KPSS Eğitim bilimleri Piaget Ahlak Gelişimi

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2013-2014 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

2013-2014 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

Son yönetmelik değişikliklerine göre hazırlanmış , 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

 
9 Eylül 2013 Pazartesi 14:44
Okunma: 18249
Yorum YapYazdır
 
2013-2014 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı sene başı zümre öğretmenler toplantı tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK:HAYDAR TOMAKİN

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .............................................. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI– DİL VE ANLATIMDERSİ ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI TARİHİ: 09 Eylül 2013

TOPLANTI NUMARASI: 2013–2014 / 1 (BİR)

 

GÜNDEM VE GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ – ALINAN KARARLAR VE YAPILAN TESPİTLER

(Gündem; 07 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111. maddesine göre oluşturulmuştur.)

 

1)Bir önceki toplantıya ait (2012-2013 Yılı) zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması

Başkan ........................... tarafından 2012-2013 Yılında alınan zümre kararları okundu. ........................... “Geçen yıl çalışmalarımızı planladığımız gibi ve aldığımız kararlar doğrultusunda gerçekleştirdik. Uygulama sonuçları olumludur.  Aldığımız kararlardan değiştirilmesini istediğim yoktur. Uygulamaya yönelik yeni kararlarla ilgili görüşlerimi gündemin 4. maddesinde dile getireceğim.” dedi.

2) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması

T.C. Anayasasının “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. maddesi okundu.

Milli Eğitim Temel Kanununun;  “Genel Amaçlar”  başlıklı 2. maddesi, “Özel Amaçlar” başlıklı 3. maddesi, “Genellik ve Eşitlik” başlıklı 4. maddesi, “Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları” başlıklı 5. maddesi, “Yöneltme” başlıklı 6. maddesi, “Eğitim Hakkı” başlıklı 7. maddesi, “Fırsat ve İmkan Eşitliği” başlıklı 8. maddesi,  “Süreklilik” başlıklı 9. maddesi, “Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği” başlıklı 10. maddesi;  “Demokrasi Eğitimi” başlıklı 11. maddesi, “Laiklik” başlıklı 12. Maddesi, “Bilimsellik” başlıklı 13. maddesi, “Planlılık” başlıklı

14. maddesi, “Karma Eğitim” başlıklı 15. maddesi, “Eğitim Kampusları ve Okul ile Ailenin İşbirliği” başlıklı 16. maddesi, “Her Yerde Eğitim” başlıklı 17. maddesi okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ortaöğretim Kurumlarının Amaçları” başlıklı 7. Maddesi okundu.

Türk Edebiyatı Ders Programının;  “Giriş” başlıklı 1. kısmı, “Programın Hareket Noktası ve Amacı” başlıklı 2. kısmı,  “Programın Yapısı” başlıklı 3. kısmı, “Programın Uygulanma Esasları” başlıklı 4. kısmı,  “Öğrenme-Öğretme Süreci” başlıklı 11. kısmı okundu.

Dil ve Anlatım Ders Programının;  “Giriş” başlıklı 1. kısmı, “Programın Hareket Noktası ve Amacı” başlıklı 2. kısmı,  “Programın Yapısı” başlıklı 3. kısmı, “Programın Uygulanma Esasları” başlıklı 4. kısmı,  “Öğrenme-Öğretme Süreci” başlıklı 12. kısmı okundu.

Başkan ...........................  “Tüm planlamalarımızı okuduğum bu ilke ve amaçları gerçekleştirici tarzda, açıklamalar doğrultusunda yapacağız. Buna dikkat edeceğiz.”dedi.

3) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması

Türk Edebiyatı Ders Programının “Atatürkçülük Konuları” başlıklı 10. bölümü İLE Dil ve Anlatım Ders Programının  “Atatürkçülük Konuları”  başlıklı 11. bölümü okundu.

KARAR:

Atatürkçülük konuları; Türk Edebiyatı Ders Programının “Atatürkçülük Konuları” başlıklı 10. bölümü İLE Dil ve Anlatım Ders Programının  “Atatürkçülük Konuları”  başlıklı 11. bölümündeki talimatlar doğrultusunda Ünitelendirilmiş Yıllık Planlara yansıtılacak ve konular derslerde işlenecektir.

Atatürkçülük konuları derslerde işlenirken, ders kitaplarındaki Atatürkçülükle ilgili metinler kullanılacaktır.

 

 

pdf dosyası halindedir. elektronik ortamda bulamaynalar için...

4) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi

Başkan ........................... “Gündemimizin 2. maddesi kapsamında Türk Edebiyatı  Ders Programı İLE Dil ve Anlatım ders programının  “Programın Uygulanma Esasları” başlıklı 4. kısmını okumuştuk. Bu kısımda dersin işlenişinde Türk Dili ve Edebiyatı ders öğretmenlerinin uygulaması gereken yöntem ve teknikler açıklanmıştı. Bunlara ek olarak önereceğiniz farklı teknikler, uygulamalar ve yöntemler varsa karar altına alalım.” dedi. ........................... “Amacımız, programda belirtilen kazanımları ve davranışları öğrencilere kazandırmaktır. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikler ile bunların uygulama şeklini davranış ve kazanımları kazandırıcı şekilde belirleyelim.” dedi.

KARARLAR:

Türk Edebiyatı Ders Programı İLE Dil ve Anlatım ders programının  “Programın Uygulanma Esasları” başlıklı 4. Kısmında belirtilen yöntem ve tekniklere ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

a) Öğrencilere hazırlık çalışmaları verilerek öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi sağlanacaktır. Hazırlık çalışmalarının öğrenci tarafından yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, öğrencinin bu çalışmaları; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Performans Çalışması,  Proje ve Diğer Çalışmalar” başlıklı 50. maddesinin 8. fıkrası doğrultusunda puanla değerlendirilecektir.

b) Kitap okuma etkinliklerine ağırlık verilecektir. Öğrencilerin kitap okuma etkinlikleri listeler oluşturularak takip edilecektir. Okul Yönetimden, çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesi istenecektir.

c) Öğrenciye seviyesine uygun yazma çalışmaları yaptırılacaktır.

d) Dil Bilgisi çalışmaları mutlaka metin üzerinde etkinlik şeklinde yapılacaktır.

e) Başarıda, imkânlar ölçüsünde ödüllendirme yoluna gidilecektir.

f) Öğrenciye, özgüven aşılayan konuşmalar yapılacak ve öğrenci sürekli olarak teşvik edilecektir.

g) Sınav sonucunda yapılacak analiz sonucunda, sınavlarda az başarılı olunan konular, imkânlar ölçüsünde tekrar edilecektir.

h) Öğrenciyle daha fazla etkinlik yapmaya yönelik kurslar düzenlenmesi için Okul Yönetimine teklifte bulunulacaktır. Kurs açılması halinde konu anlatımına ağırlık verilecek, bunun yanında uygulamalar da yapılacaktır.

ı) Derslerle ilgili görsellere önem verilecek, bu görseller, okulda bulunan Görsel Eğitim Öğretim Salonunda öğrenciye sunulacaktır.

i) Okul Yönetimi ile işbirliği yapılarak, başarısız öğrencilerin evlerine veli ziyareti düzenlenecektir.

j) Öğrencilere azami seviyede kendini ve bilgisini sözlü ifade etme ortamı sağlanacaktır.

5) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi

Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım dersi programlarından üniteler ve bu ünitelere ait alt başlıklar İLE Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’nin 5. maddesi  (Planın Önemi), 6. maddesi (Plan Yapmanın Gerekliliği), 7. maddesi (Planlı Çalışmanın Yararları),  8. maddesi (Plan Yapmanın İlkeleri), 9. maddesi (Plan Çeşitleri),  10. maddesi ( Ünitelendilmiş Yıllık Plan), 11. maddesi (Ünitelendirilmiş Yıllık Planın Yapılışı),  12. maddesi (Ders Planı),  13. maddesi ( Ders Planının Hazırlanışı) okundu. Yönergeye ek Ünitelendirilmiş Plan ve Ders Planı örnekleri incelendi.

KARAR:

Yapılan değerlendirmeler ve geçmiş senelerdeki uygulamalar dikkate alınarak, ünitelendirilmiş yıllık planlara yansıtılmak üzere; dersler bazında; ünite ağırlıklarına göre zamanlama aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

9. SINIF ZORUNLU TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Güzel Sanatlar ve Edebiyat: 4 hafta

2.Ünite: Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): 14 hafta

3.Ünite: Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler: 11 hafta

4.Ünite: Öğretici Metinler: 7 hafta

10. SINIF ZORUNLU TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Tarih İçinde Türk Edebiyatı: 2 hafta

2.Ünite: Destan Dönemi Türk Edebiyatı: 5 hafta

3.Ünite: İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı: 29 hafta

11. SINIF ZORUNLU TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş: 2 hafta

2.Ünite: Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896): 8 hafta

3.Ünite: Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912): 11 hafta

4.Ünite: Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923): 15 hafta

11. SINIF SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş: 2 hafta

2.Ünite: Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896): 7 hafta

3.Ünite: Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912): 10 hafta

4.Ünite: Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923): 13 hafta

12. SINIF ZORUNLU TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923 ..): 2 hafta

2.Ünite: Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler: 3 hafta

3.Ünite: Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): 19 hafta

4.Ünite: Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler: 12 hafta

12. SINIF SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923 ..): 2 hafta

2.Ünite: Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler: 3 hafta

3.Ünite: Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir): 17 hafta

4.Ünite: Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler: 10 hafta

9. SINIF ZORUNLU DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: İletişim, Dil ve Kültür: 3 hafta

2.Ünite: Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri: 3 hafta

3.Ünite: Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş): 5 hafta

4.Ünite: Kelime Bilgisi: 7 hafta

5.Ünite: Cümle Bilgisi: 8 hafta

6.Ünite: Paragraf Bilgisi: 10 hafta

10. SINIF ZORUNLU DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: Sunum, Tartışma, Panel: 5 hafta

2.Ünite: Anlatım ve Özellikleri: 4 hafta

3.Ünite: Anlatım Türleri: 27 hafta

10. SINIF SEÇMELİ DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: Sunum, Tartışma, Panel: 5 hafta

2.Ünite: Anlatım ve Özellikleri: 4 hafta

3.Ünite: Anlatım Türleri: 27 hafta

11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: Metinlerin Sınıflandırılması: 2 hafta

2.Ünite: Öğretici Metinler: 26 hafta

3.Ünite: Sözlü Anlatım: 8 hafta

12. SINIF ZORUNLU DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: Sanat Metinleri: 24 hafta

2.Ünite: Sözlü Anlatım: 10 hafta

3.Ünite: Bilimsel Yazılar: 2 hafta

12. SINIF SEÇMELİ DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: Sanat Metinleri: 24 hafta

2.Ünite: Sözlü Anlatım: 10 hafta

3.Ünite: Bilimsel Yazılar: 2 hafta

6) Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi

Başkan ..........................., diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin önemini vurguladı. ........................... “İhtiyaç oldukça, konuların özelliğine göre; daha çok, felsefe, coğrafya, müzik, tarih, İngilizce ve din kültürü öğretmenleriyle çok sık şekilde işbirliklerimiz olacaktır. Elbette diğer branş öğretmenleriyle de ilişki içinde olacağız. Ortak çalışmalar yapılacaktır. ”dedi.

KARAR:

Yapılacak zümre işbirliği konuları ve zümre adı aşağıdaki gibidir.

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Müzik zümresi

3.Ünite: Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler: Coğrafya zümresi, Tarih zümresi

4.Ünite: Öğretici Metinler: Felsefe zümresi

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Tarih İçinde Türk Edebiyatı: Tarih zümresi

2.Ünite: Destan Dönemi Türk Edebiyatı: Tarih zümresi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi, Coğrafya Zümresi

3.Ünite: İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı: Tarih zümresi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi, Müzik Zümresi (Türkü, Mani)

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş: Tarih Zümresi, Felsefe Zümresi

2.Ünite: Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896): Tarih Zümresi, Felsefe Zümresi

3.Ünite: Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912): Tarih Zümresi, Müzik Zümresi (Sembolizm)

4.Ünite: Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923): Tarih Zümresi

12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

1.Ünite: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923 ..): Tarih Zümresi

2.Ünite: Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler: Felsefe Zümresi

4.Ünite: Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler: Tarih Zümresi, Coğrafya Zümresi

9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: İletişim, Dil ve Kültür: İngilizce Zümresi

2.Ünite: Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri: Tarih zümresi, İngilizce zümresi

3.Ünite: Ses Bilgisi ve Teleffuz (Söyleyiş): İngilizce zümresi

4.Ünite: Kelime Bilgisi: İngilizce zümresi

5.Ünite: Cümle Bilgisi: İngilizce zümresi

6.Ünite: Paragraf Bilgisi: İngilizce zümresi

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

2.Ünite: Anlatım ve Özellikleri: İngilizce Zümresi

3.Ünite: Anlatım Türleri: İngilizce zümresi

11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: Metinlerin Sınıflandırılması: Felsefe Zümresi

2.Ünite: Öğretici Metinler: Felsefe Zümresi

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

1.Ünite: Sanat Metinleri: Felsefe zümresi

4.Ünite: Bilimsel Yazılar: Felsefe zümresi, Fizik-Kimya-Biyoloji-Matematik zümresi

7) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması

........................... “Okulumuzda sahnesi de bulunan çok amaçlı salonumuz var. Burada yeterince eğitim materyali ve teknolojik araç-gereç var. Bunlardan faydalanacağız. Öğrencilerimize dersle ilgili görseller sunacağız.” dedi.

KARAR:

Okuldaki çok amaçlı salon ve bu salondaki teknolojik araç-gereç kullanılarak öğrencilere dersle ilgili görseller sunulacaktır.

8)Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ders Kitapları, Eğitim ve Öğretim Materyalleri” başlıklı 13. maddesi okundu.

........................... “Kütüphaneye kitap kazandırılması için geçen sene liste oluşturup okul yönetimine teslim ettik. Listedeki kitaplardan temin edilebilenler, SODES kapsamında kütüphaneye kazandırıldı. Bu sene, kütüphanemizi tarayıp 100 temel eserden noksan olanların kütüphaneye kazandırılmasını öneriyorum. Ayrıca güncel eserlerden oluşan bir liste daha oluşturalım. Bu listeyi de okul yönetimine verelim. Araç gereç bakımından bir ihtiyacımız yoktur. ”dedi.

KARAR:

100 Temel Eserden, kütüphanede bulunmayanların listesi VE ayrıca güncel kitapları içeren bir liste oluşturulacak. Bu listelerdeki kitapların temini Okul Yönetiminden talep edilecek. Bu işlerin gerçekleşmesinde edebiyat öğretmenleri ortaklaşa görevli olacaktır.

9)Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması

........................... “Çevrede, alanımızla ilgili olarak, gezi ve gözlem yapılabilecek bir ortam yok. Bu nedenle gezi etkinliği yapamıyoruz. Okul Aile Birliğinin bütçesi de kısıtlı. İl dışına gezi imkânı da bulamıyoruz. Velilerimiz de katkıda bulunmuyor. Proje olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce sürdürülen okuma projesine, branş öğretmenleri olarak en yüksek seviyede destek verelim. Öğrencileri sürekli olarak okumaya teşvik edelim. Öğrencilerin kütüphaneden azami olarak faydalanmalarını sağlayalım. ” dedi. Başkan ........................... “Okuma projesi önemli. Bu projenin olumlu etkilerini öğrencilerimizde görüyoruz.” dedi.

KARAR:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen okuma projesine katkı, arttırılarak sürdürülecek; öğrenciler ve diğer öğretmenler okuma konusunda teşvik edilecektir.

10)Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin; 43. maddesi  (Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları), 44.maddesi (Puanla Değerlendirme), 45. maddesi (Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar), 47. maddesi (Sınav Sonuçlarının

Değerlendirilmesi), 48. maddesi (Sınavlara Katılmayanlar), 49.maddesi (Ölçme ve Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması) okundu.

Başkan ..........................., yönetmelik maddelerinde belirtilen tüm ilke ve kurallara titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı.

KARARLAR:

1)Yazılı Sınav Sayıları ve Tarihleri

9. SINIF ZORUNLU TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

( Birinci dönem 3 yazılı sınav /  İkinci dönem 3 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 2.hafta, Aralık 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Mart 4.hafta, Nisan 4.hafta, Mayıs 4.hafta

10. SINIF ZORUNLU TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

( Birinci dönem 3 yazılı sınav /  İkinci dönem 3 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 2.hafta, Aralık 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Mart 4.hafta, Nisan 4.hafta, Mayıs 4.hafta

11. SINIF ZORUNLU TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

( Birinci dönem 3 yazılı sınav /  İkinci dönem 3 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 2.hafta, Aralık 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Mart 4.hafta, Nisan 4.hafta, Mayıs 4.hafta

11. SINIF SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

( Birinci dönem 2 yazılı sınav /  İkinci dönem 2 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 1.hafta, Ocak 2.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Nisan 3.hafta, Mayıs 3.hafta

12. SINIF ZORUNLU TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

( Birinci dönem 3 yazılı sınav /  İkinci dönem 3 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 2.hafta, Aralık 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Mart 4.hafta, Nisan 4.hafta, Mayıs 4.hafta

12. SINIF SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

( Birinci dönem 2 yazılı sınav /  İkinci dönem 2 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 1.hafta, Ocak 2.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Nisan 3.hafta, Mayıs 3.hafta

9. SINIF ZORUNLU DİL VE ANLATIM DERSİ:

( Birinci dönem 2 yazılı sınav /  İkinci dönem 2 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Nisan 2.hafta, Mayıs 4.hafta

10. SINIF ZORUNLU DİL VE ANLATIM DERSİ:

( Birinci dönem 2 yazılı sınav /  İkinci dönem 2 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Nisan 2.hafta, Mayıs 4.hafta

10. SINIF SEÇMELİ DİL VE ANLATIM DERSİ:

( Birinci dönem 2 yazılı sınav /  İkinci dönem 2 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Nisan 2.hafta, Mayıs 4.hafta

11. SINIF ZORUNLU DİL VE ANLATIM DERSİ:

( Birinci dönem 2 yazılı sınav /  İkinci dönem 2 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Nisan 2.hafta, Mayıs 4.hafta

12. SINIF ZORUNLU DİL VE ANLATIM DERSİ:

( Birinci dönem 2 yazılı sınav /  İkinci dönem 2 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Nisan 2.hafta, Mayıs 4.hafta

12. SINIF SEÇMELİ DİL VE ANLATIM DERSİ:

( Birinci dönem 2 yazılı sınav /  İkinci dönem 2 yazılı sınav)

Birinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Kasım 3.hafta, Ocak 3.hafta

İkinci Dönem Yazılı Yoklama Tarihleri: Nisan 2.hafta, Mayıs 4.hafta

11) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin; “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinin ( s ) ve ( ş ) fıkraları İLE aynı yönetmeliğin “Performans Çalışması, Proje ve Diğer Çalışmalar” başlıklı 50. maddesi okundu.

........................... “İlimiz küçük bir il. Okulumuz da genç bir okul. İmkânlarımız büyük illere ve ilimizdeki bazı okullara göre kısıtlı. Bu bakımlardan, performans çalışmalarını ve projeleri öğrenciye yaptırırken özellikle kütüphaneyi ve interneti kullanabileceği tarzda yaptıralım. Ayrıca yöresel kültürü yansıtıcı performans çalışmaları ve proje çalışmaları yaptırabiliriz.”dedi.

KARAR:

1) Öğrencilere ulaşamayacakları kaynaklar gerektiren performans çalışması ve projeler yaptırılmayacaktır.

2) Sınıflar ve Dersler Kapsamında Belirlenen Performans Çalışması ve Projelerin genel konu başlıkları şunlardır:

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

Şiirde İçerik İncelemesi, Şiirde Yapı İncelemesi, Şiirde Gelenekler, Sanatlar,  Kafiye, Roman İncelemesi, Hikâye İncelemesi, Tiyatro İncelemesi, Öğretici Metin İncelemesi

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

Tarih İçinde Türk Edebiyatının Gelişimi, Türk Destanları, Yabancı Destanlar, Sözlü Dönem Edebi Ürünler, İlk Yazılı Metinlerimiz, İlk İslami Eserler, Divan Şiiri Geleneğinin Özellikleri, Halk şiiri Geleneğinin Özellikleri, Divan Şairleri, Halk Şairleri, Divan Şiiri Nazım Biçimleri, Halk Şiiri Nazım Biçimleri

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

Tanzimat Edebiyatında Şiir, Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikâyesi, Tanzimat Edebiyatında Tiyatro, Tanzimat Edebiyatında Gazete, Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir,  Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye,  Fecri Ati Edebiyatı, Milli Edebiyat Şiiri, Milli Edebiyat Roman ve Hikâyesi, Tanzimat-Servet-i Fünun-Fecr-i Ati Edebiyatlarında Edebi Akımlar ve Akımların Özellikleri, Tanzimat-Servet-i Fünun-Fecr-i Ati- Milli Edebiyat Şair ve Yazarları

12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ:

Cumhuriyet Döneminde Görülen Edebi Akımlar ve Bunların Özellikleri, Öz Şiir, Yedi Meşaleciler, Garip Şiir Akımı, İkinci Yeniciler, Maviciler, Hisarcılar, Toplumcu Şiir, Cumhuriyet Döneminde Roman ve Hikaye, Cumhuriyet Döneminde Tiyatro, Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri, Cumhuriyet Dönemi Şair ve Yazarları

9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

İletişim, Ses Olayları, Türkçenin Ses Özellikleri, Kelimelerin Farklı Anlamda Kullanımı, Kelime Grupları, Haber ve Dilek Cümleleri, Metinde Kazandığı Anlam Bakımından Cümleler, Paragraf, Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Fiil, Fiilimsi, Ünlem, Edat, Bağlaç, Sunum, Tartışma, Panel, Anlatım ve Özellikleri, Anlatım Türleri, Anlatım Bozuklukları,

11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

Metinlerin Sınıflandırılması, Mektup, Günlük (Günce), Anı (Hatıra), Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi, Gezi Yazısı (Seyahatname), Sohbet (Söyleşi), Haber Yazıları, Fıkra, Deneme, Makale, Eleştiri (Tenkit), Röportaj, Mülakat (Görüşme), Söylev (Hitabet, Nutuk)

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ:

Sanat Metinlerinin Genel Özellikleri, Sanat Metin Türleri ve Bunların Özellikleri, Sözlü Anlatımın Genel Özellikleri, Sözlü Anlatım Türleri ve Özellikleri, Bilimsel Yazıların Genel Özellikleri.

12) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi

Başkan ........................... “Geçen sene YGS Türkçe net ortalamamız 17,24 olarak gerçekleşmiştir. Bunu bu sene 2 puan arttırmayı hedeflemeliyiz.” dedi.  ..........................., geçen sene, il çapında yapılan kompozisyon yarışmalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri; şiir yarışmalarında birincilik alındığını; bu sene de yarışmalara titizlikle katılımda bulunulacağını söyledi.

KARARLAR:

1) İl çapında ve yurt çapında düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarına katılımda bulunulacaktır.

2) 17,24 olan 2013 yılı Türkçe net ortalamasının 2014 YGS’de 2 puan arttırılması hedef olarak belirlenmiştir.

13) Dilek ve temenniler, kapanış

Başkan ........................... başarı diledi, teşekkür etti ve toplantıyı sona erdirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüldü / İncelendi

UYGUNDUR

09 / 09 /2013

 

Okul Müdürü                                     Türk Dili ve Edb. Öğrt.          Türk Dili ve Edb.Öğrt.

Öğrt. Zümre Başkanı             Toplantı Yazmanı

 
9 Eylül 2013 Pazartesi 14:44
Okunma: 18249
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1522 - Rodos'un Osmanlı donanmasınca fethi.
1774 - Osmanlı Padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.
1793 - Vatana ihanetten suçlu bulunan Fransa kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.
1899 - Opel ilk otomobilini üretti.
1908 - New York belediyesinin aldığı bir kararla kadınların toplum içinde sigara içmeleri yasaklandı.
1911 - İlk Monte Carlo Rallisi başladı.
1921 - İtalyan Komünist Partisi kuruldu.
1924 - Vladimir İlyiç Lenin öldü.
1925 - Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edildi.
1941 - II. Dünya Savaşı: Avustralya ve Birleşik Krallık birlikleri Tobruk-Libya'ya saldırı başlattı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika cephesinde Rommel'in Sirenayka taarruzu.
1942 - Askerlik süresi üç yıla çıkarıldı.
1943 - Varlık Vergisi ödemesinin son günüydü. Vergisini ödemeyen mükelleflerin ev ve işyerlerindeki malları haczedildi, daha sonra da icra yoluyla satış yöntemiyle vergileri tahsil edildi.
1946 - Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.
1951 - Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi, Ankara'ya geldi.
1952 - Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.
1952 - Eski Ordu milletvekili, mizah dergisi Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
1954 - İlk nükleer denizaltı Nautilus, Connecticut'ta denize indirildi.
1958 - Lefkoşa'da taksim lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti; bir genç ağır yaralandı, altı kişi tutuklandı.
1959 - Ulus gazetesi yazı işleri müdürü Ülkü Arman ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu birer yıl hapse mahkum oldu; gazete bir ay süreyle kapatıldı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Nalıncı Keseri" başlıklı yazısı dava konusu olmuştu.
1961 - Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut'un Hacıyatmaz oyunu sahnelendi.
1963 - 21-25 Ocak'da şiddetli soğuklar ülkenin her yanını etkiledi. Elektrikler, sular kesildi, trenler yollarda kaldı; Uludağ'da kar kalınlığı 25 metre.
1967 - Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun beş yöneticisi günü tutuklandı. Sencer Güneşsoy, Baykan Kalaba, Naci Özdemir, Hüsnü Temiz, Kâzım Musa bir gün önce polis tarafından mühürlenen federasyon binasına girmek istemişlerdi.
1967 - Uluslararası Las Vegas Maratonu'nda İsmail Akçay ikinci oldu. İsmail Akçay'ın derecesi 2 saat, 23 dakika, 3 saniyeydi.
1970 - Jumbo-Jet Boeing 747 ticari seferlerine başladı.
1972 - Cidde'ye yaptığı Hac seferinden dönen Marmara adlı THY uçağı 5 kişilik mürettebatıyla düştü. Hostes Hülya Maviler yanarak öldü, diğerleri yaralı olarak kurtarıldı.
1976 - Concorde, Londra-Bahreyn ve Paris-Rio de Janeiro hatlarında ticari uçuşlarına başladı.
1977 - Amerika Birleşik Devletleri başkanı Jimmy Carter, Vietnam savaşı sırasındaki asker kaçaklarının hemen hepsini affetti.
1981 - 444 gündür Tahran'da rehin tutulan Amerikalılar serbest bırakıldı.
1981 - Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık sağ eylemci İbrahim Çiftçi, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nce üçüncü kez ölüm cezasına çarptırıldı.
1983 - Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan tahliye edildi. İsvan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında yargılanmaktaydı.
1985 - 1983'ten beri süren Yazarlar Sendikası davasında sanıklar beraat etti.
1990 - Adnan Oktar ve müridi oldukları öne sürülen 66 erkek ve 68 kadın gözaltına alındı.
1992 - İstanbul'da evlerde doğal gaz kullanılmaya başladı.
1996 - Özgürlük Ve Dayanışma Partisi kuruldu.
1996 - Filistin'de ilk kez devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Yaser Arafat devlet başkanı seçildi.
1997 - Atatürkçü Düşünce Derneği, Başbakan Necmettin Erbakan hakkında konutta verdiği yemek daveti nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
1999 - Amerikan tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: sahil güvenlik kuvvetlerinin durdurduğu bir gemide 4.300 kg kokain ele geçirildi.
2005 - İzmit İşletmesinin kapatılmasını protesto için fabrikaya kapanan SEKA işçileri, Kurban Bayramı'nı fabrikada geçirdi.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık