23 Nisan'da Ek Ders ve nöbet ücreti Ödenecek mi?

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2013-2014 Fizik dersi 1.dönem sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2013-2014 Fizik dersi 1.dönem sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2013-2014 Fizik dersi 1.dönem sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

 
14 Eylül 2013 Cumartesi 10:20 
Yorum YapYazdır
 
2013-2014 Fizik dersi 1.dönem sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

 

2013-2014 ÖĞRETİM YILI .................. LİSESİ

1. DÖNEM FİZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTITUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : 19.09.2013             

TOPLANTI SAATİ   : 12:00

TOPLANTI YERİ     : Öğretmenler odası

TOPLANTI NO         : 1

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. 1. Açılış ve  yoklama,
 2. 2. Bir önceki toplantı kararlarının uygulanma sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik kararların alınması
 3. 3. Türk Milli Eğitim Temel Kanununun okunup incelenmesi,
 4. 4. Fizik dersinin özel amaçlarının okunması ve incelenmesi
 5. 5. Yeni 9-10-11-12. Sınıf Müfredatının incelenmesi
 6. 6. Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın derslere yansıtılması hususu,
 7. 7. 7 Eylül 2011 Tarihli TTKB program değişikliklerinin incelenmesi ve Yıllık planların yapımı sırasında ünite ve konu ağırlıklarına göre zaman ayarlaması
 8. 8. Yıllık ve günlük planların hazırlanması
 9. 9. Konuların işlenişinde uygulanacak yöntem, teknik ve laboratuarın kullanılması ile yapılacak deneylerin belirlenmesi

10. Konulara göre kullanılacak kaynak ve araçların bilim ve teknolojik gelişmelerin yansıması

11. Teknolojiyi kullanma

12. Sınavların şeklinin belirlenmesi, Ortak sınav (şekli,zamanı, sayısı) ve değerlendirme tarihlerinin tespiti

13. Yazılı günlerinin tespiti ve sınav sayısı

14. Sözlü notlarının verilişi ve değerlendirmedeki kıstaslar

15. Başarıyı artırıcı ders içi ve ders dışı etkinlikler,

16. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği ve ortak çalışmalar,

17. Duvar gazetesi, milli günler ile ilgili törenlerin hazırlanması

18. Branş ve eğitimle ilgili yeniliklerin takibi öğrencilerin girdikleri sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlar ve girecekleri sınavlarda başarıyı arttırmak için alınacak tedbirler.

19. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin gözden geçirilmesi,

20. Ödev, proje ve seminer yönetmeliğinin gözden geçirilmesi (yazılı yoklama, sözlü ve yıllık ödevlerin tespiti)

21. Yazılı yoklamalar için çalışma takvimindeki tatillerin tespiti

22. Dilek ve temenniler,

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (ALINAN KARARLAR VE KONUŞMALAR)

 

 1. 1. Zümre başkanı Olcay ETİ' in  iyi dilek ve temennileriyle toplantı açıldı. Zümre öğretmenlerinin eksiksiz olduğu tespit edildi.
 2. 2. Bir önceki toplantıda alınan kararlar okundu. Alınan kararların uygulandığı 9, 10 ve 11.ve 12 sınıflarda yeni müfredattan kaynaklanan eksikliklerin son seminerdeki görüşmelerden sonra daha da  netleştiği 12. Sınıfta 2012-2013 eğitim öğretim yılında uygulanan ve bu yıl çıkarılan çembersel hareket konususnun 11. sınıfta işleneceği ve buna göre önlem alınmasına karar verildi. Ayrıca fiziğin seçmeli ders kapsamına alınması ve ders saatlerinin azaltılmasından dolayı zamanın yetersizliği vurgulandı.
 3. 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu gözden geçirildi, genel ve özel amaçları özenle incelendi, öğrencilerin söz konusu kanun amaç ve ilkelerine göre yetiştirilmesi gereğinin önemi üzerinde durularak Ulusumuzun bizlere emaneti olan gençlerimizin, standartları Atatürk tarafından belirtilmiş olan çağdaşlık çizgisinin üzeri bir medeni hayat düzeyini yaşamaları için, kendilerine en güzel referans teşkil edecek öğretmenlerinin, gerek mesleklerine ilk başladıklarında ettikleri yeminlerinde ve Anayasamızda ifade edilen, Atatürk milliyetçiliğine, Onun ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı birer Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmalarının, gerekse yaşadıkları hayat tarzı ile öğrencilerimize örnek olmalarının önemi üzerinde duruldu.
  1. 4. Fizik dersinin özel amaçları  Fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, Fizik-Teknoloji-Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen, kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren, bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken bireyler yetiştirmektir. Fiziği yaşamın her alanında görebilen, fiziği vizyonda bahsedilen becerilerle öğrenen ve becerilerini de fizik bilgisi ile geliştirebilen yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
  2. 5. Yeni 9-10-11-12  Sınıf fizik programının hassasiyetle incelenmesi gerektiğinin ve buna göre yıllıkların hazırlanması gerektiği üzerinde duruldu. Derslere dayalı, müfredat programlarındaki uygulanan amaç ve açıklamalar ilgili tebliğler dergilerinden okundu. Yıllık planlardaki müfredat programlarının bir kere hazırlanıp bir yıl uygulanacağı ilkesinden hareketle ilgili değişikliklerin titizlikle takip edilip bu konularda hata yapılmaması gerekliliğinin üzerinde duruldu.

“Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” projesi çerçevesinde üç yıllık genel ve meslekî teknik liselerin öğretim süresi, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Talim ve Terbiye Kurulunun 07/06/2005 tarih ve 184 sayılı Kararı ile 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla  çıkarılmıştır. Genel lise ile mesleki ve teknik orta öğretim okulları arasında her türlü yatay ve dikey geçişlere fırsat tanıyan bir yapı   esas alınmış ve tüm öğrencilerin 9. sınıflarda aynı ortak dersleri okuması sağlanmıştır. Yıllık planların bu açıklamalar doğrultusunda hazırlanması gerektiği Olcay ETİ tarafından önemle belirtildi.

FİZİK dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 2008 tarihinde kabul edilen yeni 9 , 10 , 11 ve 12. sınıf fizik programından; 7 Eylül 2011 tarihli program değişikliği kararından 9, 10, 11 ve 12. sınıflar

MÜFREDAT PROGRAMI

9. SINIFLARDA(Yeni Program)

— Fiziğin Doğası

 • Fiziğin Uğraş Alanı
 • Fiziğin Doğası
 • Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
 • Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji

 

—                        Madde ve Özellikleri

 • Maddelerin Sınıflandırılması ve Özellikleri
 • Maddelerin Değişimi

— Kuvvet ve Hareket

 • Doğrusal Hareket
 • Doğadaki Temel Kuvvetler
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • Sürtünme Kuvveti

 

— Enerji

 • İş, Güç ve Enerji
 • Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu
 • Enerji Kaynakları
 • Isı ve Sıcaklık

 

— Elektrik ve Manyetizma

 • Elektrik Akımı
 • Potansiyel Farkı
 • Direnç
 • Elektrik Akımının Manyetik Etkisi

 

 

— Dalgalar

 • Dalgalarla İlgili Temel Büyüklükler
 • Titreşim
 • Dalga
 • Dalga boyu
 • Frekans
 • Periyot
 • Dalganın ilerleme hızı
 • Genlik
 • Enine dalga
 • Boyuna dalga
 • Mekanik dalga
 • Elektromanyetik dalga

 

 • Depremler
 • Deprem
 • Tsunami
 • Göl ve Denizlerdeki Dalgalar
 • Görüntü ve Seslerin Taşınması

10. SINIFLARDA(Yeni Program);

Madde ve Özelikleri

 • Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık
 • Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi
 • Gazlar ve Plazmalar

Kuvvet ve Hareket

 • Kuvvet ve Özellikleri
 • Dengelenmiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
 • Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket
 • Etki-Tepki Kuvvet Çiftleri
 • Eylemsizlik

Elektrik

 • Elektrostatik
 • Elektrik Devreleri

Modern Fizik

 • Modern Fiziğe Giriş
 • Özel Görelilik

Dalgalar

 • Sarmal Yaylar ve Teller Üzerindeki Dalgalar
 • Su Dalgaları

11. SINIFLARDA(Yeni Program)

Madde ve Özelikleri

 • Katılarda basınç
 • Durgun akışkanlarda basınç ve kaldırma kuvveti
 • Hareketli akışkanlarda akışkan hızı ile basıncı arasındaki ilişki
 • Sıcaklık artması ile katılarda, sıvılarda ve gazlarda genleşme ve büzülme

Kuvvet ve Hareket

 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Tork
 • Denge ve Denge Koşulları
 • İş ve Enerji
 • İtme (İmpuls)-Momentum

 

Elektrik

 • Manyetik Alan
 • Manyetik Alan Kaynakları
 • Elektromanyetik İndüksiyon

Modern Fizik

  • Işığın Parçacıklı Yapısı
  • Parçacıkların Dalga Özelliği: de Broglie Hipotezi
  • Atomun Yapısı

 

 

Dalgalar

  • Ses Dalgaları
  • Aydınlanma
  • Işığın Yansıması

Kuazarlar

  • Yıldızlar
  • Yıldızların Sınıflandırılması
  • Evrenin Yaşı ve Genişlemesi
  • Gökadalar
  • Kuazarlar

12. SINIFLARDA(Yeni Program);

Madde ve Özelikleri

 • Termodinamik
 • Hal Değişimi
 • Basın-Hacim-Sıcaklık İlşkisi

Kuvvet ve Hareket

 • Basit Harmonik Hareket

Elektrik

 • Elektriksel Yükler
 • Kondansatörler
 • Bobinler
 • Transformatör
 • Diyot-Led-Fotodirenç

Dalgalar

 • Işığın Yansıması
 • Küresel Aynalarda Görüntü
 • Işığın Kırılması
 • Mercekler
 • Renkler
 • Elektromanyetik dalgalar
 • Kırınım-Girişim-Polarizasyon

Modern Fizik

 • X Işınları
 • Fotoelektrik Olayı
 • Sıvı Kristaller
 • Yarı İletkenler
 • Radyoaktivite
 • Nükleer Enerji

 

Atomlardan-Kuarklara

 • Parçacık-Anti Parçacık
 • Hadron-Leptonlar
 • Kuarklar

Fiziğin Doğası

 • Bilimin Doğası
 • Bilimsel Düşünme ve Yaşama

bölümleri uygulanır.

 

 

 1. Atatürk İlke ve İnkılaplarının derslere yansıtılması konusunun 2504-2488- sayılı  tebliğler dergilerindeki ilgili bölümleri yeniden incelenerek tekrar ele alındı. Söz konusu dergilerin belirttiği esasların yıllık planlarda temel başlıklar halinde, günlük planlarda 2504 sayılı tebliğler dergisindeki açıklamalar ışığında ayrıntılı olarak işleneceği fizik dersi zümre öğretmenler kurulu başkanı tarafından hatırlatıldı.

a)Atatürk’ün “Bilim ve Teknik için sınır yoktur.” özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının büyüklüğü ve öneminin üzerinde durulmasına.

b)Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişinin bilimin hızla değiştiği çağımızda etki alanının öneminin açıklanmasına.


c)Atatürk’ün bilim ve fene, fennin  uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutkundaki  “Hakiki rehberimiz ilim ve fen olacaktır.”sözü üzerinde durulmasına.


d)Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünün anlamı belirtilerek, Atatürk’ün Fen ve teknikten soyutlanmayan hava gücüne dolaylı olarak bu gücün dayandığı fen ve tekniğe verdiği önemin açıklanmasına.


e)Atatürk zamanında kurulan fabrikaların ve fen kuruluşlarının; O’nun, fen ve tekniğe verdiği önemin açık bir kanıtı olduğunun belirtilmesine.


f)Osmanlı Devleti döneminde kullanılan arşın ,dirhem, okka,endaze gibi uzunluk ve ağırlık ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılan uluslar arası ölçü sistemlerinin kullanılmasının Atatürk’ün emri ile gerçekleştiğinin açıklanmasına.


g)Fen bilimlerinin öğretiminde  kullanılan  yüzlerce  anlaşılması  zor  Arapça, Farsça ve Osmanlıca terimlerin;  Atatürk’ün  direktifleriyle  Türkçeleştirildiğinin  anlatılmasına  ve  aradaki  büyük  öğretim kolaylığına öğrencilerin dikkatinin çekilmesine karar verildi.

 

 

 

Atatürkçülük  konuları  ve  sunulma zamanları:

KONULAR

HAFTA

TÜM SINIFLAR

Atatürk’ün gençliğe güveni

Atatürk’ün bilim ve tekniğe verdiği önem.
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” özdeyişi.     .
“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir”       
“İstikbal Göklerdedir”

Ölçü ve birim sistemlerinin değiştirilmesi.
“İstikbal Göklerdedir”.

Atatürk’e göre çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma
Atatürk ve Ulusal egemenlik
Bilimsel görüşün ve Atatürk İlkelerinin uygulanmasının önemi
Atatürk’ ün gençlik hakkındaki görüşleri

 

Eylül          2 Ekim          1.
Ekim          4.
Kasım        2. Aralık         3.
Aralık         5.

Mart          1.
Nisan         2. Nisan        3.

Mayıs        2

Mayıs        3

Mayıs        4

 

Atatürkçülük ile ilgili. özdeyiş ve konuların belirtilen haftalarda açıklanması kararlaştırıldı ve ünitelendirilmiş yıllık planlara yazıldı. Kaynak kitap olarak okulumuz kütüphanesinde bulunan ansiklopedi dergi ve ek listede adları yazılı kitaplardan yararlanılması için konulara yeri geldikçe kitap adı ve sayfa numarasının da verilmesi. Düzenlenen ders ve kaynak kitap listesinin panoya asılması kararlaştırıldı. Atatürk İlke ve İnkılâplarının belirli gün ve haftalarda konuların özelliğine göre yer verilmesi gerektiğini belirtti. Atatürk’ün   Fen Bilimlerine ilişkin özdeyişlerine uygun fırsatlar yaratılması ve işlenen bu konuların sınıf defterlerine yazılması kararlaştırıldı.

 

 1. 7 Eylül 2011 tarihli TTKB değişikliklerinin planlara yansıtılması için program değişiklikleri okundu.

Olcay.ETİ: Yıllık planlar hazırlanırken geçmiş yıllardaki deneyimlerimizden yararlanmamız gerektiğini belirtti. Yıllık planlar hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı.

b)                      Konular ay ve haftalara dağıtılırken çalışma takvimine göre konuların kapsam ve ağırlığının uygun zamanlamaya uymasına dikkat edilecek,

c)                        Konular müfredat programından alınacak,

d)                      Konuların varsa özel amaçları belirtilecek,

e)                       Yazılı sınavların yapılacağı tarihler yıllık planda belirtilecektir.

f)                       Yıllık planlar;2551 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan MEB lığı Eğ.Öğ.Çalışmalarının   planlı yürütülmesine ilişkin 30.07.2003 Tarih, 226 sayılı yönergesi , 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinden Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretilmesi konularından yararlanarak hazırlanacaktır.

 

Tayfun ÖZKAN : Fizik dersinin amaçlarına ulaşabilmesi için belirli planlama doğrultusunda gerekli şartların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla müfredat programlarında aşağıdaki değişikliklerin oluşturulması kararlaştırıldı.

a)                     Denge ,moment ve ağırlık merkezi konularında basit makineler geçtiği için; basit makineler konusu kuvvet konusundan sonra işlenecek,

b)                    Dönme Kinetik Enerjisi, Bağlanma Enerjisi ve Kurtulma enerjisi konuları Dairesel Hareket konusu içerisinde işlenecektir.

 1. Dersin işlenişinde soru cevap, test, problem çözme haricinde yeni ölçme ve değerlendirme metodlarınında ( yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç, kavram haritası fizik portfolyosu ve performans çalışmalarına da yer verilecektir.

 

 1. Konulara ve laboratuarın durumuna göre deneylerin yapılmasına önem verilecektir.

 

10.  Fizik dersini sınıfta sunum ve sunuş yolu ile işlenişin haricinde bilgisayardan projeksiyon ile interaktif fizik eğitim cd leri kullanılarak dersin anlaşılabilirliliği arttırılacaktır.

 

 

11.  Sınavlar Klasik olarak yapılacak ancak klasik sınavın soru biçimi klasik – eşleştirme- test – boşluk doldurmaca – ucu açık sorular- ve kavram haritaları ile zenginleştirilecektir. Ayrıca ortak sınav yapılacak sınıfların 2. Yazılıları ortak olarak komisyon tarafından hazırlanacak, yazılılar en az 7 gün önceden duyurulacak ve sonuçlar  15 gün içerisinde ilan edilecektir.

 

 

12.

 

1.DÖNEM

2.DÖNEM

 

1.SINAV

2.SINAV(ORTAK)

3.SINAV

1.SINAV

2.SINAV(ORTAK)

3.SINAV

9.SINIFLAR

Kasım 3.Hafta

Ocak 3.Hafta

 

Nisan 2.Hafta

Mayıs 4.Hafta

 

10.SINIFLAR

Kasım 3.Hafta

Ocak 3.Hafta

 

Nisan 2.Hafta

Mayıs 4.Hafta

 

11.SINIFLAR

Kasım 3.Hafta

Ocak 3.Hafta

 

Nisan 2.Hafta

Mayıs 4.Hafta

 

12.SINIFLAR

Kasım 3.Hafta

Ocak 3.Hafta

 

Nisan 2.Hafta

Mayıs 4.Hafta

 

 

13.  Sözlü notları sınıf içerisinde öğrencinin çalışma not çizelgesi sınıf içi davranış ve etkinliklere katılımı göz önüne alınarak verilecek hemen öğrenciye duyurulacaktır.

14.  Başarıyı arttırmak için boş zamanlarda etüt çalışması yapılması , öss grubu ile öss ye girecek öğrencilerin başarısı arttırılmalı, başarısız öğrenciler için ders içi ilgiyi arttırmak için laboratuar çalışmaları ve proje çalışmalarına ağırlık verilmesine karar verildi.

Ders içinde sınıfın çok dikkatli gözlenmesinin derse soru çözme kapsamında tüm öğrencilerin homojen katılımına her öğrenciye söz verilip onların devamlı derste aktif ve ilgili tutmaya özen gösterilmesinin yararı üzerinde durdu. Ders dışında öğrencilerin grup çalışmasının, günlük çalışma alışkanlığı kazandırmanın faydalarını belirtti. Her an yanında öğretmenini bulamayan öğrencinin grup çalışmalarında arkadaşlarından da yararlanmasının önemini vurguladı.

 

 

Olcay ETİ:

Okullarda fizik dersinde başarının olumlu yönde gelişimini sağlamak için; başarıyı etkileyen genel ve özel şartlar değerlendirilmeli, olumsuzlukların sebepleri tartışılarak bazı çözüm önerileri üretilmelidir.Bu nedenle;

a)           Öğrencilere ders çalışma planlarında  rehberlik yapılarak verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarının sağlanması,

b)          Çalışmayı alışkanlık haline getirmemiş öğrencilerin aileleriyle işbirliği yapılarak çalışmaya yönlendirilmeleri,

c)           Derslerin daha aktif ve ilgi çekici olması için laboratuar çalışmalarına daha çok yer verilmesi,

d)          Seviyelerine uygun problem çözümü ile alıştırma yapmalarının sağlanması,

e)           Pratik uygulamalar yapılarak düşünme gücünün artırılması,

f)           Öğrencilerin fizik dersini başarabileceklerine dair güven verilerek dersi sevmeleri ve dersten kopmamalarının sağlanması,

g)           Öğrencilerin derslere hazırlık yaparak gelmeleri için işlenecek konunun önceden belirtilmesi gerekir.

h)          Ders kitabı dışında öğrencilerin yararlanacağı kitaplar kendi isteklerine bırakılmalı.Bu kaynak kitaplarda aranması gereken  özellikler hakkında bilgi verilmelidir.

i)            Fen Bilimlerinde güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Bilim ve Teknik” dergisi tavsiye edilmelidir.

j)            Deney ve proje çalışmalarına ilgi duyan öğrencilerin çalışmalarına destek olunması,bunların laboratuar imkanlarından yararlanmalarının sağlanması,konu ve kaynak konusunda yardımcı olunması.

k)          Her konu bitiminde; konuyla ilgili pratik düşünebilme yeteneklerinin ve test sorusu çözebilme özelliklerinin geliştirilmesi için  test uygulamasının yapılması gerektiğini belirtti.

 

15.  Olcay ETİ:  Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin okul ve öğrenci başarısı üzerine etkilerinden söz etti. Okul öğretmenleri arası diyalog ve iletişimi güçlendireceğinden öğrencilerin soru ve sorunlarını o konunun uzmanı öğretmenle görüşmesinin tek ders öğretmenine bağlı kalmamasının öz güvenlerini ve başarılarını geliştirici yönde etkilerinin olduğunu belirtti.

 

16.  Milli bayram kutlamaları ve özel gün kutlamaları ile  duvar gazetesinde yayınlanacak çalışmaların sosyal kulüpler ile birlikte koordineli bir şekilde yapılmasına karar verildi.

 

17.  Fizik dersinin yeni vizyonu ve eğitimde gelinen son durum tartışıldı. Artık Çağdaş öğretim metodlarının ve yeni ölçme ve değerlendirme metodlarının uygulanmasının zorunlu hale geldiği bu konuda daha bir yoğun bir çalışma yapılmasına karar verildi. Ayrıca 11 ve  12 maddelerdeki kararların uygulanmasının gerkliliği tekrar vurgulandı.

 

18.  Sınav yönetmeliği ve yeni sınıf geçme yönetmeliğine  okundu.

 

 

19.  2300 sayılı tebliğler dergisinden ve 20336 sayılı resmi gazeteden ödev yönetmeliği okundu ve incelendi.     Ödevlerin öğrenciyi araştırmaya sevk edecek yönde ve kaynakların belirtilerek verilmesi ve zamanında toplanması bunların öğrenci sorumluluğunu geliştirici yönlerinin bulunması nedeniyle, en az yazılı yoklama notları kadar önemli olduğu bir defa daha teyit edildi. Ayrıca Mart ayının ilk haftası ön değerlendirme yapılmasına dereceli puanlama anahtarının kullanılmasına

Olcay.ETİ: Dönem içerisinde verilecek ödevlerin konuları genel olarak ;

a)   Her çeşit alet yapmaları(Mekanik,elektrik,elektronik,optik)

b)   Öğrenciler ilgilerini çeken konular varsa o konularda çalışarak, çalışmalarını rapor haline getirmeleri,

c)   Daha iyi daha derin araştırma yaparak daha çok öğrenmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerin zorlandıkları konularda  problem araştırmaları ve bunları sınıfta çözmeleri,

d)   Ödevlerin ders öğretmenleri ile öğrenciler arasında belirlenecek bir proje çalışması şeklinde olması,

e)   Ödevlerin değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla değerlendirme planının aşağıdaki gibi yapılması kararlaştırıldı.

 

ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Plan ve şekiller .........................................20 puan

2-Araştırma, kaynaklarından yararlanma ....10 puan

3-İfadenin düzgünlüğü ve anlaşılırlığı ..........30 puan

4-Vardığı sonuçtaki isabet ve doğruluk ....... 30 puan

5-Ödevin zamanında hazırlanıp teslimi .......10 puan

 

Çevre şartları göz önüne alınarak, öğrencilerden yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak proje ve seminer çalışmaları konularının öğrencilerle birlikte tespit edilmesi kararı alınarak, yapılacak çalışmalara azami önem verilerek mutlaka sonuçlandırılmasının önemi üzerinde duruldu.

 

 

FİZİK LİSE -1:

 1. 1. Fizikte kullanılan temel ve türetilmiş büyüklükler panosunun hazırlanması.
 2. 2. Hareket grafikleri.
 3. 3. Enerji çeşitleri ve dönüşümleri panosunun hazırlanması.
 4. 4. Newton’un Hareket Kanunları.
 5. 5. Basit elektrik devresi yapımı
 6. 6. Elektrik motoru yapılması.
 7. 7. Elektrik zili yapılması
 8. 8. Reosta yapılması
 9. 9. Dirençlerin Bağlanması
 10. 10. Dalga leğeni yapımı.
 11. 11. Türkiye'de depremler, depremlere karşı alınacak önlemler,
 12. 12. Seri ve Paralel Bağlı devreler
 13. 13. Hareket-Hareket çeşitleri-Hareket Bağıntıları- 100 Adet Soru ve çözümü
 14. 14. Sürtünme kuvveti hakkında bilgi. Faydalı ve zararlı sürtünme kuvvetleri
 15. 15. Hareket ve Kuvvet ilşkisi

 

FİZİK LİSE – 2

1)      Bazı böcekler su üzerinde nasıl yürür? (Yüzey gerilimi)

2)      Kuvvet kavramı ve özellikleri,

3)      Newton’un hareket kanunları,

4)      Hareket ve özellikleri

5)      Hareket çeşitlerinin grafikleri,

6)      Elektriklenme çeşitleri

7)      Elektrik devreleri oluşturma, akım ve gerilim ölçme

8)      Einsteinin özel görelilik kuramı

9)      Fizik bilim adamlarının yaşamları ve çalışmalarının araştırılması

 

FİZİK LİSE – 3

 1. Basınç etkisi
 2. Akışkanların basıncı
 3. Gazların basıncı
 4. Akışkanların hızı ile basınç ilişkisi
 5. Çembersel hareket
 6. Tork
 7. İş-Enerji
 8. Momentum
 9. Manyetik Alan
 10. Işığın yapısı
 11. De Broglie Hipotezi
 12. Atom ve yapısı
 13. Ses dalgaları
 14. Aydınlanma
 15. Evren ve yapısı

 

FİZİK LİSE - 4 :

 1. Isı Aktarımı
 2. Basınç – Hal değişimi İlişkisi
 3. Çembersel Hareket
 4. Basit Harmonik Hareket
 5. Kondansatörler
 6. Basit Tarnsformatör Yapımı
 7. Flip-Flop Devre yapımı
 8. Aydınlatmalı havuz yapımı
 9. Teleskop yapımı
 10. Işığın Girişimi
 11. Fotoelektrik
 12. Antiparçacık
 13. Bilimsel Yaşamak

 

 

 

20.  Olcay ETİ 2012 YGS ve LYS fizik soruları incelendiği zaman soruların yeni müfredat programının felsefesinde uzak olduğu ancak %20 gibi yaşam temelli soru sorulduğunu bununda önemli bir oran olduğunu 2013 sınavında bu oranın daha fazla olması gerektiği tahmin edildiğini ve hazırlıkların bu doğrultuda yapılması gerektiğini söyledi.

21.

22.  2013-2014 Öğretim yılının birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesi, Türk Milli Eğitiminin özel ve genel amaçları doğrultusunda bilgili, becerikli, terbiyeli, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bilinçli bir şekilde bağlı, ülkesini ve ulusunu seven genç nesillerin yetişmeleri umuduyla, tüm dünya ve ülkemiz insanlarının mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesi dilek ve temennileri zümre öğretmenlerinin ortak görüşü olarak benimsendi.

Bu görüş ve düşüncelerle zümre başkanı Olcay ETİ toplantıyı kapattı.

 

 

 

 

 

Fethi.TOGRUL                                   Tayfun.ÖZKAN                                             Olcay.ETİ

Fizik Öğretmeni                                  Fizik Öğretmeni                                              Fizik Öğretmeni

Zümre Başkanı

 

 

19 / 09 /2013

 

 

Mehmet VURAL

Okul Müdürü

kaynak:sorubak

 
14 Eylül 2013 Cumartesi 10:20 
Yorum YapYazdır
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1719 - Daniel Defoe'nun ünlü romanı 'Robinson Crusoe' yayımlandı.
1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.
1874 - Radyo dalgaları üzerinde çalışan ve bu yolla ilk haberleşmeyi sağlayan fizik bilgini Guglielmo Marconi doğdu.
1901 - New York, otomobiller plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1914 - İngiliz Fransız kuvvetleri Çanakkale'ye çıkarma harekatı başlattı. Kara savaşları başladı.
1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı.
1915 - Seddülbahir Muharebeleri başladı.
1918 - Türkiye'de, Kars ve Ardahan işgalden kurtuldu.
1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.
1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini şah ilan etti.
1941 - Başkomutan Mustafa Kemal'in yaveri Salih Bozok vefat etti.
1945 - 46 ülkeden gelen delegeler Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldi.
1946 - İstanbul Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.
1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.
1957 - Antalya'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü.
1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.
1974 - Portekiz'de Karanfil Devrimi: General Antonio Spinola'nın yönettiği askeri ayaklanmayla Salazar'ın faşist diktatörlüğü devrildi.
1976 - Portekiz'de faşist diktatörlük sonrasında yapılan ilk serbest seçimleri Mario Soares liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.
1983 - Pioneer 10, Plüton'un yörüngesini aştı.
1990 - ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı yer çevresinde yörüngeye oturtmayı başardı.
2000 - TBMM'de grubu bulunan beş siyasi partinin genel başkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i cumhurbaşkanlığına aday gösteren öneriyi imzalayarak TBMM'ye sundu.
2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.
2005 - Bulgaristan ve Romanya'nın, Avrupa Birliği'ne girişi için müzakereler başladı.
2005 - Japonya'da tren kazası: 107 ölü.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık