KPSS Eğitim bilimleri Piaget Ahlak Gelişimi

Ana Sayfa » ZÜMRELER » 2013 2014 2.Dönem lise ingilizce dersi zümresi,zümre öğretmenler tutanağı indir

2013 2014 2.Dönem lise ingilizce dersi zümresi,zümre öğretmenler tutanağı indir

2013 2014 2.Dönem lise ingilizce dersi zümresi,zümre öğretmenler tutanağı indir

 
9 Şubat 2014 Pazar 15:57
Okunma: 39793
Yorum YapYazdır
 
2013 2014 2.Dönem lise ingilizce dersi zümresi,zümre öğretmenler tutanağı indir

……………………… LİSESİ

2013-2014  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No              : 2

Toplantı Tarihi         :10/02/2014

Toplantı yeri             : Öğretmenler odası

Toplantıya katılanlar: …………………..          ………………………..

 

GÜNDEM

 1. 1. Açılış ve yoklama
 2. 2. Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması;
 3. 3. “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre plânlanması; (2104–2488 sayılı Tebliğler Dergisi)
 4. 4. I dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi.
 5. 5. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Orta Öğretim İngilizce Dersi için Ders Kitabı seçimi
 6. 6. Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler.
 7. 7. I. Dönem ders başarı durumunun tespiti.
 8. 8. Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespiti ve karara bağlanması,
 9. 9. Ölçme ve değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,

10. Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,

11. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

12. Dersleri daha zevkli işlemek üzere alınacak tedbirler ve uygulanacak faaliyetler,

13. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,

14. Avrupa Birliği (Comenius, Leonardo etc) Projelerine katılımın görüşülmesi

15. Dilek ve temenniler

 

 

ALINAN KARARLAR:

 

1- Zümre Başkanı Adnan YİĞEN başkanlığında Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra yoklama yapılarak toplantı başladı. Yoklamada İngilizce Öğretmeni Derya GÖK ve Ders Öğretmeni Tunahan BOZKURT’ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

 

 

2- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Yabancı Dil Eğitim Yönetmeliği okunup incelendi. Yapılan inceleme sonunda 2575 sayılı Tebliğler Dergisi sayfa 584’te yer alan 24. maddede belirtildiği üzere lise 9.sınıflarda “Texture9”, 10.sınıflarda “Unique 10” okutulacağı belirtildi. Ancak okutulacak olan kitabın 24. 08. 2011 tarih ve 118 sayılı TTKB kararı ile yürürlüğe giren yeni Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programında yer alan uygun tema ve içerikler dikkate alınarak uygun şekilde kullanılması kararlaştırıldı. Ayrıca yeni belirlenen öğretim programına göre 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar seviye sınıflarının oluşturulmasının gerekliliği ancak bu yıl uygulama kısmında 9. Sınıflara daha çok ağırlık verilmesi gerektiği öncelikle 29.09.2011 tarihinde 9. Sınıflara Yabancı Dil Düzey Belirleme sınavının uygulanmasının ve öğrencilerin aldığı sonuçlara göre seviye sınıflarına ayrılmasının gerekliliği kararlaştırıldı. Buna göre hazırlanacak olan sınavın öğrencilerin 4 dil becerisini ölçmeye gayret göstermesinin önemi de vurgulandı. İncelenen yeni plana göre 9. Sınıflarda haftada 3 ders saati bulunduğundan 6 tema seçilip her temaya da uygun 3’er içerik belirlenmesi; 10. sınıfların A.1.2 ve 11. Sınıfların ise A.2.1 seviyesinde olduğu kabul edilerek 2 tema ve her tema için de 3’er içerik belirlenmesi kararlaştırıldı.

 

3- Atatürkçülük ile ilgili konuların 24. 08. 2011 tarih ve 118 sayılı TTKB kararı ile yürürlüğe giren yeni Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programı Tablo 6’da yer alan aşağıdaki kazanımlardan oluşması kararlaştırıldı. Buna göre bu konuların yıllık planlara ve sınıflara uygun şekilde dağıtılması karara bağlandı.

 

İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR

Ortaöğretim Kurumları I, II ve III. Yabancı dil İngilizce dersi öğretim programının

“Atatürkçülük ile ilgili konuları” aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 6- Atatürkçülük ile ilgili konular

-       Programda yer alan “Atatürkçülükle ilgili konular” öğrenme alanlarında yer alan kazanımlara uygun olarak öğrenci merkezli ve “anlama” ve “anlatma” çalışmalarıyla işlenmelidir.

DİL

YETERLİK

DÜZEYİ

SINIF

KONULAR

AÇIKLAMALAR

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

A2.3

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

9

ATATÜRK’ÜN HAYATI

Öğrenim hayatı

Askerlik Hayatı

Siyasi Hayatı

Öğretim programında öğrenme

alanlarında yer alan kazanımlarla

ilişkilendirme yapılarak işlenmelidir.

Bu konulara özellikle 10 Kasımı içine

alan Atatürk Haftası, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramı’nda yer verilmelidir.

10

ATATÜRK İLKELERİ

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Laiklik

İnkılâpçılık

Öğretim programında öğrenme

alanlarında yer alan kazanımlarla

ilişkilendirme yapılarak, Atatürk

ilkelerinin adları verilip bir ya da birkaçı

kısaca açıklanmalıdır.

Bu konulara özellikle 10 Kasımı içine

alan Atatürk Haftası, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramı’nda yer verilmelidir.

11

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

SİSTEMİ

Atatürkçülüğün nitelikleri

Türk milletinin ihtiyaçlarından

doğmuş olması

Temelinde milli kültür olması

Atatürkçülüğün nitelikleri, öğretim

programında öğrenme alanlarında yer

alan kazanımlarla ilişkilendirme

yapılarak işlenmelidir.

Bu konulara özellikle 10 Kasımı içine

alan Atatürk Haftası, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramı’nda yer verilmelidir.

12

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

SİSTEMİ

Aklı ve bilimi esas alması Kişi hak ve hürriyetlerine önem vermesi Yurtta ve dünyada barışı

esas alması

Evrensel olması

Atatürkçülüğün nitelikleri, öğretim

programında öğrenme alanlarında yer

alan kazanımlarla ilişkilendirme

yapılarak işlenmelidir.

Bu konulara özellikle 10 Kasımı içine

alan Atatürk Haftası, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramı’nda yer verilmelidir.

 

 

4- Toplantıda söz alan İngilizce öğretmeni Derya GÖK geçtiğimiz dönem alınan kararların birçoğunda başarıya ulaşıldığını, ilk dönem açılan sabit İngilizce sınıfının çocukların derslere odaklanmasında çok işe yaradığını belirtti. Ayrıca sınıfta bulunan projeksiyon ve hoparlör sayesinde öğrenciler İngilizce öğrenmede önemli olan görsel ve işitsel öğelerden yararlanabildiğini bu konuda idarenin yaptığı yardımlar için teşekkür ettiğini belirtti.

5- 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında seçilecek kitaplar için öğrenci seviyeleri belirlenerek İLSİS’e girildi. Bu bağlamda seneye 9. sınıftan başlayacak olan öğrenciler sene başında girecekleri İngilizce Düzey Belirleme sınavına göre seviye gruplarına ayrılacak. 10. sınıflarda A.1.2 seviyesi, 11. sınıflarda ise A.2.1 seviyesi, 12. sınıflar için ise B.1.1 seviyesinin seçilmesi uygun görüldü.

 

6- Söz alan İngilizce Öğretmeni Derya GÖK yeni ortaöğretim ingilizce programını çok beğendiğini, öğrencilerin konuşma, yazma, okuma, dinleme gibi dört temel beceriyi edinebilmeleri için çok faydalı olduğunu söyledi. Ayrıca İngilizce dersinin geçer not alınıp geçilecek br ders almaktan çıkarıp öğrencilerin yapabildikleri ölçüde ilerlemesini sağlayan, eksikleri olan ya da bi önceki seviyeyi yapamayan öğrencilere 2. bir şans sunmasının öğrencilerin dersle ilgili algısını da değiştirdiğini belirtti. Buna rağmen dağıtılan ders kitaplarının hazırlanan yıllık planlardaki seviyeyle uyuşmaması ortak konu bulmakta zorlanılması, internetten sürekli etkinlik arayışının ancak verimli kaynak bulunamayışı gibi birkaç teknik sorunların çıktığı ancak bunun da programın geleceği düşünülerek şimdilik gözardı edilebilecek bir durum olduğu belirtildi.

 

7- 1. dönem İngilizce dersi sınıf bazında başarı durumu İngilizce Öğretmeni Derya GÖK tarafından okundu.

9/A à                              10/A à                                  11/A à                           12/A à

9/B à                               10/B à                                  11/B à

9/C à                               10/C à                                  11/C à

9/D à                               10/D à                                  11/D à

9/E à                                10/E à                                  11/E à

 

8- Bu konuda İngilizce Öğretmeni Derya GÖK ve Ders Öğretmeni Tunahan BOZKURT sınıfta dilbilgisine dayalı ders işlemenin çok eskilerde kaldığı, artık dersin amacının öğrencilerin yabancı dili aktif bir şekilde kullanması olduğu bununda dinleme, okuma, yazma, ve konuşma sayesinde mümkün olacağını derslerin bu şekilde planlanıp işlenmesinin önemini belirttiler.

 

9- Ölçme ve değerlendirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin aşağıdaki 17,18, ve 19. maddeleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

 

 

Ölçme-Değerlendirme

Madde 17 — Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.

 

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

Madde 18 — Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;

a) Yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz.

b) Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.

c) Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliğine göre gerektiğinde az sorulu, uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.

d) Yazılı sınavlar, tekniğine uygun olarak hazırlanması ve bir dersten her dönemde birden fazla uygulanmaması kaydıyla test olarak yapılabilir.

e) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli ve sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

f) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

g) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.

h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.

 

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 19 — Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.

Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

 

Ortak Sınavlar

Madde 20 — Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek tarihlerde o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır.

Sözlü Sınavlar

Madde 21 – Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanı da verilebilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve sonuç öğrenciye bildirilir.

(RG. 19/10/2005-25971)

 

 

Buna göre, lise 9. sınıfların haftalık ders yükü dikkate alınarak her dönemde üç yazılı, iki sözlü, 10 ve 11. sınıfların ise iki yazılı, iki sözlü yapılmasına karar verildi. Ayrıca sınıflar yıl boyunca en az sınav sayısı kadar quiz olmalarına ve sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca en az bir sınavın ortak yapılmasına ve ayrıca aynı yönetmeliğin 18. maddesinin dikkatle uygulanmasına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra öğrenci performanslarının ölçülmesinde performans ödevleri, akran değerlendirme çizelgeleri, rubrikler gibi çağdaş değerlendirme tekniklerinin de kullanılması kararlaştırıldı. Yılda en az bir kez olmak şartıyla öğrencilere proje ödevi verilmesi de yine karara bağlandı. Ödevlerin Ekimin 2. haftası öğrencilere duyurularak, ay ay takip çizelgeleri oluşturulması Nisanın 2. haftasında da öğrencilerden toplanılması kararlaştırılmıştır.

 

Yazılı Sınav Tarihleri:

1. Yazılı                           2. Yazılı                           3. Yazılı

 

9. Sınıflar             Mart 4. Hafta                Nisan 4. Hafta             Mayıs 4. Hafta  (Ortak Sınav)

 

10. Sınıflar           Nisan 2. Hafta               Mayıs 4. Hafta (Ortak Sınav)

 

11. Sınıflar           Nisan 2. Hafta               Mayıs 4. Hafta (Ortak Sınav)

 

Buna ek olarak 24. 08. 2011 tarih ve 118 sayılı TTKB kararı ile yürürlüğe giren Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programında yer alan yenilikçi ve çağdaş ölçme değerlendirme yöntemlerinden de faydalanılması gerektiğinin altı çizildi. Bu yöntemler;

 

-       Sözlü Sunum

-       Proje

-       Performans Görevi

-       Dereceli Puanlama Anahtarı

-       Ürün Dosyası (Portfolyo)

-       Gözlem

-       Kontrol Listesi

-       Öz Değerlendirme

-       Akran Değerlendirmesi

-       Grup Değerlendirme

 

Ek olarak Okul Müdürü Adnan YİĞEN her yazılıdan sonra yazılı sorularının değerlendirilmesini gerekli görüldüğü takdirde de konu tekrarı yapılmasını önemle rica etti.

 

10- 1. dönem Ekim ayının 3. haftası dağıtılıp E-Okul’a bilgilerinin girilen yıllık ödevlerin Nisan ayının son haftası toplanııp değerlendirilerek öğrencilere geri bildirim verilmesi kararlaştırıldı. Puanlama ve ödev konuları sene başı zümresinde kararlaştırıldığı gibidir.

 

a)      Araştırma 20 puan

b)      Zamanında teslim 20 puan

c)      Dilbilgisi 25 puan

d)     Sunum 25 puan

e)      Düzen 10 puan

 

 

11- İngilizce öğretmeni Derya GÖK  uygulanacak yöntem ve tekniklerin 24. 08. 2011 tarih ve 118 sayılı TTKB kararı ile yürürlüğe giren yeni Ortaöğretim İngilizce Öğretim Programında yer alan aşağıdaki yöntem ve tekniklerden uygun olarak seçilmesi kararlaştırıldı.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GENEL ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 1. 1. Anlatma Yöntemi
 2. 2. Tartışma Yöntemi
 3. 3. Örnek Olay Yöntemi
 4. 4. Gösterip Yaptırma Yöntemi
 5. 5. Problem Çözme Yöntemi
 6. 6. Bireysel Çalışma Yöntemi
 7. 7. Grupla Öğretim Teknikleri
  1. a. Beyin Fırtınası
  2. b. Gösteri
  3. c. Soru-Cevap
  4. d. Rol Yapma
  5. e. Drama-Yaratıcı Drama
  6. f. Benzetim
  7. g. İkili ve Grup Çalışmaları
  8. h. Eğitsel Oyunlar
  9. 8. Bireysel Öğretim Teknikleri
   1. a. Bireyselleştirilmiş Öğretim
   2. b. Dönüşümlü Günlük Çalışmalar
   3. c. Beceri Geliştirme Çalışmaları
   4. d. Planlı Grup Çalışmaları
   5. e. Düzey Geliştirme Çalışmaları
  10. 9. Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri
   1. a. Gezi
   2. b. Gözlem
   3. c. Görüşme
   4. d. Sergi
   5. e. Proje
   6. f. Ödev

Ayrıca İngilizce Öğretmeni Derya GÖK bu yöntem tekniklerin öncelikle öğrenci merkezli olmasına dikkat edileceğini, dinleme-konuşma-yazma-okuma gibi dört temel beceriyi geliştirecek;  communicative approach, humanistic approach, “using relia, call, suggestopedia, personalization, role play, miming, group- pair work” discussion “pair working, creative writing” ve yeri geldikçe amaca ulaşmamıza yardımcı olacak uygun yöntem ve tekniğin kullanılacağını söyledi.

 

 

12- Dersleri daha eğlenceli hale getirmek için öğrencilere çeşitli oyunlar, yarışmalar, etkinlikler sunulmasının tekerlemeler, şiirler, kısa öyküler, fragmanlar, bireysel ve grup sunumları, taklitler ve videolarla öğrencilerin derse olan ilgisinin artırılabilineceği kararlaştırıldı.

 

 

13- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında karşılaşılan öğrencilerin Ekim ve Mayıs aylarında aileleri tarafından şehir dışına götürülerek bahçe ve tarla işlerinde çalıştırılması bunun içinde öğrencilerin bu aylarda devamsızlık yapmaları nedeniyle velilerle gerekli görüşmelerin kısmen yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği görüşüldü. Yapılan veli ziyaretleriyle bu sorunun aşılacağının umulduğu Okul Müdürü Adnan YİĞEN tarafından belirtildi.

 

 

 

14- Okul Müdürü Adnan YİĞEN bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi istedi. Bunun üzerine İngilizce Öğretmeni Derya GÖK  bu yıl yapılan bilgilendirme toplantısının da yardımıyla yapılacak olan Avrupa Birliği projesi için ortak aradıklarını, bu konuda İngilizce Öğretmeni Tunahan BOZKURT’un da gerekli desteği sağladığı ancak 2 yıl üst üste başvuru yapılıp olumsuz sonuç alınması sebebiyle şevklerinin kırıldığını belirtti. Ayrıca söz alan İngilizce Öğretmeni Tunahan BOZKURT önümüzdeki yıl Leonardo Da Vinci projesine başvurmak istediğini bu konuyla ilgili gerek internet ortamında gerekse ildeki diğer zümre arkadaşlarıyla iletişim halinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine Okul Müdürü Adnan YİĞEN Avrupa Birliği projeleri hususunda üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirerek desteklerini bildirdi.

 

 

 

15- Zümre Başkanı Adnan YİĞEN  1. dönem yapılan çalışma ve başarıların bu dönem de devamını dileyerek toplantıya son verdi.

İngilizce Öğretmeni                                      Ders Öğretmeni

Derya GÖK                                              Tunahan BOZKURT

……………..

Okul Müdürü

Adnan YİĞEN

 
9 Şubat 2014 Pazar 15:57
Okunma: 39793
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1430 - Osmanlı Padişahı II. Murad, Selanik'i fethetti.
1565 - Rio de Janeiro şehrinin kuruluşu.
1803 - Ohio, ABD'ye 17. eyalet olarak katıldı.
1811 - Kavalalı Mehmet Ali, Memlûkleri Kahire Kalesine davet edip imha etti.
1815 - Napolyon, Elba'daki sürgünden Fransa'ya geri döndü.
1867 - Nebraska, ABD'ye 37. eyalet olarak katıldı.
1881 - Rus Çarı II. Aleksandr Narodniklerce öldürüldü.
1896 - Henri Becquerel, radyoaktiviteyi keşfetti.
1912 - Albert Berry, bir paraşüt ile uçaktan atlayan ilk kişi oldu.
1919 - Güney Kore'nin tek taraflı bağımsızlık ilanı
1921 - Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini yazdığı "İstiklâl Marşı", Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez okundu.
1921 - Türk-Afgan dostluk antlaşması imzalandı.
1923 - Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasını mecliste dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, meclise gelen ilk kadın oldu.
1923 - Ali Fuat Cebesoy tekrar TBMM ikinci başkanlığına, Erzurum mebusu Hüseyin *Avni Bey (Ulaş) birinci başkan vekilliğine, Konya mebusu Musa Kâzım Efendi ikinci başkan vekilliğine seçildiler.
1925 - Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi kurularak, AA şirket statüsüne kavuştu. Ahmet Ağaoğlu, AA'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Alaeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.
1926 - İtalyan yasaları esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
1929 - İstanbul Boğazı kuzeyden gelen buz kütlelerinin hücumuna uğradı. Buzların yoğunluğu nedeniyle vapurlar çalışamadı.
1931 - Troçki'nin Büyükada'da kaldığı Arap İzzet Paşa Yalısı yandı.
1935 - TBMM 5. dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.
1936 - ABD'de Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. O tarihte dünyanın en büyük beton yapısı ve en büyük hidroelektrik santraliydi.
1940 - Fransız yazar Pierre Louys'in, Afrodit adlı romanının Türkçe çevirisi hakkında "müstehcen yayın" gerekçesiyle dava açıldı.
1940 - Bulgaristan Mihver devletleri'ne katıldı.
1947 - Uluslararası para fonu (International Monetary Fund, IMF) finans işlemlerine başladı.
1947 - İffet Halim Oruz'un çıkardığı Kadın gazetesi yayına başladı. Gazete, 1979 yılına kadar, 32 yılda 1125 sayı olarak çıktı.
1951 - Afyon'un Sandıklı ilçesinde Grip salgınından 22 kişi öldü.
1951 - Hastalık ve Analık Sigortası Yasası, İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yürürlüğe girdi.
1953 - Stalin kalp krizi geçirdi. Dört gün sonra da öldü.
1954 - Porto Riko'lu milliyetçiler ABD temsilciler meclisine saldırdı, beş senatör yaralandı.
1958 - İzmit Körfezi'nde çalışan Üsküdar vapuru, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden Soğucak mevkiinde battı. Resmi rakamlara göre 300'e yakın yolcudan, çoğu İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere 272 kişi öldü.
1959 - Kıbrıs'a dönen Makarios Kıbrıslı Rumlar tarafından büyük bir tezahüratla karşılandı.
1960 - 1000 siyah öğrenci, ABD'nin Alabama eyaletinde ayrımcılığı protesto etti.
1963 - İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet tankerinden denize sızan ince mazotun alev almasıyla Yüzer Karaköy İskelesi ve Kadıköy vapuru yandı.
1964 - Milli Birlik Komitesi'nden çıkarıldıkta sonra Ottawa Büyükelçiliği danışmanlığına atanmış olan 14'lerden Orhan Kabibay, yurda dönüşünde tutuklandı.
1966 - SSCB uzay sondası Venera 3, Venüs yüzeyine çarparak düştü.
1966 - Baas Partisi, Suriye'de yönetimi ele geçirdi.
1968 - Milli Bakiye usulünü kaldıran yeni Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.
1971 - Ankara, Ege ve Diyarbakır Tıp fakülteleri asistanları oturma eylemine başladı.
1971 - Türkiye'nin ilk çoban boykotu, Konya'nın Sazgeçit köyünde başladı.
1971 - Batman'da 3 bin işsiz, rafineriyi işgal etti.
1974 - Tiyatro sanatçısı Hüseyin Kemal Gürmen 73 yaşında öldü.
1975 - Avustralya'da renkli televizyon yayınları başladı.
1977 - Hükümet 1977'de üç kez devalüasyon yaptı. Sanayici ve işadamları tarafından gecikmiş bir uygulama olarak değerlendirildi. Alman Markı 50 kuruş, Amerikan Doları ise 1 lira değer kazandı.
1978 - Charlie Chaplin'in cenazesi İsviçre'deki mezarlıktan çalındı.
1978 - Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü.
1979 - Başbakan Ecevit ülkenin içinde bulunduğu bunalıma dikkat çekerek, "Ekonomiyi düzeltmek için zam şarttır" dedi.
1980 - Voyager 1 uzay sondası, Satürn'ün Janus adlı Ay'ının varlığını tescil etti.
1980 - Hacı Ali Demirel ve oğlu Yahya Demirel hakkında döviz kaçakçılığı suçundan yeni bir dava açıldı. Sanıklar hakkında1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1982 - Erol Toy'un, "Aydınımız, İnsanımız, Devletimiz" adlı kitabının basımı ve dağıtımı yasaklandı.
1984 - TBMM'de sıkıyönetimin 13 ilde kaldırılmasını, 54 ilde ise 4 ay süreyle uzatılması kararlaştırıldı. Başbakan Turgut Özal yaptığı açıklamada, "Olaylarda yüzde 99 azalma var. Ancak aşırı sol ve bölücü örgütler faaliyetlerine yeraltında devam ediyorlar"
1987 - Türkiye, Yunanistan'ın Bern Deklarasyonu'nu çiğneyerek Ege'nin ihtilaflı kıta sahanlığında petrol aramalarına başlaması durumunda, misillemede bulunacağı konusunda Atina'yı uyardı.
1990 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın da ortakları arasında olduğu ilk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yaylnlamaya başladı.
1992 - Türkiye'nin ikinci özel TV kanalı ve yarışma programlarıyla ünlü Show TV yayın hayatına başladı.
1992 - İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'na bombalı saldırıda bulunuldu.
1992 - Bosna-Hersek, referandum sonrasında, Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlık kararı aldı. Ancak 3 Mart'ta, Sırp kuvvetleri, Bosna'nın kuzeyindeki Bosanki Brod'u bombaladı ve silahlı çatışmalar başladı.
1994 - Nirvana son konserlerini Münih'te verdi.
1996 - Harçları protesto eden öğrenciler İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 30 saat işgal ettiler. Eylem sonrası çıkan olaylarda 100 öğrenci gözaltına alındı.
1996 - Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporu'nda, Türkiye kara para aklayan ülkeler arasında sayıldı.
1997 - İstenmeyen adam ilan edilen İran'ın Erzurum Başkonsolosu Said Zare ülkesine geri döndü. İran'da misilleme olarak Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Osman Korutürk ile Urumiye Başkonsolosu Ufuk Özsancak'ı istenmeyen adam ilan etti.
2000 - TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, İstanbul Küçükköy Karakolu'na yaptıkları baskında bir adet Filistin askısı buldu. El konulan işkence aleti Ankara'ya götürüldü.
2002 - ABD kuvvetleri Afganistan topraklarına girdi.
2003 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi, TBMM'nin kapalı oturumunda reddedildi.
2005 - Türkler: Bir İmparatorluğun Mimarları ve Mimar Sinan'ın Dehası adlı fotoğraf sergisi Londra'da açıldı.
2006 - İngilizce Wikipedia, Jordanhill railway station maddesiyle bir milyonuncu maddeye erişti.
2009-Ciner - Yayın Holding bünyesinde ve Fatih Altaylı'nın editörlüğünde yayınlanan Gazete Habertürk yayına başladı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık