Ek Gösterge 3600 olursa maaşlara ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelir?

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2013-2014 Tarih 1.dönem sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2013-2014 Tarih 1.dönem sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2013-2014 Tarih 1.dönem sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı indir

 
14 Eylül 2013 Cumartesi 10:23 
Yorum YapYazdır
 
2013-2014 Tarih 1.dönem sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

........................................

1. KANAAT DÖNEMİ TARİH ZÜMRESİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Öğretim Yılı                : 2013-2014
Toplantı Tarihi           : 12.09.2013 Perşembe
Toplantı Saati             : 10.00
Toplantı Yeri               : Okul Öğretmenler Odası

Tutanak No                 : 1
Toplantıya Katılanlar :
Nalan YILDIRIM  ,  Gülçin ERGİN

Sayı                               :

www.sorubak.com

 

TARİH DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNE;

12.09.2012 Çarşamba günü saat 10:00 ‘ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere öğretmenler odasında kurul başkanı Nalan YILDIRIM  başkanlığında “Zümre Öğretmenler Kurulu” toplantısı yapılacaktır

Anılan yer,gün ve saatte zümre öğretmenler kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederim.

 

 

 

Ali GÜNEŞ

Okul Müdürü

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-). Öğretmenler ,kurulunun ilk toplantısında kendi arlarından birisini,o öğretim yılı için zümre başkanı olarak seçmesi
2.-) Bir önceki yıla ait zümre karlarını uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.
3.-) Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların-hedeflerin v açıklamaların okunarak, planlamanın bu doğrultuda yapılması
4.-) “Atatürk İnkılap ve İlkelerinin  Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer  Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre planlanması
5-). Programda belirtilen hedef ve davranışlar- kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
6-)Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması hususlarının görüşülmesi ve planların yönergedeki standart plan örneğine uygun hazırlanması
7-) Diğer zümre öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi.
8-) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması yönünde kararların alınması.
9-). Derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan,kaynak kitap,araç gereç ,vb. İhtiyaçların belirlenmesi. Temin edilmesi için okul yönetimine bildirilmesi; yönetimin zümrenin bu isteklerini karşılaması; eğitim bölgesindeki imkanların ortaklaşa kullanılması
10-) Dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin çevre ve yerel imkanlar ölçüsünde planlanması

11-) Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak, öğrencinin.sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması
12-). Öğrenci başarısını ölçme- değerlendirmede,( yazılı-test-performans. vb) birlik ve beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulması, uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınması; Yeni orta öğretim kurumlar yönetmeliğine göre Tüm yazılı sınavların ortak yapılması ve değerlendirilmesi  hususlarının karara bağlanması

13-). Öğrencilere verilecek ödev-performans ve proje konularının belirlenmesi; konuların öğretim programlarına uygun olması, öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri,çevre ve okul şartlarının göz önünde bulundurulması; ödevlerin-peformans ve projelerin araştırmayı özendirici olması

14-) Derslerde verilecek performans konularının belirlenmesi;

15-) Gündemle ilgili dilek ve temenniler

 

 

 

KAYNAKLAR
•Anayasanın eğitim-öğretimle ilgili 42. maddesi
•1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
•İç Hizmet Yönetmeliği (2125, 2141 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•Atatürk İlke ve İnkılâpları (2104, 2212, 2488, 2504 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•Tarih 1-2 Dersleri (2146, 2364, 2378, 2538, 2602, 2610 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (2128, 2488, 2538 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•Ders Programları (MEB Yayınları 3. cilt)
•Yıllık ve günlük planlar (2089, 2551 2602 2610 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•Ders araçları (2125 Sayılı Tebliğler Dergisi)
•Sınıf Geçme Yönetmeliği12/06/2008 tarihli 26904RG(2438- 2592- 2598 -2609 Sayılı Tebliğler Dergisi)
•Disiplin Yönetmenliği ( 2426- 2593 Sayılı Tebliğler Dergisi,19 Ocak 2007 Sayı: 26408 RG)
•Ermeni, Süryani, Pontus Konuları (2538, -2539 Sayılı Tebliğler Dergileri)
•Ders dışı eğitim faaliyetleri ve ödevler (2300,-2426 Sayılı Tebliğler Dergileri)

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-) 12. 09.2013 tarihi ,saat 10:00 da Tarih deri zümre öğretmenleri okul öğretmenler odasında Okul Başmüdür Yardımcısı Nalan YILDIRIM başkanlığında toplandı.Yapılan yoklamada Tarih Zümre Öğretmenleri’nin hazır olduğu görüldü.Yapılan oylamayla 2013-2014 öğretim yılında Tarih dersi zümre başkanı olarak Gülçin ERGİN seçilmiştir

 

 

2- 2012–2013 öğretim yılına ait yapılan zümre toplantı tutanakları incelendi.Zümre toplantılarının 2013-2014 öğretim yılında  sene başı,2.dönem başı ve sene sonunda olmak üzere 3 defa yapılacağı ; önem arz ettiğinde yeni zümre toplantılarının yapılacağı belirtildi. Derslerin müfredat programlarının bitirilmesi ile ilgili raporları incelendi. Tüm tarih derslerinde verilen raporlara göre müfredat programlarının zamanında tamamlandığı ve zümre toplantılarında alınan kararların titizlikle uygulandığı, aksayan bir yönünün bulunmadığı tespit edildi 2012 öğretim yılında Tarih dersinde yıl sonu başarısının  iyi olduğu. 9 sınıflarda başarı %100

10 sınıflarda % 100   11 sınıflarda %100 olduğu  G.Ergin tarafından belirtildi.

 

KARAR=

2013-2014 öğretim yılı için hedeflenen başarı 9 .10 ve 11.sınıflarda % 90 dan az olmamak üzere hedeflenmiştir.Başarı değerlendirmesi yapılırken Fen Lisesi öğrencileri olmaları ve YGS de bireysel başarının ön plana çıkması sebebiyle çocukların bu dersten not kaygısına düşmemeleri hususunda titizlikle durulacağı karara bağlanmıştır.

3.-) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu!nun ,öğretmenlerle    ilgili kısımları ve Milli Eğitimin temel amaçları  N.YILDIRIM tarafından okundu.Dersler işlenirken bu amaçlar doğrultusunda  öğrencilere faydalı olunması gerektiğini belirtti.G.Ergin  tarih dersi programının amaç – hedeflerini okudu, planlamanın bu doğrultuda  hazırlanması karara bağlandı

4-) Türk İnkılabının tarihi, anlamını ve önemini bütün nesillere kavratmak gerektiğini vurgulayan  Tarih öğretmeni G. ERGİN, Türkiye’nin Atatürk ‘ü ve Atatürkçülüğü anlayan nesiller sayesinde kalkınacağını belirtti.Ayrıca 2488 sayılı T.D yer alan konular esas alınarak planlamanın yapıldığını;  Atatürk’ün milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışının derslerde sık sık bahsedileceğini ve öğrencilere  geleceklerini kurgulama noktasında Atatürk’ün hayatının kavratılacağını vurguladı.

 

N.YILDIRIM, “ Atatürk’ün çeşitli yönlerini, devlet adamlığını, kişiliğini, inkılâpçılığını, Türk milletine olan bağlılığını öğrencilerimize anlatarak, onlardaki sorumluluk duygusunu geliştirmemiz gerekir.”dedi.

 

KARAR 1:

Bu görüşmeler sonucunda, Atatürkçülük konuları işlenirken aşağıdaki maddeler üzerinde özenle durulması kararlaştırıldı.

a)Atatürk’ün Türk tarihine verdiği önem

b)Ünlü devlet adamları, kahramanlar, ıslahatçılar ve başka milletlerin büyük unvanı almış kralları, Atatürk’ün kişiliği inkılâpları ile karşılaştırılıp onun XX. asırdaki üstün kişiliği vurgulanacaktır.

c)Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıkları anlatırken Atatürk ile bağlantı kurulacak, örnek devlet adamı olması, eserleri, getirdiği yenilikler ifade edilecek.

d)Osmanlı İmparatorluğunda yapılan ıslahatlar anlatırken, bunların Atatürk inkılâpları ile karşılaştırmaları yapılacak. Bu ilke ve inkılâpların çağdaş medeniyet seviyesini amaçladığı ve devamlılık arz ettiği vurgulanacak

e)Türkiye Tarihinde bir dönüm noktası olan Malazgirt, Miryokefalon savaşları işlenirken, Kurtuluş Savaşımız sonundaki Başkomutanlık Meydan Savaşının önemi kavratılacak.

f)1683 Viyana bozgunu ve diğer yenilgilerimiz açıklanırken Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya ile son bulduğu Türkiye’nin ters giden talihinin büyük kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği vurgulanacak.

g)Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransızlara verilen kapitülasyonların Lozan Barışı ile kaldırıldığı açıklanacak.

ı)Kültür ve sanat hareketleri işlenirken Cumhuriyet devri sanatıyla karşılaştırmaları yapılacak.

i)Mahalli bayramlar ve mahalli kurtuluş günlerinde Atatürk’ün kişilik özelliklerine, fikirlerine, başarılarına yer verilecektir.

l)Atatürkçülük ile ilgili olarak işlenen konular ders defterlerinde belirtilecek

KARAR 2:

Tarih dersini işlerken yeri geldiğinde öğrencilerimize geçmişle günümüz arasında bağ kurdurularak, tarih tecrübesinden yararlanılması, Atatürk ilke ve inkılaplarına derslerimizde mutlaka yer verilmesi, önemli gün ve haftalarda Atatürk ilke ve inkılaplarının öneminin vurgulanması ve bu konuda diğer branşlardaki arkadaşlara yardımcı olunması gerektiğine karar verildi.

Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.
5-) Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak,derslerin işleyişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama yöntemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir..

 

Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler;

-Düz anlatım,

-Soru – cevap

-Tartışma tekniği

-Not tutturma

-Araştırma metodu

-karşılaştırma metodu

-konu tekrarı metodu

-performans sunumları

G.ERGİN ,tüm tarih derslerinde 2013-2014 öğretim yılında belirlenen ders kitapları ve her dersin konularına ait haritaların kullanılmasına ve gereken önemin verilmesine karar verildi.Haritaları getirmek ve götürmek amacıyla öğrenci belirlenmesinin kolaylık sağlayacağını belirtti.Ayrıca Etkileşimli tahta aracılığıyla haritaların çeşitliliğinin arttırılmasına özen gösterilmesi karara bağlandı

 

6-) Tarih dersi müfredat konularının incelenmesi

Tarih-9 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,2602 T.Dergisi

Tarih-10 dersinde M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı,

 

Yıllık ve ders  planlarının hazırlanması.

 

Ünitelendirilmiş Yıllık ders planları 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne uygun olarak, 30.07.2003 Karar Tarihili, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” doğrultusunda hazırlandı.

 

KARAR: Ünitelendirilmiş Yıllık ders planlarının hazırlanması ile ilgili esaslar:

 

a)Yeni Müfredat programları okunup incelenecek.

b)Konuların dağıtımı yapılırken yıllık çalışma takvimine dayalı olarak, aylık, haftalık ders saatleri, konuların   ağrılığı tespit edilerek yapılacak.

c)Her konunun amacı, genel amaçlarla birleştirilerek yazılacak.

d)Kazandırılmak istenen davranışlar belirtilecek.

e)Konulara göre yöntem ve teknikler yazılacak.

f)Kullanılacak araç gereçler genel olarak yazılacak.

g)Yazılı yoklama günleri belirtilecek.

I)Atatürkçülük konularının yerleştirilecek.

 

2013–2014Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek resmi tatiller ve bayram tatilleri de göz önünde tutularak derslere göre iş günü şöyle tespit edildi.
Birinci Dönem 16.Eylül.2013-  24.Ocak.2014  tarihler arası

Mahalli kurtuluş günü : 17.09.2014 Salı günü

Kurban BAYRAMI  14,15,16,17,88 (Pazartesi yarım gün,Salı,Çarşamba Perşembe,Cuma )

Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim  2013 Pazartesi 13:00’dan 29 ekim 2013 Salı akşamı
İkinci Dönem 10.Şubat.2013-13 .Haziran.2014

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı= Çarşamba

1 Mayıs=  Emek ve Dayanışma günü = Perşembe

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı = 19-20 Mayıs 2014 (Pazartesi,Salı )


1.DÖNEM= Eylül 10- işgünü, Ekim 17 işgünü, Kasım 21 işgünü, Aralık 22, işgünü, Ocak17 işgünü olmak üzere 87 işgününden oluşmaktadır.                                                                             2.DÖNEM =Şubat 15 işgünü, Mart 21 işgünü, Nisan 21 işgünü, Mayıs 19 işgünü, Haziran 10 işgünü olmak üzere   86  işgününden oluşmaktadır.


7-) Diğer zümre ve bölüm öğretmenleri ile yapılacak işbirliği aşağıdaki kararlar doğrultusunda yapılacaktır..

 

KARAR

 

Konuların özelliğine göre harita ve yer bilgisinde  Coğrafya , hicri takimi miladi takvime çevirmede Matematik , Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni ile (Göktürk ve Uygur Alfabesi , Orhun Kitabeleri Destanlar )  ve Din Kültürü öğretmenleri ile ( Din) konularında  işbirliği yapılacaktır

 

8-) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar aşağıdaki şekilde alınmıştır

 

KARAR

 

1. Powerpoint kullanmasını iyi bilen öğrencilere tarih ödevleri verilerek bilgisayar sunularından yararlanılması(Etkileşimli tahtanın öğrenci tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak hedeflenmiştir.)

2. Belirli günlerde, (Mahalli ve Milli bayramlarla ilgili) belgesel CD lerden okul imkanları ölçüsünde  öğrencilere izletilmesi

3 Öğrencilere .haftalık ,aylık yayınlanan Tarih dergileri hakkında bilgi verilmesi

 

9-) Ders Araçlarının gözden geçirilmesi:


G ERGİN ,öğrenciye ders araç ve gereçlerini kullanmak alışkanlığını vermek amacıyla her öğrencinin derse gelirken ders kitabı, defteri,  getirmesi ve kontrollerin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirti .
TARİH DERSLERİNDE KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER
Ders kitabı, defter, Atlaslar, Duvar haritaları (konularına göre), Türk Tarih Kurumu yayınları, Nutuk, Atatürk’ün söylev ve demeçleri, Kültür Bakanlığı yayınları, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, Eğitim Amaçlı CD’leri, Belgeseller ve Tarihi Dizi Filmler, ÖSS Soru bankası ve Test kitapları takip edilecektir.
Ders araçlarından olan haritaların bakımı konusunda zümre öğretmenleri ile görüşülecek, Coğrafya öğretmenleri ile işbirliği yapılacak. Haritaların derse girerken görevli öğrenciler tarafından götürülmesi ve getirilmesine karar verildi.  Bu görüşe diğer zümre öğretmenleri de katıldılar. Alınan kararlar oy birliği ile kabul edildi.

 

10-) İlçemizde bulunan müzenin ve Erdek bölgesinde bulunan Kizikos harabelerine , gezi inceleme kolu  ile işbirliği  yapılarak gezi düzenlenmesi karara bağlandı

 

11-) Öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır

KARAR
1-   tarih derslerinde   işlenecek konuları öğrencilere bir ders öncesinden vererek öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri

2-. Ünite ve konu başlarında yer alan hazırlık çalışmaları sorularının cevaplandırılarak öğrencilerin derslerde daha aktif olmalarının sağlanması

3-. Konu bitiminde yer alan tamamlayıcı ve değerlendirmeye yönelik soruların sorulması,test çalışmasının uygulanması

4- Konulara göre öğrenci grupları oluşturulması ve hazırlanmaları sağlanması

5- Öğrencilerin konularla ilgili performans ödevlerinin verilmesi ve bunların derste sunumlarının sağlanması ve notlarının e okul sistemine hemen işlenmesi

 

12-). Öğrenci başarısını  Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı esaslar aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.;

 

KARAR

1- Sınavların çok sorulu ve kısa cevaplı, klasik,ve test… yöntemlerinin bir arada kullanarak yapılması

2- Klasik soruların on sorudan az olmaması

3- ,Karşılaştırmalı,çoktan seçmeli,boşluk doldurmalı soruların  sayısının çok olmasına  ve soruların çeldirici olmaması ,anlaşılır olarak hazırlanmasına .
4- Yazılı sınavlar tarihlerinin okul zümre başkanının hazırladığı çizelgeden belirlenerek e-okul sistemine dönem başında yazılması

5- Bir gün içinde ikiden fazla sınav yapılmamasına  dikkat edilmesi

6- yazılıların bir ders saati süresinde yapılması

7- Sınav sonuçlarının 15 iş günü içerisinde okunarak e- okula girilmesi

8- Sınav sorularıyla beraber cevap anahtarlarının hazırlanması ve sınav dan sonraki ilk derste  soruların cevaplandırılması ve cevap anahtarlarının ilan edilmesi

9- değerlendirme sonucunda  sınıf başarısının % 25 altında olması halinde ,sınav tekrarının yapılması

10-    Her iki dönemde de   yeni yönetmelik doğrultusunda tüm sınavların ortak sınav olarak yapılması karara bağlanmıştır.

 

 

13-) Tarih Öğretmeni Gülçin Ergin ödev yönetmeliğini okudu. 8.9.10.11.12.1.14.15.16.17.18.19.20.21.maddelerin zümre tutanağına eklenmesine karar verildi.

 

Ödevin Amacı

Madde 8- Öğrencilere, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır:

*Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak.

*Plân yapma bilgi ve becerisi geliştirmek.

*Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek.

*Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak.

*Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.

*İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneği geliştirmek.

*Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek.

*Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak.

*Birlikte çalışma davranışı kazandırmak.

*Düşünce gücünü geliştirmek.

*Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak.

*Başarmanın hazzını tatma duygusu kazandırmak.

*Ödev konuları belirlenirken öğrencilerin ihtiyaçları , yetenekleri okul aile ve çevre imkanları göz önünde bulundurulmalı.

*Ödev konularının anlaşılır olması , yanlış yorumlara yol açmaması gerekir.

Ödevin Önemi

Madde 9- Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları onlarda çalışma ve başarma istek ve heyecanı yaratması bakımından önem taşır.

KARAR

 

-2300 sayılı Tebliğler Dergisindeki ödev yönetmeliğine uygun olarak;

-Öğrencilerin isteklerine

-Çevre şartlarına,

- Konuların özelliğine uygun olarak ödevlerin verilmesi

- Ödev konularının ekim ayının ikinci haftasında verilmesine ve nisan ayının ikinci haftasında toplanmasına

-. Öğrencilere ödev konuları dağıtılırken gerekli kaynakların verilmesine ve nasıl temin edileceği hususunda bilgilendirilmesine,

-   ödev alan öğrencilerin ödevlerinin hazırlanmasında hangi aşamada olduğunu takip edilerek gerekli yardımların yapılmasına

- Öğrencilere verilecek konuları araştırmaya yönelik olmasına,

- kaynaklara kolayca ulaşabilecekleri konuların seçilerek verilmesi ne

-. Ödev hazırlığında Okul kütüphanesine yönlendirmesi, Internet ortamından faydalanmalarına yardımcı olunması

-  Aylık kontrollerin yapılmasına karar verildi.
Yıllık planlar 2300 sayılı tebliğler dergisine uygun olarak Ekim ayının ikinci haftasında verilmesi kararlaştırıldı.

 

Ödevlerde uygulanacak not dağılımı;

-Zamanında teslim                              : 10 p.

- Konunun işlenişi                              : 30 p.

- Kaynak bulma ve kullanımı             : 20 p.

-Öğretmen ile iş birliği                       : 20 p.

-Tertip ve düzen                                 : 20 p.

 

I.Kanat döneminde verilen ödevler Nisan ayı içerisinde toplanarak ödev yönetmeliği esasları doğrultusunda değerlendirilmesinin yapılması.

 

 

Öğrencilere verilecek ödev proje konuları aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

A-  LİSE I.SINIF   TARİH I ÖDEV KONULARI:

-Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimleri araştınız
-
İlkçağ Anadolu uygarlıklarını araştırınız.
-
Büyük Hun Devleti’nde Mete devrini araştırınız
-
Orta Asya göçlerinin neden ve sonuçlarını araştırınız.
-
Kavimler göçünün neden ve sonuçlarını araştırınız.
-
Göktürk Devleti’ni araştırınız
- Orhun Kitabelerini( Göktürk yazıtları ) ni araştırınız.
- Bandırmanın tarihi hakkında araştırma yapınız.
- Bandırma  Müzesi ve içindekiler hakkında araştırma yapınız.

-Büyük Selçuklu Devleti’nin Alparslan Dönemi’ni araştırınız
-
İlk Türk İslam Devletleri’nde bilim alanında ne gibi gelişmeler olmuştur araştırınız.
-
Haçlı Seferleri’nin sebep ve sonuçlarını araştırınız
-
Malazgirt Savaşı’nı ve sonuçlarını araştırınız
-
Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri’ni araştırınız.
- Balıkesir ve civarına hakim olan Karesioğlu Beyliği hakkında araştırma yapınız.

-1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulan ilk Türk Beylikleri’ni araştırınız
-
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk Denizciliği’ni araştırınız.
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi AHİLİK TEŞKİLATI  hakkında araştırma yapınız
-
Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi bilim ve sanatı araştırınız
-Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi devlet yönetimini araştırınız
-Anadolu Selçuklu Devleti  ordu yapısı hakkında araştırma yapınız.

B- LİSE II.SINIF  TARİH II ÖDEV KONULARI

.
-Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi konusunu araştırınız.
-
I.Yavuz Sultan Selim ve Devletin Büyümesi konusunu araştırınız( doğu seferleri-mısır ).
-
Kanuni Devri doğu ve batıda ilerlemeler konusunu araştırınız
-
Barbaros Hayrettin ve Akdeniz Hâkimiyeti konusunu araştırınız
-
Osmanlı’da Ordu sistemi konusunu araştırınız. Yeniçeri askeri teşkilatı hakkında bilgi..
-
Osmanlı’da devlet yönetimi konusunu ve Divanı Hümayunun çalışmasını araştırınız
-
Osmanlı’da Denizcilik  nasıl bir gelişme göstermiştir konusunu araştırınız
-
Osmanlı’da MimarSinan ve eserleri hakkında bir araştırma yapınız
-
Osmanlı Devletinde batı tarzında açılan okullar ve azınlık okulları. Hak. arştırma yapınız.
-
Osmanlı’ Devletine Kapitülasyonların etkisinin nasıl olduğunu araştırınız.
-
Evliye çelebi ve Seyahatname adlı eserini araştırınız                                                                            -Osmanlı Devletinde  Demiryolculuk ve yapılan yollar h.k araştırma yapınız…
-
Katip Çelebi hayatı ve eserleri konusunu araştırınız…
-
Coğrafi keşifler sonunda ticaret yollarının değişmesinin Osmanlıya etkileri nasıl olmuştur
-
Celali isyanları  ve devlete ,topluma etkileri konusunu araştırınız…
-
Osmanlıda Toprak Yönetimi konusunu araştırınız.(Tımar topraklar ,Vakıf  topraklar  hakkında).
-Osmanlı –Ermeni ilişkilerinin nasıl başladığını ve Ermeni olayları hakkında araştıma.….
-
Osmanlı Devleti 19.yüzyıl ilmiye teşkilatı ve eğitim kurumları konusunu araştırınız…
-
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve getirdikleri yenilikler konusunu araştırınız
- Osmanlı borçları ve
Duyun-u Umumiye konusunu araştırınız.
-
18. yy., 19. yy. dünyanın değişen şartları karşısında Osmanlı ekonomisi.nasıl etkilendi…..

C- LİSE III.SINIF:  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ÖDEV KONULARI:
-I. Dünya savaşı’nın sebepleri ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişini araştırınız.
-
Çanakkale Savaşı’nı ve tarihimizde ki önemini araştırınız…
-
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan milli cemiyetleri araştırınız……
-
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan milli varlığa düşman cemiyetleri araştırınız
--
Mustafa Kemal’in askerlik hayatını araştırınız…
--
Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerini ve yazmış olduğu eserler hakkında bir araştırma yapınız.
-
Erzurum ve Sivas kongreleri’nin ulusal mücadeledeki önemini..  araştırınız……
-
Sakarya Savaşı’nı ve tarihimizdeki önemini araştırınız.Mustafa Kemalin savaştaki rolünü belirtiniz.
-
Büyük Taarruzu ve tarihimizdeki önemini araştırınız…
-Kurtuluş savaşı sırasında,
TBMM’ne karşı  çıkan ayaklanmaları ve alınan tedbirleri araştırınız.…
-Kurtuluş savaşı sırasında
Ermeni Sorunu’nu ve Gümrü Antlaşması’nı araştırınız
-
Lozan Konferansı ve Antlaşması’nı araştırınız…
-
Saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasını ,ve Cumhuriyetin ilanını konusunu araştırınız.
-
Cumhuriyetin ilanı’ndan sonra toplumsal alanda yapılan yenilikleri araştırınız….
-
Cumhuriyetin ilanı’ndan sonra ekonomik alanda yapılan yenilikleri araştırınız…
-Kurtuluş savaşı sırasında Anadolu ve İstanbul basını( gazeteler)nın ulusal mücadeleye bakışları nasıl olmuştur. Anadolu Ajansı neden kurulmuştur.araştırınız.
-
Cumhuriyetin İlanı’ndan sonra eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikleri araştırınız
-
Atatürk’ün laiklik ilkesini araştırınız…
-
Atatürk’ün halkçılık ilkesini araştırınız…
-
Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesini araştırınız…
-
Atatürk’ün devletçilik ilkesini araştırınız…
-
Atatürk’ün inkılâpçılık ilkesini araştırınız…
-Atatürk dönemi Türkiyenin dış politikası nasıl olmuştur. Kimlerle ilişkide bulunulmuştur.
-ULUSAL Mücadelede ortaya çıkan
Kuva-yı Milliye hareketini araştırınız…
-
Şeyh Sait Ayaklanması’nı ve sonuçlarını araştırınız…
-
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni araştırınız…

14-) .Başarıyı arttıracak çalışmaların tespiti.

Tarih öğretmeni N.YILDIRIM “ Öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmasının öğrencilerin ders hakkındaki kaygılarını ortadan kaldırmanın ve derslere ilgisiz kalan öğrencilere rehberlik yapılmasının ve rehber öğretmenle işbirliği yapılmasının  önemini belirtti”

Tarih öğretmeni  G. Ergin “Ders işlenirken öğrencilerin haritayı ve tahtayı kullanmasının sağlanmasını önemini belirti .Her ders öncesinde öğrencilere derste işlenecek konunun niçin öğretildiğine dair açıklamaların yapılması, edinecekleri bilgilerin onlara neler kazandıracağının anlatılması yararlı olur, dedi.

“Öğrencilerin seviyelerine göre soruların sorulmasına , işlenen konuların yeri geldiğinde somut bir şekilde güncelleştirilmesini ve olaylar arası ilişkilerin kavratılmasının önemini vurguladı”

Tarih öğretmeni G. Ergin “Aile , öğrenci ve öğretmen iletişiminin  sağlanmasının beraberinde başarıyı getireceğini , Derse katılan ve sorulara güzel yorum getiren ve cevap veren öğrencilerin notla ödüllendirilmesinin derse karşı ilgiyi daha da artıracağını belirtti”

KARAR

-Ders araç gereçlerinin en iyi şekilde kullanılması sağlanacak.

-Çeşitli haritalar, şemalar, grafikler üzerinde açıklamalar yapılarak sonuçlara varılacak. -   Konularda adı geçen tarihi sözcükler tahtaya yazılarak açıklaması yapılacak.

-YGS’ye hazırlanabilmeleri için ders içi ve ders dışı çalışmalar yapılmasına, öğrencilerin test tekniklerini artırıcı çalışmalar yapılmasına, karar verildi.
15-)
Performans görevleri;.

(Değişik:5.10.2007/26664 RG,) sayılı Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 21. maddesi incelenerek sözlü sınavların öğrencilerin, ders içi faaliyetleri, derse hazırlıkları ve eğitici çalışmalardaki faaliyetleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları göz önünde bulundurularak bir dönemde her ders için en az iki sözlü notu verilmesi nin öğrenciyi daha iyi değerlendirebilmede etkisinin olacagı belirtildi. ,sözlü için  yönetmelik gereği ayrı bir ders saati ayrılmayacak ,o anki katılım ve etkinlikler değerlendirilecektir..

.- Öğrencilerin hazırlık çalışmalarındaki özeni ve ders içi faaliyetleri,derse katılım,

-   defter ve not tutma,
-    Konularda ders araç ve gereçlerini kullanmasını,

-  -Konular arasında sebep-sonuç ilişkilerini kurabilmelerini, dikkate alarak değerlendirme yapılacak.
-Bir önceki konunun tekrarı yapılırken öğrencilere sorular sorularak değerlendirme yapılacak, bu durum öğrencilere önceden duyurulacak.
-Öğrencinin defter kullanması ve hazırlık çalışmalarının sözlü notunu etkileyeceği bildirilecek
- Öğrenciye verilen sözlü notu anında öğrenciye duyurulacaktır

16-) Zümre başkanı  G.ERGİN  ikinci dönem zümre toplantısının 13 Şubat perşembe günü öğretmenler odasında yapılacağını  ve alınan kararların öğrencilerimize başarı getirmesini dileyerek toplantıyı sona erdirdi.

 

 

.................................                                                     .......................................

Tarih Öğretmeni                                                    Başmüdür Yardımcısı

......................

Okul Müdürü

 

kaynak:sorubak

 
14 Eylül 2013 Cumartesi 10:23 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1571 - İspanya Kralı, Venedik ve Papa, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı...
1924 - Türk Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çek Milli Futbol Takımı'na 5-2 yenildi.
1944 - Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
1953 - ABD, Nevada'da bulunan deneme bölgesinde, topçu birlikleri tarafından atılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı.
1954 - Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.
1954 - Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.
1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy ABD Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka Ay'a ayak basacaklarını ilan etti.
1963 - 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu.
1977 - Yıldız Savaşları filmi gösterime girdi.
1982 - Falkland Savaşı sırasında İngilizlerin HMS Coventry adlı destroyeri Arjantin uçakları tarafından batırıldı.
1983 - Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti.
1988 - Irak Basra'yı İran'dan geri aldı.
1989 - Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.
1997 - Afganistan'dan kaçan General Raşid Dostum, Türkiye'ye sığındı.
2001 - 32 yaşındaki Coloradolu Erik Weihenmayer, Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan ilk görme özürlü insan ünvanını aldı.
2003 - Nuri Bilge Ceylan'ın 'Uzak' adlı filmi 56'ncı Cannes Film Festivali'nde 'Elephant' filmiyle birlikte En İyi Film ödülünü paylaştı.
2005 - Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırması amaçlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattına ilk petrol verildi.
2005 - UEFA Şampiyonlar Ligi 2004-2005 sezonu finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi 3-3 biten maçı Liverpool penaltılarla 6-5 Milan'ı yendi.
2008 - 61. Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü kucaklarken, 'Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum' dedi. Ceylan, üçüncü kez Cannes'da ödül alarak bir rekora da imza attı..
2010 - Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak, sokağın ortasına düştü. 3 personel hafif yaralandı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık