Milletvekili seçimi için memurların son istifa günü belli oldu

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2013-2014 Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı

2013-2014 Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı

2013-2014 Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı

 
11 Eylül 2013 Çarşamba 20:44 
Yorum YapYazdır
 
2013-2014 Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. dönem sene başı zümre öğretmenler tutanağı

………………………………….. Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2013-2014  Öğretim Yılı
1. Dönem Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

Toplantı tarihi     :07.09.2013

Toplantı saati      :12.00

Toplantının yeri  :  a blok  müdür yardımcısı   odası

Karar no                 : 1

GÜNDEM MADDELERİ  :

 1. 1. Açılış-Yoklama
 2. 2. Milli Eğitim Temel Kanunu ve yeni müfredat programının incelenmesi,
 3. 3. Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama açısından değerlendirilmesi,
 4. 4. Bir önceki öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi. Derse ilgisiz kalan öğrenciler için yapılacak çalışmalar,
 5. 5. Yıllık ders planının hazırlanması.
 6. 6. Ders kitapları ile kullanılacak olan defter ve diğer araç ve gereçlerin tespiti,
 7. 7. Atatürk ilke ve inkılaplarının yıllık planda gösterilmesi ve derslerde işlenme şekilleri ile ilgili düzenlemeler,
 8. 8. Öğretim metodlarının tespit edilmesi,
 9. 9. Öğrenci ders hazırlıklarının kararlaştırılması,

10. Ödev konularının tespit edilmesi,performans ödevlerinin verilmesi,

11. Yazılı yoklama ve sözlü değerlendirmelerin esasları hakkındaki kararlar,

12. Türkçe’nin iyi kullanılması için Türkçe öğretmenleriyle yapılacak işbirliği,

13. Diğer ders ve zümre öğretmenleriyle hangi konularda nasıl işbirliği yapılacağının kararlaştırılması,bölge zümre öğretmenler toplantı kararlarının dikkate alınması,

14. Okul ve sınıf araç ve gereçlerinin kullanılması ve korunması konusundaki tedbirler,

15. Geç kalan öğrencilerle ilgili tedbirler ve okul idaresi ile işbirliği,

16. Okul kütüphanesinde branş ile ilgili kitapların tespiti ve eksik olan kitapların temini için listenin okul müdürlüğüne verilmesi ve takibi hakkında kararlar,

17. Dersin din ve inanç hürriyetine, dolayısıyla toplumsal huzura katkı sağlaması amacıyla alınacak tedbirler,

18. Dini konularda toplumda oluşmuş yanlış bilgi ve hurafelerden öğrencilerin etkilenmemesi için alınacak tedbirler,

19. Öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlayacak programların daha özenli düzenlenmesi.

20. Seçmeli Derslerle ilgili yapılacak çalışmalar.

21. Değerler Eğitimine yönelik çalışmaların yapılması.

22. Dilek ve temenniler.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ    :

 1. 1. Açılış : Zümre toplantısı, okul müdürünün  iyi dilek ve temennileriyle açıldı.
 2. 2. Milli Eğitim Temel Kanunu ve yeni müfredat programının incelenmesi: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu üyeler tarafından incelendi ve alınacak kararları bu kanunun ilke ve prensiplerine uygun olması gerektiği vurgulandı.

2571 Sayılı Tebliğler Dergisinden Din Kül.ve Ahl. Bil. Dersi programı incelendi ve gerekli açıklamalar zümre başkanı tarafından yapıldı.  Din Kül. Ve Ahl. Bil. Ders programında belirlenen genel amaç ve ilke ve kazanımlar doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılması, uygulamada bu amaç ve ilkelere özen gösterilmesini istedi.

 

 1. 3. Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının gözden geçirilmesi ve uygulama açısından değerlendirilmesi: Bir önceki öğretim yılında alınan zümre kararları gözden geçirildi ve verimli sonuçlar ortaya çıkaran kararların tekrar alınması ve uygulamaların devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Öğretmenlerin Görüşleri:

-Sefer Yakut Rehberlik  ve  Eğitsel  Kol  çalışmaları birinci dönemde hazırlanan  çalışma proğramı doğrultusunda rehberlik servisiyle eşgüdüm halinde 2140-2197-2201 Sayılı Tebliğler Dergisi ve ilgili genelgeler doğrultusunda yürütülüp öğrenciler üzerinde yapılan çalışmaların  sonuç değerlendirmeleri yapılarak rehberlik  ve eğitsel kulüp çalışmalarının  olumlu  sonuçlanmasının  sağlanacağını  söyledi.

