LGS Meb deneme sınavları

Ana Sayfa » ÇALIŞMA DÜNYASI » 2019-2023 Stratejik Planı Genelgesi Yayınlandı Tıkla İndir!

2019-2023 Stratejik Planı Genelgesi Yayınlandı Tıkla İndir!

2019-2023 Stratejik Planı Genelgesi Yayınlanmıştır.

 
20 Eylül 2018 Perşembe 15:25 
Yorum YapYazdır
 
2019-2023 Stratejik Planı Genelgesi Yayınlandı Tıkla İndir!

egitimhane.biz özel haberidir

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın tüm kurumlardan istediği ve en geç 15 Kasım 2018 tarihine kadar gönderilmesi mecbur olan 2019-2023 Stratejik Planı Genelgesi'ni yayımladı.

2019-2023 Stratejik Planı Genelgesi ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Hazırlık Programına ulaşmak için tıklayınız.

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı :66968699-10.06.01-E. 16702371 18.09.2018
Konu : 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları

GENELGE 2018/16
İlgi:

a) 29/09/2008 tarihli ve 2008/68 sayılı Stratejik Planlama konulu Genelge

b) 17/08/2018 tarihli ve 78059895-CB001 sayılı Cumhurbaşkanlığı Yazısı

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri haline getiren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kuruluşlarının geleceğe dönük olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini planda öngörülen misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturulması gerektiğini hükme bağlamıştır. Bu sayede kuruluşların politika oluşturma kapasitelerinin artırılması, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu bağlamda ve katılımcı bir anlayış ile hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 ve 2015-2019 Stratejik Planlan başarılı bir şekilde uygulanmış ve yıllık izleme sonuçları olan faaliyet raporları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu planlar Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması, ortaöğretimde okul türlerinin azaltılması, derslik sayısının artırılması, modüler eğitim ve okullaşma oranlarındaki artışlar gibi ulaşılması güç olarak düşünülen iddialı hedeflerle ortaya çıkmışlardır. Başta öğretmenlerimiz ve okullarımız olmak üzere tüm merkez ve taşra teşkilatımızın özverili çalışmaları sayesinde söz konusu hedefler büyük oranda gerçekleştirilmiştir.
Stratejik planlama felsefesi ve kabiliyetini içselleştirmiş, eğitim-öğretimde kalite ile başarıya odaklanmış, yarının eğitim kurumlarını oluşturmak ve bütçe dağılımlarının birimlerimizin ortaya koyduğu plan, proje ve öngörülere göre yapılmasını sağlamak üzere Bakanlık olarak farklı bir uygulamaya gidilmiş ve stratejik planlama anlayışı ilgi (a) Genelge ile en önemli birim olan okullarımıza kadar yaygınlaştırılmıştır. 5018 sayılı Kanunun ruhuna da uygun olan bu uygulama ile il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ile her derece ve türdeki okul ve kurumlarımız stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuşlardır.

Bu kapsamda, il millî eğitim müdürlüklerinde Ar-Ge birimleri kurulmuş ve birimlerde görev yapan personel, başta stratejik planlama olmak üzere çeşitli hizmet içi eğitimlerden geçirilmişlerdir. Ar-Ge birimleri, stratejik planlama, proje çalışmaları ve eğitim araştırmaları konularında üreten ve ürettiğini paylaşan uzman bir birim haline gelmişlerdir ve illerinde stratejik planlama konusunda koordinasyon görevini sürdüreceklerdir.
Bilindiği üzere 16 Nisan 2017 tarihli halk oylaması sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı da bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. Yapılanma sonrasında kamu kurum ve kuruşlarının planlarında uyumu yakalamak üzere Cumhurbaşkanlığının ilgi (b) yazısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 2019-2023 dönemi stratejik planlarını hazırlaması ve en geç 15 Kasım 2018 tarihine kadar göndermesi istenmektedir.

Söz konusu sürede planın hazırlanabilmesi için planlamalar yapılmış ve süreç belirlenmiştir. Süreci duyuracak bir Genelge yayınlanması, çalışma usulü ve yöntemini belirten Hazırlık Programının yayınlanması (Ek 1), Stratejik Plan Taslağının hazırlanması, taslağın incelenmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi ve plana son halinin verilerek yayınlanması olmak üzere beş adımda yürütülecek çalışmalar Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı sorumluluğunda yürütülecektir. Başkanlık bu sorumluluğunu MEB Strateji Geliştirme Kurulu (Ek 2), MEB Stratejik Planlama Ekibi (Ek 3) ve il Ar-Ge birimleri vasıtasıyla yerine getirecektir.
Bu itibarla, üst politika belgelerine uygun olarak, tüm birimlerimiz ile her bir çalışanımızın katkı ve görüşlerini yansıtan bir stratejik plan hazırlanması dileklerimle gereğini rica ederim.
Ziya SELÇUK

Millî Eğitim Bakam
Ekler:
Ek 1: 2019-2023 SP Hazırlık Programı

Ek 2: MEB Strateji Geliştirme Kurulu

Ek 3: MEB Stratejik Planlama Ekibi
Dağıtım: A ve B Planı

 

    Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Kurulu        Ek-2
Sıra    Adı SOYADI    Unvanı    Görev Yeri
1    Reha DENEMEÇ    Bakan Yardımcısı    Millî Eğitim Bakanlığı
2    Alpaslan DURMUŞ    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
3    Atif ALA    Teftiş Kurulu Başkanı    Teftiş Kurulu Başkanlığı
4    Hamza AYDOĞDU    Genel Müdür    Personel Genel Müdürlüğü
5    Özgür KALKAN    İç Denetim Birimi Başkanı    iç Denetim Birimi Başkanlığı
6    Funda KOCABIYIK    Genel Müdür    Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
7    Ubeydullah YENER    Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
8    Özgür TÜRK    Bilgi İşlem Dairesi Başkanı    Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı
9    Salih AYHAN    Genel Müdür    Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10    Nazif YILMAZ    Genel Müdür    Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
11    Mehmet Nezir GÜL    Genel Müdür    Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
12    Hayati CANKALOĞLU    Genel Müdür    Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
13    Özcan DUMAN    İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı    İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
14    Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU    Genel Müdür    Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
15    Ercan TÜRK    Genel Müdür    Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
16    Doç. Dr. Semih AKTEKİN    Genel Müdür    Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
17    Dr. Sadri ŞENSOY    Genel Müdür    Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
18    Ahmet Emre BİLGİLİ    Genel Müdür    Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
19    Dr. Muammer YILDIZ    Genel Müdür    Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
20    Mehmet Fatih LEBLEBİCİ    Strateji Geliştirme Başkanı    Strateji Geliştirme Başkanlığı
21    Dr. CemGENÇOĞLU    Genel Müdür    Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
22    Eyyup TANYILDIZ    Genel Müdür    Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
23    Bülent ÇİFTÇİ    Genel Müdür    Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
24    Turan AKPINAR    İl Millî Eğitim Müdürü    Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
    Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Ekibi Listesi            Ek-3
Sıra    Adı SOYADI    Unvanı    Ekipteki Görevi    Görev Yeri
1    Fatih İŞLEK    Mali Hiz. Uzm.    Koordinatör    Strateji Geliştirme Başkanlığı
2    Ülkü KAYAHARMAN    Mali Hiz. Uzm.    Maliyetlendirme ve Diğer Çalışmalar    Strateji Geliştirme Başkanlığı
3    Murat AKKUŞ    Millî Eğt. Uzm.    Eğitim ve Öğretimde Kalite ve Diğer Çalışmalar    Strateji Geliştirme Başkanlığı
4    M. Furkan YAZICI    Millî Eğt. Uzm. Yrd.    Kurumsal Kapasite ve Diğer Çalışmalar    Strateji Geliştirme Başkanlığı
5    Fatih BAYRAK    Millî Eğt. Uzm.    Eğitim ve Öğretime Erişim ve Diğer Çalışmalar    Mes. ve Tek. Eğt. Gn. Md.
6    Korkut KOÇAK    Millî Eğt. Uzm.    Eğitim ve Öğretimde Kalite ve Diğer Çalışmalar    Mes. ve Tek. Eğt. Gn. Md.
7    Alpaslan TÜRKOĞLU    Millî Eğt. Uzm. Yrd.    Eğitim ve Öğretime Erişim ve Diğer Çalışmalar    Strateji Geliştirme Başkanlığı
8    Tayfun ERDOĞAN    Bilgisayar İşit.    İstatistik, Erişim ve Diğer Çalışmalar    Strateji Geliştirme Başkanlığı
9    Abunur SALMAN İNAL    Şef    İdari işler ve Diğer Çalışmalar    Strateji Geliştirme Başkanlığı
10    Yunus TOKGÖZ    Veri Haz. Kont. İşit.    Baskı, Tasarım ve Diğer Çalışmalar    Strateji Geliştirme Başkanlığı
11    Erkin ÇAYCI    Veri Haz. Kont. İşit.    İdari işler ve Diğer Çalışmalar    Strateji Geliştirme Başkanlığı
12    Pınar ÇELİK    Millî Eğt. Uzm.    Ekip Üyesi    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
13    Mesut VURAL    Maarif Müfettişi    Ekip Üyesi    Teftiş Kurulu Başkanlığı
14    Erdal KAYA    Millî Eğt. Uzm.    Ekip Üyesi    Personel Genel Müdürlüğü
15    Osman KAŞ    İç Denetçi    Ekip Üyesi    İç Denetim Birimi Başkanlığı
16    Dilek ÖZCAN    Millî Eğt. Uzm. Yrd.    Ekip Üyesi    Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
17    İlknur AYDEMİR    Şube Müdürü    Ekip Üyesi    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
18    Suna BAYRAKTAR    Öğretmen    Ekip Üyesi    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
19    Ömer YILDIZ    Millî Eğt. Uzm. Yrd.    Ekip Üyesi    Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
20    Ali Kemal ACAR    Millî Eğt. Uzm.    Ekip Üyesi    Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
21    Nazlı YILMAZ    Millî Eğt. Uzm.    Ekip Üyesi    Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
22    Kamil BİLDİRCİN    Avukat    Ekip Üyesi    Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
23    Özden AKSOY    Mühendis    Ekip Üyesi    İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
24    Dr. Bekir KUL    Millî Eğt. Uzm.    Ekip Üyesi    Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
25    Sunullah ERCİK    Şube Müdürü    Ekip Üyesi    Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
26    Emre GÖNEN    Millî Eğt. Uzm. Yrd.    Ekip Üyesi    Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
27    Doğan Onur KOKSAL    Millî Eğt. Uzm. Yrd.    Ekip Üyesi    Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
28    Elif Çolak SANCI    Millî Eğt. Uzm.    Ekip Üyesi    Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
29    Erdi Yüce    Millî Eğt. Uzm.    Ekip Üyesi    Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
30    Şeyda KARABULUT    Öğretmen    Ekip Üyesi    Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
31    Ali AKÖZ    Öğretmen    Ekip Üyesi    Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

 
20 Eylül 2018 Perşembe 15:25 
Yorum YapYazdır
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1774 - Kazak isyanı önderi Pugaçev idam edildi.
1817 - Mississippi, A.B.D. nin 20. eyaleti olarak birliğe katıldı.
1863 - Londra metrosu açıldı.
1898 - İspanyol-Amerikan savaşı sonrası Küba İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.
1901 - İlk Nobel ödülleri verildi.
1902 - Mısır'da Nil nehri üzerinde inşa edilen Aswan Barajı hizmete girdi.
1906 - Theodore Roosevelt, Rus-Japon Savaşının sona ermesinde oynadığı arabuluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.
1923 - İrlandalı şair William Butler Yeats Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1927 - Fransız filozof Henri Bergson Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1929 - Alman yazar Thomas Mann Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1941 - Malaya açıklarında Prince of Wales ve Repulse olmak üzere Kraliyet Donanmasına ait iki zırhlı Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı torpido bombardıman uçakları tarafından batırıldı.
1948 - Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Bildirgesini kabul etti. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi.
1956 - Macaristan'da çatışmalar başladı, sıkıyönetim ilan edildi.
1964 - Martin Luther King Nobel barış Ödülü'nü aldı.
1970 - Rus yazar Aleksandr Soljenitsin Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1971 - Aralarında Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Tarık Ziya Ekinci'nin de bulunduğu 26 sanıklı Devrimci Doğu Kültür Ocakları davasına Diyarbakır'da başlandı.
1975 - Rus bilim insanı Andrey Saharov Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1977 - Uluslararası Af Örgütü Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1977 - İstanbul Toptaşı Cezaevi'nden 9 siyasi tutuklu kaçtı.
1978 - Enver Sedat ve Menahem Begin Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1979 - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Gürer Aykal görevinden alınmıştı. 10 Aralık günü bu göreve İsmet Kurt'un atanması üzerine Devlet Opera ve Balesi çalışanları Carmina Burana'nın sahnelenmesine katılmama kararı aldı. Kurt iki gün sonra istifa etti.
1979 - Rahibe Teresa Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1982 - Günaydın gazetesi yayın hayatına başladı.
1983 - Arjantin'de askeri rejim sona erdi; Arjantin'in 8 yıldan sonra ilk sivil başkanı Raul Alfonsin oldu.
1983 - Polonyalı Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1984 - Güney Afrika'lı Piskopos Desmond Tutu Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1987 - Sedat Simavi Basın Ödülü Uğur Mumcu'ya verildi.
1987 - İnsan Hakları Derneği "Genel Af ve Ölüm Cezalarının Kaldırılması" talepli 130 bin imzalı dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.
1988 - Türkiye'de ilk karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mehmet Haberal gerçekleştirdi.
1988 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in veto ettiği öğrenci affı yasası Meclis'te tekrar kabul edildi. Yasa, üniversitelerde türbana izin veriyordu.
1988 - Mısırlı Necip Mahfuz Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1989 - Aliağa'da çevre şenliği yapıldı.
1993 - Güvenlik kuvvetleri Özgür Gündem gazetesinin İstanbul Kadırga'daki merkezini bastı ve tüm çalışanları gözaltına aldı.
1994 - Yaser Arafat, Shimon Perez ve Yitzhak Rabin Nobel Barış Ödülü'nü aldılar.
1994 - TBMM TV ( Meclis Tv) kuruldu.
2002 - Stanford Üniversitesi insan embriyosu klonlayacağını açıkladı.
2002 - Eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter, 1970 lerde Orta Doğu'da sürdürdüğü diplomatik arabuluculuklarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
2002 - Kuzey Kore`den gelen Scud füzeleri taşıyan bir gemi Umman denizinde İspanyol donanması tarafından durduruldu.
2002 - Bangladeş gözaltına aldığı iki Avrupalı gazeteciyi serbest bıraktı.
2003 - İranlı Shirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk müslüman kadın oldu.
2005 - 10 Aralık Hareketi ilk toplantısını İstanbul Dedeman Oteli'nde gerçekleştirdi.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık