Cumhurbaşkanlığı'ndan Ramazan Bayramı tatili kararı!

Ana Sayfa » EĞİTİM » Liselere Giriş Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

Liselere Giriş Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 
16 Nisan 2018 Pazartesi 13:47 
Yorum YapYazdır
 
Liselere Giriş Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2018  ÖGRENCI ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2018 MERKEZİ SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Bu kılavuzda, 2018 yılında EK-2'de listesi ve kontenjanları verilen "Merkezi Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları"na öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

 pdf formatında kılavuzu bilgisayara indir

 Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30'da ve ikinci bölüm 11.30'da başlayacaktır.

 Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaktır.

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir.

 pdf formatında kılavuzu bilgisayara indir

Sınıf

Başvuru Tarihi

Sınav Giriş Belgelerinin Yayım Tarihi

Sınav Tarihi

Sınav Sonuçlarının İlanı

8. sınıf

11-18 Nisan 2018

22 Mayıs 2018

02 Haziran 2018

22 Haziran 2018

 

 

 

_________ iletişim bilgileri                             

Telefon:

MEB İletişim Merkezi

"mebim 147"

İnternet adresleri:    http://meb.gov.tr     e- Posta :    odsgm@meb.gov.tr

https://e-okul.meb.gov.tr

 

_________ TANIMLAR VE KISALTMALAR__________

 

MERKEZÎ SINAV

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan merkezî sınavı,

MSP

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını,

RAM

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

ÖDSGM

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

YÖBİS

Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının tutulduğu elektronik kayıt sistemi

e-OKUL

Okul yönetim bilgi sistemi

ELEKTRONİK ORTAM

e-Okul ve YÖBİS

DİKKAT:

 1. Bu kılavuz 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 2. 2018 Merkezî Sınav'a ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
 3. 2018 Merkezî Sınav'a başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
 4. Ortaokulların ve İmam Hatip Ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin 2018 Merkezî Sınav takviminde belirtilen tarihlerde başvuru yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirmeden okul müdürlüğü sorumludur.
 5.   GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuzda, 2018 yılında EK-2'de listesi ve kontenjanları verilen "Merkezi Sınavla Öğrenci Alacak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları"na öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

 Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30'da ve ikinci bölüm 11.30'da başlayacaktır.

 Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaktır.

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir.

Öğrenciler başvuru döneminde 2018 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na http://www.meb.gov.trinternet adresinden ulaşabileceklerdir.

 1.   BAŞVURU ŞARTLARI

 

2.1.        Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2017-2018 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

 2.2.        Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

 2.3.        Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru
Şartları

2017-2018 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

 2.4.        Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin
Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
 2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.
 3. Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.
 4. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda yer alan "EK 1-Yurt Dışında E-Okul Sistemi'ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.
 5. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik /Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tre-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 27 Nisan 2018 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.

 Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden İstenecek Belgeler

-Bir adet vesikalık fotoğraf -Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

-Bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerde/Konsolosluklarda onaylattıkları denklik belgesi

-"EK 1-Yurt Dışında E-Okul Sistemi'ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru

Formu" nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak odsgm odydb@meb.gov.tre-posta adresine göndereceklerdir.

Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.

 

 1.     Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebileceklerdir.

 4. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvurularda;

 1. Elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik, çelişki veya hata varsa,
 2. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından onaylanmamışsa,
 3. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa, Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

 1.    Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, elektronik ortamda yer alan bilgilerle karşılaştırmak,
  doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

 

 1.    Öğrenciye ait sınav giriş belgesinde yer alacak fotoğrafı güncellemek,

 

 1.    Merkezî Sınav'a başvurmak isteyen öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek, başvuru
  tarihlerinde öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik etmek,

 

ç. Öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylamak, başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

 

 1.   Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde e-Okul
  sistemine kayıtlı olarak 8'inci sınıfa devam eden, Merkezî Sınav'a başvuracak öğrencilerin mağdur
  olmamaları için yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine
  işlemek,

 

 1.    Fotoğraflı sınav giriş belgesini internetten çıktı alarak onaylayıp öğrenciye teslim etmek ve sınav giriş
  belgesini kaybeden öğrencilere belgenin yenisini onaylayarak vermek,

 

 1.    Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, MEBBİS-RAM
  Modülünde işlem yaparak öğrencinin sınav hizmetinden yararlanabilmesi için velisini ilgili RAM'a
  yönlendirmek,

 

 1.   Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokullarda öğrenim gören
  engelli öğrenciye ait "Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü/Engelli Kimlik Kartı" veya
  "engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı"nı RAM'a topluca göndermek,

 

ğ. Öğrenciler Merkezî Sınav'da, e-Okul sisteminde kayıtlı olan zorunlu yabancı dil dersinin testinden sorumlu olacaktır.

Buna bağlı olarak,

-Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,

-  Şubesi değişen öğrencilerin,

-  Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,

zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine işlemek.

Geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve sınava başvuracak öğrencilerin yabancı dil dersi, okul koordinatörleri tarafından işlenecektir.

Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.

 

 1.   İlgili mevzuat hükümleri gereği din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin
  bilgilerini e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili kısma işlemek.

 

ı.   İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencilerden yabancı dil sınavından muaf olmak isteyenlerin velisini bu bilginin MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenmesi için ilgili RAM'a yönlendirmek,

 

i. Okulun internet bağlantısı olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek.

 

 

 1.   il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yapacağI işlemler

 

 1.     Başvuru süresi içinde okulların işlemlerini doğru ve düzenli devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri
  almak,

 

 1.     Sınava girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin RAM'da sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının,
  MEBBİS-RAM Modülü'nde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

 

 1.     Sınavların yapılacağı okulların MEBBİS-Sınav Binaları Modülü üzerinden gerekli güncelleme
  işlemlerini yapmak, sınav yapılacak okul binalarına ilişkin değişiklikleri yazılı olarak ÖDSGM'ye
  bildirmek ve sınavlara ilişkin gerekli tedbirleri almak.

ç. Sınav günü bu kılavuzun 8'inci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

 

 1.   SINAV GİRİŞ BELGESİ
 2.     Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri
  tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
 3.     Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina,
  salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada,
  salonda ve sırada sınava girecektir.
 4.     Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu'nun teklifi
  üzerine ÖDSGM' nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

 

ç. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.

 1.     Yurt dışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinde,
  odsgm.meb.gov.trinternet adresinde yayımlanacaktır. Öğrenciler elektronik ortamdan aldıkları sınav
  giriş belgesini bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatacaklardır.

 

 1.     Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda
  alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.

 

 

8. ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime ve geçici eğitim merkezine devam edenlerin ilgili RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne başvuru süresi geçmeden zamanında müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Sınavda tedbir alınabilmesi için;

 1.   Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerinin
  takibinden birinci derecede sorumludur.

 

 1.   Sınav hizmeti ile ilgili RAM ya da okul müdürlüklerince yapılacak işlemlerde, özel eğitim ihtiyacı olan
  öğrencinin kendisinin de (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) bulunması gerekmektedir.

 

 1.    Sınavlarda öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi tarafından
  "Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü/Engelli Kimlik Kartı", "engelli bilgisinin işlendiği
  nüfus cüzdanı" veya İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu'nca alınmış ve geçerli olan yerleştirme
  (resmî tedbir) kararı belgelerinden biri ile süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık kurulu
  raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM'a başvuru yapılması gerekmektedir.

 

ç. Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca "Aslı gibidir" onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı ortaokul müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nun örneğinin RAM'a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

 

 1.   Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenen bilgiler
  doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair
  belge, öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan
  öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir.

 

 1.    Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak,
  ÖDSGM'ye gönderilmeyecektir.

 

 1.    RAM adreslerine ilişkin bilgilerehttp://orgm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

 

 1.   Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, açık öğretim ortaokulu
  müdürlüğünce ÖDSGM'ye yapılan talepler doğrultusunda sınav hizmeti
  verilecektir.

 

ğ.   Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

 

 1.     Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacaktır.

 

8.1. Görme Engelli Öğrenciler

8.1.1. Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma, gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.

Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır.

 1.      Okuyucu ve kodlayıcı,
 2.      18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.

8.1.2. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Tamamen görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir.

Tamamen görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

 

8.2.    İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre

İşitme engelli öğrencilerin yabancı dil sorularından muaf olması için velisinin RAM'a başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenmesi gerekmektedir. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilere birinci bölümde ek süre verilmeyecektir.

 

8.3.    Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

 

8.4.    Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Atipik Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir.

 

8.5.    Bedensel Engelli Öğrenciler

 

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç-gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara diğer öğrencilerle birlikte yerleştirilecek olup bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

 

8.6. Zihinsel Engelli Öğrenciler

Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 20 dakika ek süre

verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

 

Yabancı dil sorularından muaf olması için velisinin RAM'a başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenmesi gerekmektedir. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilere birinci bölümde ek süre verilmeyecektir.

8.7. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

a. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

 

b. Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, hipertansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle aynı salona yerleştirilecektir.

Tip 1 diyabet hastalığı olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına, hipoglisemi (ani kan şekeri düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin hiperglisemi (ani kan şekeri yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının yedek gözetmen eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir. Bu durumda olan öğrencilerle ilgili olarak bölge sınav yürütme komisyonları bilgilendirilecektir.

 

8.8. Evde veya Sağlık Kuruluşunda Sınav Tedbir Hizmeti Verilmesi

 

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere engel türlerine göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için MEBBİS-RAM Modülünde işlem yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, veliler/vasiler tarafından öğrencilerin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurmaları hâlinde evde veya sağlık kuruluşlarında sınav tedbir hizmeti verilecektir.

Bu dilekçeler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ÖDSGM'ye gönderilecektir.

 

 

 1. SINAV KAPSAMI

Merkezî Sınavda Tablo-1'de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

 

 

Tablo- 1

 

BİRİNCİ BOLUM SÖZEL ALAN

 

Alt Testler

Soru Sayısı

Türkçe

20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Yabancı Dil

10

Toplam

50

 

ikinci bolum sayısal alan

Alt Testler

Soru Sayısı

Matematik

20

Fen Bilimleri

20

Toplam

40

 10. SINAVIN UYGULANMASI

a. Öğrencilere sözel bölümde,  8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

 

 1.     Merkezî Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye
  saatiyle birinci bölüm 09.30'da, ikinci bölüm 11.30'da başlayacaktır.

 

 1.     İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere
  uygulanacaktır.

 

ç. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

 

 1.     Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya
  engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep
  telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri
  aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve
  benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi,
  kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle
  sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında
  bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

 

 1.     Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina
  sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava katılmalarını sağlar. Bu öğrencilere
  ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen adayları sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini
  öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav
  bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.

 

 1.     Öğrenciler, "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır.
  Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır.
  Sınav başlamadan önce salonda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacaktır. Bina
  sınav komisyonundan ağzı kapalı olarak alınan sınav güvenlik poşetleri, sınav salonlarında sınava giren

öğrencilerin önünde sınav başlama saatinden 15 dakika önce usulüne uygun açılacaktır. Salonda görevli öğretmenler, sınav güvenlik poşetinden çıkan sınav soru kitapçıkları ile cevap kâğıtlarını sayacak, basım hatası ve benzeri hataları kontrol edecek; salon yoklama listesi ile karşılaştırmasını yaptıktan sonra, öğrencilere dağıtımını yapacaktır.

 

 1.     Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek,
  hata varsa salon görevlilerine söyleyecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır.
  Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa; verilen
  yeni/yedek cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salonda görevli öğretmenin açıklamalarına göre
  yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte salon görevlileri de
  sorumlu olacaklardır.

 

ğ. Salon görevlileri de, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

 

 1.    Öğrenci; cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu
  kurşun kalemle yapacak, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte
  olduğu gibi yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

 

ı. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümünü silinmeyen bir kalemle imzalayacaktır.

 

 1.    Cevap kâğıdında bulunan "Bu alanda işaretleme yapmayınız." kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

j. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün "A" yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa "B" yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa "C" yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa "D" yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri ise doğru işaretlemenin yapılıp yapılmadığını soru kitapçığı ve cevap kâğıtları üzerinden kontrol edip sınıf öğrenci yoklama listesine gerekli kodlamaları işleyecektir.

 1. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.

 

l. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi veya değiştirilmek istenen cevabın işaretlemesi tamamen silinmeden yeni bir işaretleme yapılması hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

 

m. Örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

 

n. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına uygun işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. Bu konuda sorumluluk öğrenci ile birlikte salon görevlilerine de aittir.

o. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu açıklayıcı bir tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte tutanağı sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaktır.

 

ö. Salon görevlileri sınav bitimine 15 dakika kala öğrencileri "15 Dakikanız Kaldı, Cevaplarınızın Cevap Kâğıdına Kodlanmış Olmasına Dikkat Ediniz" şeklinde ve sınav bitimine 5 dakika kala öğrencileri "5 Dakikanız Kaldı" şeklinde uyaracaktır.

Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki "salon başkanı ve gözetmenin kontrol ettiğine dair bölümü" silinmeyen kalemle imzalanacaktır.

 

 1. Sınav bitiminde;

 

i)    Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini
imzalayacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci sırası üzerinde
bırakılmayacaktır.

 

ii)  Salon görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap
kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa tutanakları sınav güvenlik poşetine koyacak ve
kapatacaklardır. Soru kitapçıkları sınav güvenlik poşetine konulmayacak, bina sınav komisyonuna
teslim edilecektir.

 

iii)        Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak
kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere
tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, sınav bölümleri tamamlandıktan sonra soru
kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları millî eğitim
müdürlükleri tarafından okullarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı, değerlendirme işlemi yapılmaksızın geçersiz sayılacaktır. Bu tür konularda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

 

 1.      Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

 

 1.      Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
  cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

 

 1.       Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile
  elde edilir.

ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

 

 1.      Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma
  kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir
  dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

 

 1.       Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt
  testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

 

 1.   Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

 1.   Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı
  Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
  ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli
  ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar
  verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden
  saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2'de verilmiştir.

 

Tablo-2

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

 

Alt Testler

Ağırlık Katsayıları

Türkçe

4

Matematik

4

Fen Bilimleri

4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Yabancı Dil

1

11.1. Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

 

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

Ham Puan (HP) Hesaplaması

 

HPXi = Öğrencinin Xı Testindeki Doğru Sayısı

 

Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı

 

 

Xi : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil testlerinden herhangi birini ifade eder.

HPXi: Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı

 

Standart Puan (SP) ve Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması: SPXi=(HPXi-ORTXi/SSXi)x10+50

 

SPXi        : Xi Testi Standart Puanı

ORTXi     : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması

SSXi       : Xi Testinin Standart Sapması

ASPXi = AKXi x SPXi

ASP Xi : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı AK X       : Xi Testi Ağırlık Katsayı

 

 

 

 

 

11.2.   Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması

Muafiyet durumunda ASP hesaplaması aşağıdaki gibidir.

 

 

Yabancı Dil Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Yabancı Dil ASP Hesaplaması T_öğrenci=ASP Türkçe+ASP Mat+ ASP Fen+ ASP İnkılap+ ASP Din Kül.

Tenbüyük = EnbASP Türkçe+EnbASP Mat+ EnbASP Fen+ EnbASP İnkılap+ EnbASP Din Kül.

ASP Yab. Dil= (T_öğrenci/T_enbüyük)x EnbASP Yab. Dil

Töğrenci                   : Yabancı Dil testinden muaf olan öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap

Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinin ASP toplamı.

Tenbüyük                 : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı.

EnbASP Türkçe     : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP Mat        : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP Fen               : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP İnkılap    : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP Din Kül.  : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP Yab.Dil    : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Din. Kül. ASP Hesaplaması T_öğrenci=ASP Türkçe+ASP Mat+ ASP Fen+ ASP İnkılap+ ASP Yab. Dil.

Tenbüyük = EnbASP Türkçe+EnbASP Mat+ EnbASP Fen+ EnbASP İnkılâp+ EnbASP Yab. Dil.

ASP Din Kül. = (T_öğrenci/T_enbüyük)x EnbASP Din. Kül.

Töğrenci                          : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden muaf olan öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen

Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil testlerinin ASP toplamı.

Tenbüyük                        : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil i

testlerinden alınabilecek en büyük ASP toplamı.

EnbASP Türkçe             : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP Mat                  : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP Fen                   : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP İnkılap             : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP Din Kül.          : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP

EnbASP Yab.Dil            : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP

 

 

 

 

Yabancı Dil ve Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Testinden Muaf Olan Öğrencilerin Yab.Dil ve Din Kül. ASP Hesaplaması

T_öğrenci  =ASP Türkçe+ASP Mat+ ASP Fen+ ASP İnkılâp

Tenbüyük = EnbASP Türkçe+EnbASP Mat+ EnbASP Fen+ EnbASP İnkılâp ASP Yab. Dil = (T_öğrenci/T_enbüyük)x EnbASP Yab. Dil. ASP Din Kül. = (T_öğrenci/T_enbüyük)x EnbASP Din. Kül.

Töğrenci                : Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden muaf olan öğrencilerin Türkçe, Matematik,    Fen

Bilimleri ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testlerinin ASP toplamı.

Tenbüyük        : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük testlerinden alınabilece k en

büyük ASP toplamı. EnbASP Türkçe  : Türkçe testinden alınabilecek en büyük ASP EnbASP Mat     : Matematik testinden alınabilecek en büyük ASP EnbASP Fen      : Fen Bilimleri testinden alınabilecek en büyük ASP EnbASP İnkılâp : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinden alınabilecek en büyük ASP EnbASP Din Kül.: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden alınabilecek en büyük ASP EnbASP Yab.Di   : Yabancı Dil testinden alınabilecek en büyük ASP

11.3.   Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

TASP= ASP Türkçe+ASP Mat+ ASP Fen+ ASP İnkılâp+ ASP Din Kül +ASP Yab. Dil

TASP                         : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe              : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat                   : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen Bilimleri    : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Yab. Dil.           : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Din. Kül.          : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP İnkılâp            : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Standart Puanı

 

 

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

 

 

 

 

400 x (TASP - En Küçük TASP)

MSP=   100+     ---------------------------------------

En Büyük TASP - En Küçük TASP

 

 

En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en

küçük TASP

En Büyük TASP : Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

 

 

 

 

 1.    SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Merkezî Sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde www.meb.gov.trinternet adresinde ilan edilecektir.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

 

 1.    SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
 2.   Başvuru şartlarını taşımadığı ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
 3.   Cevap kâğıdının, içinde bulunması gereken sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, eksik çıkması
  veya zarar görmüş olması
 4.   Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin
  sınav görevlilerince tespit edilmesi

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

 1.   Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
 2.   Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
 3.    Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

 

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

14. SINAV İTİRAZLARI

 1.      Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve
  sonuçlarınwww.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde
  ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak
  yapılabilecektir.

 

 1.      Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar
  Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya
  T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik,
  internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden,
  ayrıca;https://odeme.meb.gov.tradresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV
  dâhil) yatırılması gerekmektedir.

 

 1.      2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına
  yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.trinternet adresinde
  yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

 

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veyahttp://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

 1.      Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka
  dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve
  cevaplandırılmayacaktır.

 

 1.      Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

EK-1

 

YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİ'NE KAYITLI OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV

BAŞVURU FORMU

Öğrenimlerinin tamamını veya bir kısmını yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan herhangi bir eğitim kurumunda gören öğrenciler isterlerse denklik belgesi ile başvurarak sınava katılabilirler. Bu öğrenciler, bulundukları ülkede Bakanlıkça sınav yapılması hâlinde sınava bulundukları ülkede katılabilirler.

Bu form, yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin sınava başvuru yapabilmesi için kullanılacaktır. Ortaöğretimini ülkemizde devam ettirmek isteyen öğrenciler bu formu ve öğrenci belgesini kılavuzda belirtilen adrese göndereceklerdir. Başvuruların öğrenci velisi tarafından yapılması zorunludur.

 

A-ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No / Geçici No

 

Adı Soyadı

 

Ülke / Şehir

/

Geldiği Okul Adı

 

Yabancı Dili (*)

 

Doğum Tarihi

 

 

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe

 

/

Baba Adı/Ana adı

 

Anne Adı

İletişim Telefonları

 

Veli e-Posta Adresi

 

Cinsiyeti

 

Veli T.C. Kimlik No / Geçici No

 

Veli Adı Soyadı

 

Veli Cep Telefonu

 

(*) Sınavında sorumlu olacağı yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca)

[B-ÖĞRENCİ ENGEL BİLGİLERİ Sınava başvuru yapan öğrencinin, kılavuzda belirtilen engel durumlarından her hangi biri varsa Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu", Özürlü/Engelli Kimlik Kartı veya engellilik bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı veya engelli olduğunu gösteren yaşadığı ülke makamlarınca düzenlenmiş belgelerden birinin aslı veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca "aslı gibidir" onaylı sureti başvuru adresine gönderilecektir.

Öğrencinin engeli ve talep edilen hizmet : ............................................................................................

C- TERCİH SIRASINA GÖRE SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ İLLER YA DA BAKANLIĞA BAĞLI OKULLARIN BULUNDUĞU YURT DIŞI MERKEZLERİ

 

 

 

 

 

D-BAŞVURU ADRESİ

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sok: No: 21 Teknikokullar 06500 /Ankara

e-posta: odsgm odydb@meb.gov.tr___________________________________________________________

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Öğrenci Velisi

Onaylayan (*)

 

 

.... / .... / .... Adı Soyadı İmza

.... / .... / .... Adı Soyadı İmza

(*)Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluk yetkililerince onaylanacaktır.

 

 

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

(Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumları)                                            EK-2

 

 
16 Nisan 2018 Pazartesi 13:47 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1906 - San Fransisco kenti, 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kişi öldü, 100 bin kişi evsiz kaldı.
1923 - Yankee Stadyumu açıldı.
1936 - İzmit Kağıt Fabrikası'nda ilk kâğıt imal edildi.
1946 - Milletler Cemiyeti dağıldı.
1951 - Paris Antlaşması imzalanarak günümüzün Avrupa Birliği temellerini oluşturacak olan ilk adım Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur.
1954 - Albay Cemal Abdülnasır, Mısır'da krallığı darbeyle devirerek iktidarı ele geçirdi.
1960 - CHP'yi ve basını soruşturmak üzere TBMM'de Tahkikat Komisyonu kuruldu. İnönü, "bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp onu baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam" dedi.
1974 - Pakistan başbakanı Zülfikar Ali Butto göreve başladı.
1974 - İtalya'da Kızıl Tugaylar örgütü savcı Mario Sossi'yi kaçırdı.
1977 - Veli Ballı, Boston Maratonu'nda ikinci oldu.
1983 - Beyrut'taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü.
1986 - Kırıkkale'nin Yahşihan beldesinde askeri mühimmat depolarında yangın çıktı. Kasaba boşaltıldı.
1989 - Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.
1989 - Çin Halk Cumhuriyeti'nde binlerce öğrenci, daha geniş demokrasi talebiyle sokaklara döküldü.
1992 - General Abdül Reşid Dostum, başkent Kabil'i ele geçirmek üzere, devlet başkanı Muhammed Necibullah'a karşı bir isyan başlattı.
1993 - Pakistan devlet başkanı Gulam İşak Han meclisi lağvetti.
1996 - İsrail birlikleri Lübnan'daki bir BM yerleşim birimini bombaladı: 106 sivil öldü.
1999 - Türkiye'de erken genel seçimler yapıldı: DSP birinci parti oldu.
2002 - Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünden ülkesine döndü.
 
 
Yukarı Çık

İl

İlçe

Okulun Adı

Genel Müdürlük

Okulun Türü

Öğretim Şekli

Pansiyon Durumu

Yerleştirme Şekli

Derslik Sayısı

Kontenjan

ADANA

Ceyhan

Ceyhan Meslekl ve Teknlk Anadolu Llsesl

MTEGM

Meslekl ve Teknlk Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl/Yerel

1

30

ADANA

Ceyhan

Heydar Allyev Meslekl ve Teknlk Anadolu Llsesl

MTEGM

Meslekl ve Teknlk Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl/Yerel

1

30

ADANA

Ceyhan

Ceyhan Tlcaret Borsası Sosyal Blllmler Llsesl

OGM

Sosyal Blllmler Llsesl

Kız-Erkek

Var

Merkezl

3

90

ADANA

Ceyhan

Eczacı Bahattln-Sevlnç Erdlnç Fen Llsesl

OGM

Fen Llsesl

Kız-Erkek

Var

Merkezl

4

120

ADANA

Ceyhan

Şehlt Zeynep Sağır Anadolu Llsesl

OGM

Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl

4

120

ADANA

Çukurova

Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatlp Llsesl

DÖGM

Anadolu İmam Hatlp Llsesl

Kız

Var

Merkezl

4

120

ADANA

Çukurova

Çukurova Elektrlk Meslekl ve Teknlk Anadolu Llsesl

MTEGM

Meslekl ve Teknlk Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl/Yerel

1

30

ADANA

Çukurova

Kurttepe Şehlt All Öztaş Meslekl ve Teknlk Anadolu Ll;

MTEGM

Meslekl ve Teknlk Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl/Yerel

2

60

ADANA

Çukurova

Adana Anadolu Llsesl

OGM

Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl

6

180

ADANA

Çukurova

ÇEAŞ Anadolu Llsesl

OGM

Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl

3

90

ADANA

Çukurova

İsmall Safa Özler Anadolu Llsesl (İnglllzce)

OGM

Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl

4

120

ADANA

Çukurova

Sungurbey Anadolu Llsesl

OGM

Anadolu Llsesl

Kız-Erkek

Yok

Merkezl

5

150