-Ali Tezcan Ödevler 2300-2348 Sayılı Tebliğler Dergisi esas alınarak, Yıl içerisinde yıllık planlarda gösterilen ödevler, kasım ayının ilk haftasında  öğrencilere verilerek  ödev çalışmasına başlanılmış ve nisan ayında toplanmak üzere  ödevin her aşaması kontrol  edilerek değerlendirilmesi sağlanacağını söyledi.

-Sefer Yakut öğrenci başarısını artırmak  için öğrencilerin seviyesine inerek konuların anlatılması,konu ile ilgili ödevlerin verilerek daha sonraki derste sorulması,yine bir sonraki derste konuya başlamadan önce anlatılan dersin genel tekrarının yapılması  öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin sağlanması,kitap,defter,eksikliği olan öğrencinin bu problemlerinin halline gidilmesi ve gerektiğinde öğrenci ve velinin öğretmen tarafından uyarılmasının sağlanacağını söyledi. Ali Tezcan Ders konuları anlatılırken konuların özelliğine göre soru-cevap, anlatım, bireysel anlatım vb. metodlar   uygulanacak  dedi.

-S. Yakut Problemli öğrenciler araştırılırken öğrencilerin okul içi ve okul dışı kontrolü sağlanıp, problemini doğru olarak tespit ederek halli yoluna gidilecek. Veli, öğretmen ve öğrenci üçgeninde bu öğrencilere daha farklı yaklaşım metodu uygulanacak ve kazanma yolu izlenecektir, maddi problemleri yardım kurumları vb. Gerekli yerlere iletilerek halledilmeye çalışılacağını söyledi. Ali Tezcan Öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirmede onların yeteneklerini ve kişisel özelliklerinin iyi tanınması ve bu yönde teşvik edici yönlendirici olunması, başarının öğrenciye hissettirilmesinin olumlu katkı sağlayacağı ve güvenini artıracağı konusu görüşülüp ders içi ve ders dışı etkinliğin bu yönde uygulanmasını söyledi.

-Ali Tezcan Eğitim ve Öğretimin başarıyla yürütülmesinde konuların özelliklerine göre diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine gidilip bilgi alışverişinde bulunulması, ayrıca aynı sınıfta derse giren öğretmenlerle öğrenciyi tanıma ve konular arasında uyum sağlanmasına önem verileceğini söyledi.

Sefer Yakut  son yazılıların  yönetmelikler  uygun  olarak  ortak yapılmasını söyledi.

Zümre başkanı Mahmut Balcı zümre öğretmenlerinin dile getirdikleri görüşlere katıldığını belirterek başarı için çalışma ve takip yapmak gerektiğini söyledi. Mahmut Balcı öğrenci başarısı ve dersin bütün öğrenciler tarafından sıcak karşılanması için DKAB öğretmenlerinin bölge zümrelerinde alınan kararları da dikkate almalarını cami ve sivil kuruluşlarla da iletişim içerisinde olmalarının önemini dile getirdi.

 

4. Bir önceki öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi, başarısız öğrencilerin başarılarının arttırılması ve verimi yükseltmek için yapılacak çalışmalar: Okulumuzda okutulan Din Kül. Ve Ahl. Bil. Derslerindeki başarı ortalamasının % 100’e yakın olduğu tespit edildi.

Bu başarının istenilen düzeyde olduğunu söyleyen Okul Müdürü, başarı ile ilgili geçen yıl alınan kararların olumlu sonuçlar verdiğini ve uygulamaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Başarının arttırılması için öncelikle dersin önemi ve gereği her fırsatta öğrencilere açıklanacak, yaşadığımız toplumu inanç ve değerlerini bilmenin gerekliliği üzerinde durulacak ve böylece bir motivasyon gerçekleştirilecektir. Ayrıca dersin kolaylaştırılıp sevdirilmesi sağlanacak, böylece bu derste not alma kaygısı en aza indirilecek ve öğrencinin çekindiği bir kaygı olmaktan çıkarılacaktır.

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konuları öğrenmeleri için soru sormalarına ve fikir beyan etmelerine engel olunmayacak, hatalı oldukları yerler uygun bir şekilde belirtilecek ve böylece derslerde çok soru sorma ve fikirlerini açıkça ifade edebilme hürriyetine sahip olduğu kanaatine varmaları sağlanacak. Sorulan soruların ders konusuyla ilgisi bulunmasa da zamanın müsaade ettiği ölçüde mutlaka cevaplandırılacak.

Başarısızlıkları devam eden öğrencilerle özel olarak ilgilenilecek, gerektiğinde rehberlik hizmeti verilecek ve velisiyle görüşmeler yapmak suretiyle problemin giderilmesine çalışılacak.

Ders esnasında mümkün olan her fırsatta öğrencilerin derse katılmaları sözlü notlarıyla değerlendirilecek ve böylece derse ilgi sağlanarak başarının oluşması temin edilecek. Gerektiğinde ek yazılı sınavlarla da başarının yükselmesi sağlanacak.

 

 1. 5. Yıllık ders planının hazırlanması ile ilgili kararlar : 2011-2012 öğretim yılı çalışma takvimine göre tatil günleri çıkarıldı ve eğitim öğretim yapılacak hafta sayısı tespit edildi. Buna göre birinci dönem 18, ikinci dönem de 19 hafta olmak üzere toplam 37 hafta üzerinden yıllık plan hazırlanacağı tespit edildi. Yıllık planda aylara göre haftaların dağılımı şu şekilde olacaktır:

 

Birinci

Dönem

 

İkinci

Dönem

Eylül

2 Hafta

 

Şubat

3 Hafta

Ekim

4 Hafta

 

Mart

5 Hafta

Kasım

4 Hafta

 

Nisan

4 Hafta

Aralık

5 Hafta

 

Mayıs

4 Hafta

Ocak

3 Hafta

 

Haziran

3 Hafta

Toplam

18 Hafta

 

Toplam

19 Hafta

 

GENEL TOPLAM

36HAFTA

 

Yıllık planlar 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan M.E.B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ye uygun olarak hedef ve davranışlar, konular, öğrenme yöntem ve teknikleri, kullanılan eğitim teknolojileri, araç ve gereçleri ve değerlendirme bölümlerinin olduğu ünitelendirilmiş yıllık plan şeklinde hazırlanacaktır.

Öğrenciler tarafından anlaşılmakta güçlük çekilen veya önemine binaen daha fazla zaman ayrılması gereken ünite ve konulara yıllık planda daha fazla zaman ayrılması kararlaştırılmıştır. Buna göre sınıflara göre konulara ayrılacak saat çizelgesi şu şekilde kararlaştırılmıştır.

Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğrenme Alanları, Üniteleri Ve Süreleri

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri

ÖĞRENME ALANI

ÜNİTELER

SÜRE/DERS SAATİ

İnanç

İnsan ve Din

5

İbadet

Temizlik ve İbadet

5

Hz. Muhammed

Hz.  Muhammed’in Hayatı

7

Vahiy ve Akıl

Kur’an ve Ana Konuları

5

Ahlâk ve Değerler

Değerler ve Aile

6

Din ve Laiklik

Laiklik ve Din

3

Din, Kültür ve Medeniyet

Türkler ve Müslümanlık

5

Toplam

36

 

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri

ÖĞRENME ALANI

ÜNİTELER

SÜRE/DERS SAATİ

İnanç

Allah İnancı

6

İbadet

İslâm’da İbadetler

5

Hz. Muhammed

Kur’an’a Göre

Hz. Muhammed

3

Vahiy ve Akıl

Kur’an ve Yorumu

6

Ahlâk ve Değerler

Haklar, Özgürlükler ve Din

7

Din ve Laiklik

Atatürk ve Din

4

Din, Kültür ve Medeniyet

İslâm ve Bilim

5

Toplam

36

 

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri

ÖĞRENME ALANI

ÜNİTELER

SÜRE/DERS SAATİ

İnanç

İnsan ve Kaderi

5

İbadet

İslâm’da İbadetlerin Faydaları

4

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’in Örnekliği

5

Vahiy ve Akıl

İslâm Düşüncesinde Yorumlar

6

Ahlâk ve Değerler

İslâm ve Barış

5

Din ve Laiklik

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri

4

Din, Kültür ve Medeniyet

İslâm ve Estetik

7

Toplam

36

 

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri

ÖĞRENME ALANI

ÜNİTELER

SÜRE/DERS SAATİ

İnanç

Dünya Hayatı ve  Ahiret

5

İbadet

Dinlerde İbadetler

 

5

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’i Anlama

5

Vahiy ve Akıl

İslâm Düşüncesinde  Tasavvufî Yorumlar

5

Ahlâk ve Değerler

Tövbe ve Bağışlama

 

4

Din ve Laiklik

Atatürk ve Din Öğretimi

3

Din, Kültür ve Medeniyet

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

9

Toplam

36

 

 

 1. 6. Ders kitapları ile kullanılacak olan defter ve diğer araç ve gereçlerin tespiti: Milli eğitim Bakanlığının belirleyip dağıtacağı kitaplar okutulacaktır. Öğrenciler ihtiyari bırakılmak şartıyla Kur’an-ı Kerim Türkçe meali edinmeleri tavsiye edilecektir. Bunun dışında ders öğretmeni tarafından kaynak kitap olarak başta diyanet vakfı yayınlarının tavsiye edilmesi kararlaştırılmıştır:

 

Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmaları sağlanacak, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilecektir. Konuların özelliğine göre slayt, CD, harita ve fotoğraflardan yararlanılacak ve bunlar yıllık planda belirtilecektir.

 

7. Atatürk ilke ve inkılaplarının yıllık planda gösterilmesi ve derslerde işlenme şekilleri ile ilgili düzenlemeler: Din Kül. Ve Ahl. Bilgisi derslerinde Laik Demokratik Cumhuriyetin temel ilkelerini benimseyen ve özümseyen nesiller yetişmesi konusunda özellikle laiklik kavramı ve Atatürk’ün laiklik anlayışı öğrencilere doğru bir biçimde kavratılacaktır.

2488 sayılı Tebliğler Dergisine göre Atatürk İlke ve İnkılapları derslerde işlenecek ve öğrencilere tanıtılacak. Buna göre ; müfredat gereği ders kitaplarında konu olarak yer alan Atatürkçülükle ilgili konular ders konusu niteliğinde, ders kitabında yer almayan ancak konularla ilişkileri olan ilkeler de ayrıca öğrencilere kavratılacaktır.

Atatürkçülükle ilgili yararlanılacak kaynaklar yıllık planda belirtilecek ve derslerde bu kaynaklardan yararlanılacaktır. Ayrıca ilgili konularda Atatürk İlke ve İnkılapları açıklanırken öncelikle Atatürk’ün kendi söz ve fikirlerinden yararlanılacaktır.

 

 1. 8. Öğretim yöntem ve tekniklerinin tespit edilmesi: Yapılandırmacı/oluşturmacı yaklaşım ilkelerine uygun olarak öğrencilerin etkin olarak derse katılmalarını sağlayacak yöntemler kullanılacaktır. Öğrencilerin fikir ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri için soru-cevap yöntemi yoğun olarak kullanılacaktır. Ders konularının sosyal-soyut bilgi ve kavramlara dayanması nedeniyle anlatım metoduna da yer verilecektir. Bunun yanında konularına göre  örnek olay, problem çözme yöntemleri de kullanılacaktır.

Öğrencilerin istekli ve ilgili göründükleri ve bilhassa aktüel konularda öğretmen kontrolünde tartışma yönteminin de kullanılması uygun görülmüştür.

Ayrıca öğrencilerin abdest veya namaz gibi konuların açıklanmasını ve öğretilmesini istedikleri taktirde bu istekleri karşılanacak ve zamanın müsait olduğu ölçüde bu ve benzeri konular göstererek öğretme tekniği ile kavratılacaktır.

Öğrencilerin konuyu daha kısa sürede ve daha iyi anlayabilmesi amacıyla teknik imkanlar azami ölçüde kullanılacaktır. Yansıtma cihazı ve bilgisayar aracılığıyla başta sunular olmak üzere;

 • Film ve fotoğraf analizi,
 • Çalışma kağıtları,
 • Kavram haritaları,
 • Şekil ve şemalar,
 • Ayet ve hadislerden yararlanma
 • Gurup çalışmaları
 • Öğrencilerin sunu veya afiş hazırlaması ve sınıfta sunması tekniklerinden sürekli yararlanılacaktır.
  • Bu derste genel amaç Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen esaslar ve ilkelere göre öğrenci yetiştirmek ve Din Kül.ve Ahl. Bilgisi programında açıklanan amaçlara ulaşmaktır. Ders konuları işlenirken ve sınavlarda üniversiteye yönelik hazırlama amacı da sürekli göz önünde bulundurulacaktır.

 

 1. 9. Öğrenci ders hazırlıklarının kararlaştırılması: Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini sağlamak amacıyla dersin başında birkaç dakika ile ders konusu öğrencilere özetle anlattırılacak ve bu anlatımlar sözlü notu olarak değerlendirilebilecektir. Böylece hem öğrencilerin derse hazırlanmaları hem de motive olmaları sağlanacaktır. İşlenecek konularla ilgili araştırma, performans ve proje ödevleri ile bilgi ve doküman hazırlıkları yapıp bunları sınıfa sunmayı özendirici tedbirler alınacak. Bunun dışında konuların başındaki hazırlık çalışmaları ve konu sonundaki değerlendirme sorularının defterlerde cevaplandırılması istenecek ve imkanlar ölçüsünde takip edilecektir. Gerektiğinde bu hazırlıklar da sözlü notu olarak değerlendirilebilecektir.

10. Ödev konularının tespit edilmesi: Ödevler; dinlerin ve bilhassa İslâm dininin temel kaynaklarını tanıma ve anlamaya yönelik olacak. Öğrencilerin imkanları da gözetilerek araştırmaya ve düşünmeye sevk eder nitelikte olmasına dikkat edilecek. Bu amaçla daha çok belli konuların Kur’an-ı Kerim’den araştırılması yönünde ödevler verilecektir.

Verilen yıllık ödevin konusu ve bölümleri, ödevde istenilen nitelikler, ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, ödevin veriliş ve alınacağı tarih ve yararlanılacak kaynakların belirtileceği bir ödev planı öğrencilere verilecektir.

Yıllık ödevler kasım ayı içinde öğrencilere verilecek ve nisan ayının ikinci haftasında toplanacaktır.

Yıllık ödevlerin öğrencilerin not ortalamasına katkıda bulunmasına yönelik olarak hazırlık aşamasında takibi yapılacak ve öğrencilerin ödevden en iyi notu almaları sağlanacaktır.

Zümre öğretmenleri sınıflara göre aşağıdaki ödev konularının tespitine karar vermiştir:

Ayrıca performans ödevlerinin verilmesi ve notlandırlması.

 

9. Sınıflar

a) İnsanın yaratılışı, farklı özellikleri ve evrendeki konumunu ifade eden ayetlerin araştırılması.

b) Kur’an-ı Kerim’de ibadet kavramı ve ibadetlerin gayesi hakkındaki ayetlerin araştırılması,

c) Kur’an-ı Kerim’de temizlik kavramı ve temizlik çeşitleri hakkındaki ayetlerin araştırılması,

d) Hz. Muhammed’in güzel ahlakı ile ilgili ayetlerin araştırılması,

e) İnanç, ibadet ve ahlaki konularla ilgili örnek ayetlerin araştırılması.

f) Ahlaki değerler ve toplumsal barışın sağlanması ile ilgili  ayetlerin araştırılması,

g) Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuş şahsiyetlerin özlü sözlerinin araştırılması ve sunu haline getirilmesi.

 

10. Sınıflar

a) Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan ayetlerin araştırılması.

b) Kur’an-ı Kerim’de dua ayetlerinin araştırılması.

c) Ahiret günü ve ahiret hayatı ile ilgili ayetlerin araştırılması

d) Allah’ın isim ve sıfatları ile ilgili ayetler

e) İbadetler ile ilgili ayetlerin araştırılması

f) Hz. Muhammed’in Güzel Ahlakı ve özellikleri ile ilgili ayetlerin araştırılması,

g) Allah’ın emir ve tavsiye ettiği iş ve davranışlarla ilgili ayetler

h) Allah’ın yasakladığı iş ve davranışlarla ilgili ayetler

i) Ahlâk ve ahlâki davranışlar ile ilgili ayetler

j) Müslüman bilginlerin bilimsel buluşlarının, medeniyete katkılarının araştırılması.

 

11. Sınıflar

a) Kader, kaderle ilgili kavramlar ve insanın sorumluluğu ile ilgili ayetlerin araştırılması,

b) Evrendeki ölçü ve ahenkle ilgili ayetlerin araştırılması.

c) İbadetleri bireysel ve sosyal faydaları ile ilgili ayetlerin araştırılması,

d) Hz. Muhammed’in güzel ahlakı ve örnekliği ile ilgili ayetlerin araştırılması,

e) Hz. Muhammed’in örnek davranış ve yaşantıları ile ilgili araştırma yapılması, toplanan bilgilerin sunu haline getirilmesi.

f) İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının araştırılması, şema/tablo halinde ifade edilmesi. Görüş ve yaklaşımlarının belirtilmesi.

g) İslam’ın barışa verdiği değeri ve önemi açıklayan ayetlerin ve Hz. Muhammed’in uygulamalarının araştırılması.

h) Atatürk’ün din, İslam ve Hz. Muhammed ile ilgili görüş ve fikirlerinin araştırılması ve sunu haline getirilmesi.

i) İslam Medeniyetinde gelişen sanat dallarının araştırılması, kısa bilgiler eşliğinde fotoğraf ve resimlerle bir sunu hazırlanması.

 

12. Sınıflar

a) Dünya hayatının anlamını ifade eden ayetlerin araştırılması,

b) Kıyamet ve ahret hayatı ile ilgili ayetlerin araştırılması,

c) Müslümanların diğer din mensuplarına karşı davranış ve tutumlarını düzenleyen ayetlerin araştırılması,

d) Hz. Muhammed’in Güzel Ahlakı ve özellikleri ile ilgili ayetlerin araştırılması,

e) Tövbe,  pişmanlık ve bağışlanma ile ilgili ayetlerin araştırılması,

 

11. Yazılı yoklama ve sözlü değerlendirmelerin esasları hakkındaki kararlar: Yazılı değerlendirmeler her sınıf için geçerli olmak üzere, her dönemde iki defa yapılacak ancak dönem veya yıl sonu başarısı % 50 nin altında kalması durumunda ek bir yazılı sınav daha yapılacaktır. Ayrıca her yazılı sınav için başarının % 25 in altında kalması durumunda isteyen öğrencilerin girmesi şartıyla sınav yenilemesi de yapılabilecektir. Yazılı sınavlarda konuların özelliklerine göre, açık uçlu, doğru yanlış, karşılaştırma ve çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Ayrıca her dönemin ikinci yazılı yoklaması çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

Öğretim yılı boyunca yapılacak yazılı yoklamaların zamanı aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır:

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Zamanı:

Birinci yazılı yoklama;  15-25 Kasım 2012

İkinci yazılı yoklama;    24-31 Aralık 2012

 

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Zamanı:

Birinci yazılı yoklama;   29 Mart 2013-02 Nisan 2013

İkinci yazılı yoklama;     24 - 28 Mayıs 2013

Sözlü sınavlar için özel olarak zaman tahsis edilmeyecek, ders esnasında öğrencinin anlatımı, cevap vermesi, soru sorup derse aktif olarak katılması sözlü notu olarak değerlendirilebilecektir. Dönem veya yılsonunda öğrencinin dersteki durumu, sosyal faaliyetlere katılıp katılmaması, performans ödevleri ve genel ahlaki durumu göz önünde bulundurularak bir sözlü notu daha takdir edilebilecektir. Her dönem için iki sözlü notu verilecektir.

Ayrıca okulun imkanları ölçüsünde programda belirtilen alternatif ölçme araçlarından da yararlanılacaktır.

 

12. Türkçe’nin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için Türkçe öğretmenleriyle yapılacak işbirliği: Bu konuda tespit edilen eksiklikler ve yanlış kullanımı görülen öğrenciler T.Dili ve Edebiyatı öğretmenine bildirilecek ve birlikte tedbirler alınmaya çalışılacaktır. Bu tedbirlerin başında öğrencilerin sesli okumalarını sağlamak anında yanlışlarını düzeltmek ve belli konularda kompozisyon yazdırıp imla yanlışlarını öğreterek düzeltmek şeklinde olması kararlaştırıldı.

13. Diğer ders ve zümre öğretmenleriyle hangi konularda nasıl işbirliği yapılacağının açıklanması:

a) Felsefe Zümre Öğretmenleriyle, bütün sınıflar için “Ahlak ve Değerler” , “Din ve Laiklik” ve “Din, Kültür ve Medeniyet” öğrenme alanları ile ilgili konular müzakere edilecek ve imkan dahilinde felsefe grubu öğretmenlerinin bu konuları sınıflarda açıklamaları sağlanacak.

b) Tarih Zümre Öğretmenleriyle, lise birinci sınıfta “Hz. Muhammed” öğrenme alanı ile ilgili konular müzakere edilecek ve öğrencilere kavratılması sağlanacak.

d) Edebiyat öğretmenleriyle lise 3. Sınıflar için özellikle Türk-İslâm Edebiyatı ve tasavvuf konuları müzakere edilecek ve bu konular işlenmeden önce edebiyat öğretmenlerinin ilgili sınıflara bu konuları yeniden hatırlatmaları sağlanacak.

f) Fizik öğretmenleriyle 10 ve 11. sınıf birinci ünitelerinde geçen, evrenin yaratılışı ve şu andaki fiziki yapısı konularının müzakeresi yapılacak, biyoloji öğretmenleriyle insanın yaratılışı konusunda ve biyolojik yapısı hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilecektir.

g) DKAB bölge zümre öğretmenler toplantı kararlarının dikkate alınması.

 

14. Okul ve sınıf araç ve gereçlerinin kullanılması ve korunması konusundaki tedbirler: Bu konuda öğrenciler bilinçlendirilecek ve takip edilecektir. Okulun araç ve gereçlerinin herkese ait olduğu ve kamu yararı için bulundukları bu sebeple onlara zarar vermekle milletin hakkının yendiği ifade edilecek ve kendi malıymış gibi araç ve gereçleri korumaları sağlanacak. Bu konuda duyarlı olmayan öğrencilere rehberlik edilecek, gerekirse velisi ile görüşülecek, devamında disiplin kuruluna bildirilecektir.

 

15. Geç kalan, ilgisiz ve devamsız öğrencilerle ilgili tedbirler ve okul idaresi ile işbirliği: Geç kalan ve devamsızlığı olan öğrencilere öncelikle kurallar hatırlatılacak ve rehberlik edilecek. Geç kalma,ilgisiz veya devamsızlık nedenleri araştırılacak veli ile işbirliği halinde problem aşılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu gibi öğrencilerin takip edilmesi için ilgili müdür yardımcısıyla sürekli irtibat halinde olunacaktır.

16. Okul kütüphanesinde branş ile ilgili kitapların tespiti ve eksik olan kitapların temini için listenin okul müdürlüğüne verilmesi ve takibi hakkında kararlar: Okul kütüphanesi ders öğretmeni tarafından incelenecek, dersle ilgili kitaplar tespit edilecek ve ihtiyaç duyulan kitapların listesi okul müdürlüğüne verilecektir.

 

17. Dersin din ve inanç hürriyetine, dolayısıyla toplumsal huzura katkı sağlaması amacıyla alınacak tedbirler: İnsanların Allah tarafından farklı yaratılmış olmaları onların farklı düşünmelerine, farklı farklı inançlara sahip olmalarını getirmektedir. İşte bu yönden hareketle insanlardaki farklılıkların bir zenginlik olduğu, herkesin ,başkalarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmediği müddetçe inanç ve ibadetlerinde, vicdanında hür olması gerektiği öğrencilere kavratılacak. Başkalarına müdahale etmenin ferdi olarak insanların görevli olmadığı, devletin koyduğu hukuk kuralları çerçevesinde adalet mekanizmasının ancak suç ve suçlulara ceza verebileceği üzerinde durulacak ve bu ilke öğrencilere kavratılacaktır. Bütün bunların demokratik bir toplumda olması gereken özellikler olduğu, çağdaş medeniyetin de demokrasi ile yakalanabileceği derslerde her fırsatta vurgulanacaktır.

Aynı şekilde öğrenciler arasında farklı dini yorumlara veya inançlara sahip olan öğrencilere veya toplumda bu şekilde var olan insanlara karşı hoşgörülü olmak gerektiği paylaşıldı.

18. Dini konularda toplumda oluşmuş yanlış bilgi ve hurafelerden öğrencilerin etkilenmemesi için alınacak tedbirler: Öğrencilerin dini inanç ve bilgilerinin yanlış bilgi ve hurafelerden korunması amacıyla, toplumda var olduğu bilinen veya öğrencilerin soru ve anlatımlarından tespit edilen yanlışlıklar hemen düzeltilecek bu konuda Kur’an-ı Kerim mealinden sürekli istifade edilecek ve ders konularının aralarında, konularla ilgili veya öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre Kur’an meali okunmak suretiyle İslâm hakkında, öğrencilerin Kur’an’dan bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

İslâm’ın akla ve ilme verdiği önem her fırsatta vurgulanacak ve İslâmi bilgilerde, İslâm’a ait kural ve prensiplerde akıl dışı veya ilimle çatışan yönlerin olmadığı çeşitli misallerle öğrencilere açıklanacak.

 

 1. Öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlayacak programların daha özenli düzenlenmesi.

Bu bağlamda kutlu doğum programlarının hüzün ve romantik bir havaya sokulmadan sağlam bilgiler ışığında; öğrencilerin, velilerin ve diğer ders öğretmenlerinin de katılımının sağlanması gerekir.

 

 

 1. Seçmeli Derslerle ilgili yapılacak çalışmalar.

Öğrencilerin tercih etmeleri halinde tercih edilen derslerin müfredatının değerlendirilmesi ve materyallerinin tespiti için ayrıca bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

 

 1. Değerler Eğitimine yönelik çalışmaların yapılması.

Maddi ve manevi Değerlerin öğrencilere anlatılması ve bu değerlerin yaşatılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Değerler eğitimi kapsamında pano hazırlama sınıflar arası yarışmalar düzenleme gibi etkinlikler yapılmalı. Münazara ve paneller yapılmalı.

 

 1. Dilek ve temenniler:

Toplantı zümre başkanı alınan kararların uygulanması, yeni öğretim yılının hayırlı olması ve başarı getirmesini dile getirdi.

Toplantıya Katılan Zümre Öğretmenler

 
11 Eylül 2013 Çarşamba 20:44 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1821 - Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdı.
1920 - Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.
1930 - Columbus-Ohio'daki bir hapishanede çıkan yangında 320 kişi öldü.
1939 - Hatay, Türk Gümrük Tarifesi'ne dahil oldu.
1944 - Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.
1952 - Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.
1956 - Elvis Presley'nin Heartbreak Hotel isimli şarkısı Billboard dergisinde 1 numaraya ulaşan ilk eseri oldu.
1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi.
1960 - Brasília resmen Brezilya'nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro'ydu.
1964 - Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.
1964 - Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.
1967 - Yunanistan'da darbe yapıldı. George Papadopoulos liderliğindeki albaylar cuntası yönetime el koydu, yedi yıl sürecek olan askeri rejim başladı.
1968 - Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Rusya, zor durumda kalan astronotları kurtarmak için bir antlaşma imzaladı.
1970 - Hutt River Vilayeti Prensliği Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1975 - Vietnam Savaşı: Güney Vietnam devlet başkanı Nguyen Van Thieu, Saygon'u terketti.
1979 - İstanbul Boğazı'nda Rumen bandıralı Karpati şilebi ile demir yüklü Kemal Kefeli kosteri çarpıştı. Türk gemisi 17 mürettebatı ile battı iki denizcinin cesedi bulundu, beş kişi kayboldu. Rumen şilebi kaçarken polis motoru tarafından yakalandı.
1987 - Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 106 kişi öldü.
1994 - İlk Güneş dışı gezegenler Polonyalı gökbilimci Alexander Wolszczan tarafından keşfedildi.
2003 - Irak'taki Saddam Hüseyin iktidarı'nın yıkılmasından sonra Geçici Koalisyon Yönetimi 28 Haziran 2004'e kadar ülkeyi yönetti.
2008 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Gece Şahini olarak da anılan radara yakalanmayan uçak F-117 Nighthawk'ları hizmetten çıkardı.
M.Ö. - 753 Romulus ve Remus, Roma'yı kurdular.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık