23 Nisan'da Ek Ders ve nöbet ücreti Ödenecek mi?

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2013-2014 Ortaokul Beden eğitimi 1.dönem sene başı zümre öğretmeler toplantı tutanağı

2013-2014 Ortaokul Beden eğitimi 1.dönem sene başı zümre öğretmeler toplantı tutanağı

2013-2014 Beden eğitimi 1.dönem sene başı zümre öğretmeler toplantı tutanağı

 
11 Eylül 2013 Çarşamba 20:38 
Yorum YapYazdır
 
2013-2014 Ortaokul Beden eğitimi 1.dönem sene başı zümre öğretmeler toplantı tutanağı

2013-2014  EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ DERSİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTININ TARİHİ ve SAATİ                          :20.09.2013  /   Saat:12.00

TOPLANTININ YERİ                                                : Öğretmenler Odası

TOPLANTININ NO                                                    : 1

TOPLANLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENLER: Nihan GÖYMEN  Okul Müdür Yardımcısı

İlyas ÖZTÜRK (Beden Eğitimi Öğretmeni)

 

www.sorubak.com

GÜNDEM MADDELERİ

 1. 1. Açılış.Yoklama ve yazman seçiminin yapılması.
 2. 2. Beden Eğitimi Dersinin genel amaçlarının okunması ve açıklanması.
 3. 3. Türk Milli Eğitiminin amaçları, Atatürk İlke ve İnkılapları yeri geldikçe Beden Eğitimi Derslerinde işlenmesi.
 4. 4. 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılı içerisinde yapılan Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağının okunarak gerekli değerlendirmelerinin yapılması.
 5. 5. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.06.2013 Tarih ve 56 Sayılı Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi  (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)  Öğretim Programının okunması, yıllık ve ders planlarına alınacak ünite ve konuların özel amaçlarla birlikte belirlenmesi.
 6. 6. 2013-2014 Öğretim Yılı yıllık planlarının hazırlanması.
 7. 7. Ölçme ve Değerlendirmelerde birlikteliğin sağlanması için kararların alınması.
 8. 8. Okul spor alanları ve ders araç-gereçlerinin dikkatle ve özenle kullanılmasının sağlanması.
 9. 9. Diğer Zümre Öğretmenleri ile koordinasyonunun sağlanması.

10. Öğrencilerde kılık ve kıyafet birlikteliğinin sağlanması.

11. Öğrencilerin spor alanlarının ve malzemelerinin bakım, onarım ve temizlik işlerine aktif katılımlarının sağlanması.

12. Beden Eğitimi zümresinin okul disiplinine genel katkıları,

13. Spor alanlarının kullanımı talimatına uyulması ve spor kıyafetleri giyinme yerlerinin, spor alanlarının temizliği, tertip ve düzeninin sağlanması.

14. Ders Dışı Çalışma Plan ve Programlarının  hazırlanarak onaya gönderilmesi.

15. Verilecek dönem ödevi (performans ve proje) konularının  sınıflara  göre belirlenmesi.

16. Beden Eğitimi Dersi için rapor alan öğrencilerin durumunun görüşülmesi.

17. Öğrencilerin Beden Eğitimi dersinden sonraki derslere geç kalmamaları için uygun zamanda hazırlıklarının yapılması.

18. Okulda Fair- Play çalışmalarının yapılması ve planlanması.

19. Okulun Ders Dışı Etkinliklerdeki faaliyet programı çerçevesindeki spor dallarının tespitlerinin yapılması.

20. Okul  içi (sınıflar arası) yapılacak sportif faaliyetlerin görüşülmesi.

21. Yapılan sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi.

22. Milli Bayramlarda okulumuzun yapabileceği katkılarının ve önerilerinin tespiti

23. Öğrenci velileriyle ilişkiler. Okul içi ve dışında  velilerle görüşmelerde prensip kararı alınması

24. Dilek ve Temenniler.

25. Kapanış.

 

 

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE 1. Okul Müdür Yardımcısı Nihan GÖYMEN tarafından ”Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı geçmesi temennisiyle” açılış yapıldı. Yoklama da Nihan GÖYMEN, İlyas ÖZTÜRK ’ün hazır olduğu görüldü. Yazmanlığa  İlyas ÖZTÜRK seçildi.

MADDE 2. Beden Eğitimi dersinin genel ve özel amaçları  İlyas ÖZTÜRK tarafından okundu ve zümre tutanağına yazılmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan 58. Madde: “Devlet; gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar vb. kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” ve 59. Madde: “Devlet; her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet, başarılı sporcuyu korur.” ve Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenen genel amaçlar doğrultusunda, beden eğitimi dersinin genel amaçları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

Bu öğretim programının amacı öğrenciyi;

1. Atatürk’ün ve Türk düşünürlerinin beden eğitimi ve spor ile ilgili düşüncelerini özümsemiş, millî bayram ve kurtuluş günlerinin anlam ve önemini kavramış dolayısıyla bu anlamdaki tüm etkinliklere katılmaya gönüllü,

2. Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla, hareket bilgi ve becerilerini geliştiren ve bu becerileri alışkanlık hâline getiren,

3. Sportif etkinlikler yoluyla, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilen ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilen,

4. Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilen,

5. Spor organizasyonlarına katılım yoluyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetiştirmektir.

MADDE 3. İlyas ÖZTÜRK:  “Türk Milli Eğitiminin Amaçları ile Atatürk İlke ve İnkılapları, önemli gün ve haftalarda detaylı bir şekilde derslerde işlenmelidir. İşlenecek konular yıllık planda belirtilmelidir” dedi.

MADDE 4. 2012-2013Eğitim – Öğretim Yılı içersinde düzenlenen  zümre toplantı tutanakları İlyas ÖZTÜRK tarafından okundu ve gözden geçirilerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.

MADDE 5. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.06.2013 Tarih ve 56 Sayılı Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi(5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının İlyas ÖZTÜRK tarafından okundu. Yıllık planlarda alınacak Ünite ve Konuları, Özel Amaçlarla birlikte işlenmesi için, çevrenin durumu, iklim durumu, spor alanlarının durumu, ders araç – gereç ve malzemelerin durumu ve de öğrencilerin genel durumları da göz önünde tutularak gerekli konularında yıllık planların hazırlanması yoluna gidilmesi kararlaştırıldı.

MADDE 6. İlyas ÖZTÜRK “ 2013-2014 Eğitim – Öğretim yılı Beden Eğitimi Derslerinin sınıflara göre ünitelendirilmiş yıllık planların en kısa zamanda hazırlanarak derslere başlanılması hazırlanırken öncelikle bir önceki öğretim yılındaki yıllık plandaki Ünite ve Konularda aksaklıklar göz önünde tutularak hazırlanması ve Önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun gerekli çalışmalara derslerde devamlı olarak yer verilmelidir. Ayrıca Ulu Önder Atatürk ve diğer Türk Büyüklerinin spor ve sporcuya vermiş oldukları önem sürekli olarak vurgulanmalıdır” dedi. Yıllık Planlar 27.09.2013 Tarihine kadar hazırlanarak Okul İdaresine teslim edilecektir.

MADDE 7. Nihan GÖYMEN : “Öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde not verirken genel başarı durumları göz önünde bulundurulması, çok başarılı bir öğrenciyi yetenek gerektiren Beden Eğitimi Derslerinde başarı durumlarının düşük gösterilmesi, öğrenciyi psikolojik açıdan olumsuz etkileyeceğinden bu durumları da göz önünde tutularak ölçme ve değerlendirme yapılması daha uygun olacaktır. Öğrencilerin sadece fiziki yapılarının göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmayacak aynı zamanda öğrencinin zihinsel, ruhsal ve sosyal yapıları da göz önünde bulundurulması ayrıca başka bir öğrencinin yeteneğine göre değil kendi yeteneklerine göre değerlendirilmesi yapılmalıdır” dedi.

Beden Eğitimi Dersinde Ölçme ve Değerlendirme yapılırken şu kriterlere göre yapılması kararlaştırıldı.

Ölçme ve değerlendirmelerin 5. Ve 6 sınıflarda 2, 7 ve 8. Sınıflarda 1 ders saati içinde olmak üzere her dönemde üç (3) uygulamalı notun verilmesine, bu uygulamalarının da Kasım, Aralık, Ocak, Mart, Nisan ve Haziran aylarında yapılmasına karar verilmiştir.

Ölçme ve değerlendirmede; Bir dönem itibarıyla birden fazla alt öğrenme alanına yönelik becerilerin, ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda verilen notların ortalaması alınır. Beden eğitimi dersinde, öğrencilerin ders içi etkinlikleri değerlendirilirken; sınıf içi etkinliklere katılımları, derse hazırlıklı gelip gelmedikleri, derse olan ilgi ve istekleri, grup içinde iş birliği ile çalışmaları dikkate alınarak yıl içerisinde değerlendirilerek sözlü notu olarak yansıtılacaktır.( Her uygulama  sınavı değerlendirme barami’ nin bir tanesinde ders  ve etkinliklere katılım değerlendirmesinin ortalaması olmasına karar verildi)

MADDE 8. Ders araç ve gereçleri her sınıftan 2 spor kulübü temsilci seçilerek onlar tarafından derse getirilmesine ve ders bitiminde tekrar görevli öğrenciler tarafından spor odasına götürülerek teslim edilmesine,Beden Eğitimi derslerinde malzemelerin korunması konusunda öğrencilere bilgiler verilmesine ve bu konuda teşvik edilmesine karar verilmiştir.

MADDE 9. Resmi ve Ulusal Bayramların anlam ve öneminin anlatılabilmesi için Sosyal ve Türkçe zümresi ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

MADDE 10. “Öğrencilerimizin hem okul kıyafetlerinde hem de spor kıyafetlerinde birlikteliğin sağlanması için okulda; idare, öğretmen ve veli işbirliği ile kıyafet birlikteliğinin sağlanması okul içi disiplinin sağlanması için oldukça önemli olduğu ve bu konuya mutlaka önem verilmesi gerektiği müdür muavini Nihan GÖYMEN ve İlyas ÖZTÜRK  tarafından söylendi.

 

MADDE 11. İlyas ÖZTÜRK: “Öğrencilerimizi temizlik işlerine katılımlarını sağlamak için öncelikle temizliğinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hususunda gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Beden Eğitimi Derslerinde haftada birden fazla olmamak şartı ile okul bahçesinde mıntıka temizlikleri devamlı suretle yapılmalıdır. Spor sahaları içinde her sınıftan görevli öğrenciler oluşturulan ekipler kurularak o alanların temizliklerinden de bu ekipler sorumlu olacaklardır ”dedi.

MADDE 12. Kurallara uymak ve disiplinli olmanın beden eğitiminin temel ilkelerinden olduğunu öğrencilere anlatmalıyız. Yapacağımız turnuvalarda öğrencilerin deşarj olması sağlanarak okul disiplinine katkı sağlanmasına yardımcı olunmasına karar verildi.

MADDE 13. İlyas ÖZTÜRK: “Okul spor alanlarının kullanımları hususunda her derste gerekli açıklamalar yapılacaktır. Her spor alanları için görevli olacak öğrencilerin tespitleri yapılacaktır. Bu öğrenciler bu spor alanlarının temizliklerinden, düzenlerinden ve işbirliğinden sorumlu olacaklardır ” dedi.

MADDE 14. Ders Dışı Etkinliklerde  Beden Eğitimi Öğretmeni İlyas ÖZTÜRK ‘ün “masa Tenisi Ders dışı 6 saatlik Egzersiz yıllık çalışma planı  hazırlanarak okul idaresine teslim edilmesine karar verilmiştir.

MADDE 15. Ödev yönetmeliğini (2300) okudu.

Bir önceki seneye ait zümrelerde tespit edilen ödev (performans ve proje)  konuları ve ödev (performans ve proje)  değerlendirme esasları incelendi

ÖDEV KONULARI:

6.sınıflar;

 1. Hentbol oyunu hakkında genel bilgi veriniz.Hentbol sahasını çizerek ölçülerini belirtiniz.
 1. Hentbolun tarihi gelişimi Türkiye’de Hentbolun gelişimi Hentbol Oyun Kuralları
 2. Atletizm nedir? Atletizmde kısa mesafe ve maraton koşularını açıklayarak  yazınız.100 metre engelli koşu hakkında bilgi veriniz.
 3. Türkiye’de atletizmin tarihçesi hakkında bilgi veriniz.Koşma,atlama ve atma branşları nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
 4. Beslenme nedir? Yeterli ve dengeli beslenme,yetersiz ve dengesiz  beslenme,beslenmenin insan ve sporcu sağlığındaki önemini yazınız.
 5. İlkyardım temel esaslarını araştırınız?

7.Sınıflar;

 1. 1. Basketbol oyunu hakkında genel bilgi veriniz.Basketbol sahasını çizerek ölçülerini belirtiniz.
 2. 3. Basketbolün temel teknikleri hakkında bilgi vererek,dripling ne demek? Kısaca açıklayarak dripling yaparken el ve yön değiştirmeleri yazınız.
 3. 4. Voleybol oyunu hakkında genel bilgi veriniz.Voleybol sahasını çizerek ölçülerini belirtiniz.
 4. 6. Sportif aktiviteler esnasında meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalara karşı alınacak tedbir ve önlemleri.
 5. 7. Türkiye’deki spor federasyonlarını yazınız.
 1. Basketbolun tarihi gelişimi Türkiye’de Basketbolun gelişimi Basketbol Oyun Kuralları
 1. Voleybolun tarihi gelişimi Türkiye’de voleybolun   gelişimi Voleybol Oyun Kuralları

 

8.Sınıflar;

 1. Futbol oyunu hakkında genel bilgi veriniz.Futbol sahasını çizerek ölçülerini belirtiniz.
 2. Beden eğitimi ve sporun faydaları, fizyolojik ve biyolojik faydaları, sosyolojik ve psikolojik faydaları ile ekonomik faydalarını yazarak açıklayınız.
 3. Vitamin çeşitleri nelerdir?Açıklayarak yazınız
 1. Futbolun tarihi gelişimi Türkiye’de Futbolun gelişimi Futbol Oyun Kuralları

 

5.Sınıflar;

1-      Doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları.

2-      Sporun kişilere sağladığı kısa ve uzun vadede yararlar.

3-      Satranç oyunu hakkında genel bilgi veriniz. Satranç tahtasını çizerek ölçülerini belirtiniz.

4-      Satrancın tarihi gelişimi Türkiye’de Satrancın gelişimi Satranç Oyun Kuralları hakkında bilgi veriniz.

5-      Satrancın temel teknikleri hakkında bilgi vererek, kısaca açıklayınız.

 

Ödev Değerlendirme Esasları

1-         Ödevin tertip-düzen ve temizliği  “10 puan”

2-         Okuma, inceleme ve araştırma  “20 puan”

3-         Kaynak kitaplardan yararlanma  “20 puan”

4-         Plan yapma,öğretmenin görüş ve tavsiyelerinin alınması  “20 puan”

5-         Ödevde varılan sonucun kaynak ve yöntemlere bağlılığı “20 puan”

6-         Ödevin zamanında verilmesi  “10 puan” İlave yapılmadan böylece yapılmasına karar verildi.

 

MADDE16. Raporlu öğrenciler; Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 28/d maddesine göre özrüne bağlı olmak kaydıyla ,rapor konusu özrü dışındaki uygulamalara ve uygulamalı sınavlara katılacaktır. Raporu komple bir özrü kapsıyor ise her yarı yılda 1 teorik yazılı yoklama yapılacaktır.

MADDE 17. Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinden sonraki derslere geç kalmamaları için 5 dakika erken bırakılmalıdır. Bu uygulama yıl boyunca devam edecektir. Öğrencilerin spor kıyafetlerini giyinmeleri içinde her dersin başında 5 dakikalık zaman verilmesine karar verildi.

MADDE 18. Okul içi ve okul dışı sportif faaliyetlerinde fair- play kavramının zihinlerde yer edinilmesi adına gerekli teşvik ve çalışmaların yapılmasına ve gerekli yazılı ve görsel yayınların öğrencilere derslerde zaman zaman anlatılmasına ve izlettirilmesine karar verildi.

MADDE 19. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı okulumuzun ders dışı etkinliklerdeki faaliyet programı kararlaştırılmış ve  spor dalları  aşağıya çıkarılmıştır

FUTBOL                         : ERKEK

HETBOL                          : KIZ

VOLEYBOL                    :KIZ + ERKEK takımı olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca okulumuzun genel özellikleri de göz önünde bulundurularak bireysel yeteneği olan öğrencilerde yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlarda değerlendirilmesine karar verilmiştir.

MADDE 20. Okul içinde Sınıflar arası Futbol, turnuvası  düzenlenecek ve bu faaliyetlerin tarihleri Beden Eğitimi zümresi tarafından daha sonra belirlenecektir.

MADDE 21. Sınıflar arası faaliyetlerde dereceye giren(1. ,2. ve 3.’lere) öğrencilere spor kulübü bütçesi tarafından çeşitli ödüllerin  verilmesine karar verildi.

MADDE 22. İlyas ÖZTÜRK: “ 2013-2014 Eğitim – Öğretim Yıllarında okulumuz Eğitim-Öğretim yılında da tarafımıza verilecek her türlü görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösterecektir ” dedi.

 

MADDE 23. Öğrencilerin okul içi ve dışı davranışları konusunda velilere bilgi verilerek öğrencilerin dış tehlikelere karşı korunacak ve iyi eğitimli insanlar olarak yetişmelerine yardımcı olunacaktır. Öğrenci velisi ile işbirliği yapılarak öğrenci problemlerinin en aza indirilmesine çalışılacaktır. Yetenekli öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımları ve ilgili oldukları spor dalında en üst seviyeye ulaşmaları için öğrenci velileriyle birlikte işbirliği içinde olunması gerektiği kararına varılmıştır. Öğrenci velileri ile görüşmelerin ders esnasında değil öğretmenlerin boş saatleri belirlenip öğrencilere bildirilerek, bildirilen saatlerde öğrenci velileri ile görüşülecektir.

 

MADDE 24. İlyas ÖZTÜRK Dersi boş olan sınıfların dersleri engellemeyecek şekilde ve imkanlar ölçüsünde spor alanlarından ve malzemelerinden faydalanmaları sağlanacak ve teşvik edilecektir. Mümkün olduğunca çok öğrencinin spor yapmasına çalışılacaktır.

 

MADDE 25. Okul Müdür Yardımcısı Nihan GÖYMEN “ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılının Okulumuz açısından başarılı bir öğretim yılı olmasını diliyorum” diyerek toplantıya son verilmiştir.

 

 
11 Eylül 2013 Çarşamba 20:38 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1719 - Daniel Defoe'nun ünlü romanı 'Robinson Crusoe' yayımlandı.
1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.
1874 - Radyo dalgaları üzerinde çalışan ve bu yolla ilk haberleşmeyi sağlayan fizik bilgini Guglielmo Marconi doğdu.
1901 - New York, otomobiller plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1914 - İngiliz Fransız kuvvetleri Çanakkale'ye çıkarma harekatı başlattı. Kara savaşları başladı.
1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı.
1915 - Seddülbahir Muharebeleri başladı.
1918 - Türkiye'de, Kars ve Ardahan işgalden kurtuldu.
1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.
1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini şah ilan etti.
1941 - Başkomutan Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozok vefat etti.
1945 - 46 ülkeden gelen delegeler Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldi.
1946 - İstanbul Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.
1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.
1957 - Antalya'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü.
1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.
1974 - Portekiz'de Karanfil Devrimi: General Antonio Spinola'nın yönettiği askeri ayaklanmayla Salazar'ın faşist diktatörlüğü devrildi.
1976 - Portekiz'de faşist diktatörlük sonrasında yapılan ilk serbest seçimleri Mario Soares liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.
1983 - Pioneer 10, Plüton'un yörüngesini aştı.
1990 - ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı yer çevresinde yörüngeye oturtmayı başardı.
2000 - TBMM'de grubu bulunan beş siyasi partinin genel başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak TBMM'ye sundu.
2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.
2005 - Bulgaristan ve Romanya'nın, Avrupa Birliği'ne girişi için müzakereler başladı.
2005 - Japonya'da tren kazası: 107 ölü.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık