Milletvekili seçimi için memurların son istifa günü belli oldu

Ana Sayfa » PLANLAR » 2012-2013 Trafik İl Yardım Dersi yıllık planı indir

2012-2013 Trafik İl Yardım Dersi yıllık planı indir

2012-2013 Trafik İl Yardım Dersi yıllık planı indir

 
14 Ocak 2013 Pazartesi 07:11 
Yorum YapYazdır
 
2012-2013 Trafik İl Yardım Dersi yıllık planı indir

 

 

 

 

AYDINCIK ÇOK PROĞRAMLI LİSESİ

TRAFİK VE İLK YARDIM  DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

1. ÜNİTE: TRAFİK KÜLTÜRÜ
AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

EYLÜL

3. HAFTA

17 - 21 EYLÜL

1

1.Trafik eğitiminin gerekliliğini ve önemini

açıklar.

Trafik Eğitiminin Gerekliliği

Öğrenciler trafik eğitiminin neden önemli olduğunu beyin fırtınası yaparak tartışır

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

Trafik sorunu ve nedenleri trafikle ilgili istatistiklerden

faydalanılarak açıklanır.

4. HAFTA

24  - 28 EYLÜL

1

2. Kara yolu ile ilgili kavramları açıklar.

3. Kara yollarını kurallarına uygun olarak

kullanır.

Trafikle ilgili kavramlar

H/” Öğrencilerden gruplara ayrılarak kara yolu, şerit, tek yönlü kara yolu, iki yönlü kara yolu, bölünmüş yol, tali yol, otoyol, geçiş yolu, kavşak gibi kavramları içeren fotoğraflar çekmeleri istenir.Kavramlar bu fotoğraflar üzerinden tartışılır.

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

Şerit, tek yönlü kara yolu, iki yönlü kara yolu, bölünmüş yol,tali yol, otoyol, bağlantı yolu, geçiş yolu, kavşak, geçiş hakkı ve geçiş üstünlüğü kavramları açıklanır.

EKİM

1. HAFTA

1  -  5  EKİM

1

4. Trafikte kamunun rahatını ve huzurunu bozacak, zarar verecek tutum ve davranışlardan uzak durur.

A-Trafikte Yaşanan Olumlu ve Olumsuz Davranışlar

1.Trafikte Yolcunun Sorumluluğu

2.Trafikte Sürücünün Sorumluluğu

Öğrenciler, trafikte yaşanan olumlu ve olumsuz davranışlar hakkında bilgi toplar. Bu davranışlar sabır, sorumluluk, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, duyarlılık ve kurallara uyma değerleri  açısından tartışılır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!] Trafikte; sabır, sorumluluk, saygı, hoşgörü, nezaket,

yardımlaşma, duyarlılık gibi değerlere ve kurallara uymanın gerekliliği üzerinde durulur.

[!] Toplu taşıma araçlarında yolcuların ve sürücülerin uyması gereken kurallar üzerinde durulur.

[!] Sürücülerin, yaya ve yolcuların çevre kirliliğini önlemeye yönelik duyarlılık göstermeleri gereken hususlar üzerinde durulur.

2. HAFTA

8  -  12 EKİM

1

5. Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemleri tartışır.

Trafik ve Çevre İlişkisi

H/” Öğrenciler üç gruba (yaya, yolcu ve sürücü) ayrılır. Oluşan her grup kendi içerisinde bulundukları durumu trafikle ilişkilendirir ve çevreye verdikleri zararlar konusunda bilgi toplarlar. Bu bilgileri sınıf ortamında tartışırlar.

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Çevre ile trafik arasındaki ilişki açıklanarak trafiktekilerin

çevre kirliliğindeki rolü ( egzoz gazı, gürültü kirliliği, atıklar, klimaların gereksiz kullanımı vb.) ve alınması gereken önlemler üzerinde durulur.

 

3. HAFTA

15 - 19 EKİM

1

6. Trafik kazalarının nedenlerini  açıklar.

Trafik Kazalarının Nedenleri

H/” Öğrenciler, görsel ve yazılı basında gördükleri ve/veya

tanık oldukları trafik kazalarına neden olan sürücü hatalarını araştırır ve sınıfta tartışırlar.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!] Trafik kazalarına insan, araç, yol ve iklim koşullarının nasıl neden olduğu açıklanır.

[!]Trafik ve yol güvenliği için risk oluşturabilecek yorgunluk, dikkatsizlik, sorumsuzluk, uykusuzluk, gibi faktörler açıklanır.

[!]Alkollü içki, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullanılmaması gerektiği nedenleriyle açıklanır.

 

4. HAFTA

22 EKİM  -

2 KASIM

1

7. Trafik kazalarının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin farkına varır.

8. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği

zararların farkında olur

Trafik Kazalarının Sonuçları

1. Trafik kazalarının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri

2. Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği

zararlar

H/” Öğrenciler trafik kazalarının ülke ekonomisine

ve bireylere verdiği maddi ve manevi zararları araştırır,

rapor hazırlar ve hazırladıkları raporu sınıfta sunar.

 

Atatürkçülük

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Trafik kazalarının birey üzerinde oluşturabileceği fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri ile toplum üzerindeki olumsuz etkileri açıklanır.

[!] Trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlar örnekler verilerek açıklanır.

[!] Trafik kazalarının birey üzerinde oluşturabileceği fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri ile toplum üzerindeki olumsuz etkileri açıklanır.

 

KASIM

1. HAFTA

5  - 9 KASIM

1

. 9. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanır.

10. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını uymayı

alışkanlık haline getirir.

11.Trafik işaret levhalarını korur.

 

Trafik İşaret ve Levhaları

Atatürkçülük

H/” Öğrenciler, tehlike uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri, mecburiyet bildiren trafik işaretleri, trafik bilgi işaretleri, duraklama ve park etme işaretlerinden birini seçer. Bu işaretler ile ilgili trafik işaret levhalarını hazırlayarak sınıf panosunda sunarlar.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Görevli kişilerin trafiği yönetme hareketleri, ışıklı trafik işaret cihazı, tehlike uyarı işaretleri, trafik tanzim işaretleri,mecburiyet bildiren trafik işaretleri, trafik bilgi işaretleri, duraklama ve park etme işaretleri, otoyol işaretleri, yapımbakım

ve onarım işaretleri, yol çizgileri tanıtılır.

[!] Trafik işaret ve levhalarına uymanın gerekliliği üzerinde durulur.

[!] Trafik işaret levhalarını korumanın yol güvenliği açısından önemi üzerinde durulur.

 

 

2. HAFTA

12  - 16 KASIM

1

 

1.DÖNEM 1.SINAV

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

 

 

 

KASIM

3. HAFTA

19  - 23 KASIM

1

1

12. Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu

kullanmanın gerekliliğini açıklar.

13. Güvenli yolculuk için gerekli önlemleri alır.

Güvenli Yolculuk İçin Gerekli Önlemler

H Öğrenciler, emniyet kemeri, çocuk güvenlik koltuğu

kullanmanın gerekliliği ile ilgili slogan hazırlar.

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltukları hakkında bilgi verilir

[!] Özel araçlar, şehirlerarası otobüsler ile şehir içi otobüs ve minibüslerde emniyet kemerinin kimler tarafından kullanılmasının zorunlu olduğu açıklanır. [!] Araçlarda çocukların kucağa alınması, aracın kapasitesinin üzerinde yolcu alınması, araç kullanırken veya trafikte hareket hâlindeyken cep telefonunun kullanılması, araçların ön koltuklarında çocukların oturtulması gibi durumların trafiği tehlikeye soktuğu üzerinde durulur.

4. HAFTA

26 - 30 KASIM

1

1

14. Kara yollarını kullanırken uyulması gereken

kuralları açıklar.

15. Hız kurallarına uymanın önemini açıklar.

Kara Yollarını Kullanırken Uyulması Gereken

Kurallar

1. Trafik İşaret ve Görevlilerine Uyma

2. Şerit Takibi

3.Hız Kuralları

4.Öndeki  Aracı Takip

5.Geçme Yasakları

H/” Öğrenciler, kara yollarının doğru kullanımıyla

ilgili araştırma yapar. Konuyla ilgili her bir öğrencinin

slogan hazırlamaları istenerek sınıf içinde yarışma

düzenlenir. Öğrenciler tarafından seçilen en başarılı

slogan okul panosunda yayınlanır.

 

 

[!] Kara yollarında şerit takip kuralları üzerinde durulur.

[!] Trafik işaret ve görevlilerine uyma mecburiyeti ile öncelik sırası üzerinde durulur.

[!] Hız sınırları (alt ve üst sınırlar), takip mesafesi, önündeki aracı geçme mesafesinin hesaplanması, geçmek isteyen araca

yol verme mecburiyeti, geçme yasakları ve sol şerit ihlali üzerinde durulur.

[!]Trafikte tehlike yaratmamak (kendimizin ve diğer bireylerin güvenliği açısından) için hız kurallarına uyulması gerektiği üzerinde durulur.

ARALIK

1. HAFTA

3 - 7 ARALIK

1

1

16. Trafikte ilk geçiş hakkı, geçiş üstünlüğü ve

dönüş kurallarını açıklar.

17. Durma, duraklama, park etme, yolcu bindirme ve indirme kurallarını açıklar.

6.Dönüş Kuralları

7.Yaya ve Sürücülerin Geçiş hakkı

8. Durma, duraklama, park etme, yolcu bindirme ve indirme kuralları

H/” Öğrenciler, araçların dönüş ve kavşaklardaki ilk

geçiş hakkı ihlalleriyle ilgili örnek olayları araştırır.

Örnek olaylar üzerinde sınıfta tartışılır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!] Araç sürücülerinin sağa- sola dönüşlerde uyacağı kurallar üzerinde durulur.

[!] Sağa ve sola dönel kavşaklarda, dönüş yapacak sürücülerin uyacağı kurallar açıklanır.

[!] Yayaların ve sürücülerin geçiş hakkına sahip oldukları durumlar hakkında bilgi verilerek geçiş hakkına sahip yaya ve sürücülere saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanır.

[!] Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlar ve ayırıcı işaretler, bu araçları kullanan sürücülerin sorumlulukları üzerinde durulur.

2. HAFTA

10  - 14 ARALIK

1

1

18. Araç ışıklandırılmasının önemini fark eder.

19. Yolda kalan araçların işaretlenmesi ve çekilmesinde uyulması gereken kuralları açıklar.

20. Trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu ve hava koşullarının fark edilmeyi güçleştirdiği durumlarda alınacak önlemleri sıralar.

21. Sürücü ve yayaların okul, demir yolu ve yaya geçitlerinden geçerken dikkat etmesi  gereken kuralları açıklar.

9. Trafikte aydınlatma

10. Araç Işıklandırılması Kuralları

11. Yolda kalan araçların işaretlenmesi

 

-Karayolunda Karşıya Geçişte Dikkat Edilecek Hususlar

H Öğrenciler, konu ile ilgili film, CD gibi görselleri

izleyerek trafikte aydınlatmanın yetersiz olduğu

yerlerde doğabilecek sonuçları tartışır.

H Öğrenciler, sürücü ve yayaların okul, demir yolu ve

yaya geçitlerinden geçişlerinde yaşanan kazalarla ilgili

haber toplar. Sınıfta bu olayların oluş nedenleri

üzerinde tartışılır.

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Far, lamba, gösterge ışıkları, diğer ışık teçhizatı, reflektör gibi ışık teçhizatları ve bunların doğru ve kurallara uygun kullanılması üzerinde durulur.

[!] Trafik güvenliği açısından yolda kalan araçların

işaretlenmesinin neden önemli olduğu üzerinde durul

[!]Okul taşıtlarında fark ettiği kural ihlallerinin ilgililere (anne, baba, öğretmen, okul yöneticilerine vb.) bildirilmesi gerektiği

vurgulanır. [!] Kural ihlali yapan aracın plakası, hangi yol, kavşak, gittiği yön, saat, tarih, aracın marka, model ve renk bilgilerinin alınması, ışık ihlallerinde olayın hangi ışıklarda gerçekleştiğinin

bilinmesi gerekliliği üzerinde durulur.

3. HAFTA

17  - 21 ARALIK

1

1

22. Trafikte fark ettiği kural ihlallerini ilgililere

bildirir.

-Trafikte Kural İhlallerinin İlgililere Bildirilmesi

H Kural ihlallerine yönelik film veya CD izletilir. öğrencilere: Sizler böyle bir durumla karşılaşsanız ne yapardınız? sorusu yöneltilir. Alınan cevaplar üzerinde tartışılır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!] Kural ihlallerinin 155 Polis İmdat telefonuna bildirilmesi gerektiği vurgulanır.

ARALIK

4. HAFTA

24  - 28 ARALIK

1

23. Trafikte bisiklet ve motosikletin güvenli

kullanımıyla ilgili kuralları açıklar.

-Trafikte Bisiklet ve Motosiklet Kullanımı

H/” Öğrenciler, bisiklet ve motosiklet kullanımıyla

ilgili uyulması gereken güvenlik kurallarını içeren

poster veya afiş hazırlar

 

 

[!] Bisiklet ve motosiklet sürücülerinin kask, koruma gözlüğü ve dizlik takmalarının gerekliliği ve neden gerekli olduğu üzerinde durulur.

OCAK

1. HAFTA

31 ARALIK –

4 OCAK

1

24. Trafik kazası sonrası yapılacak iş ve işlemleri açıklar.

25. Trafik kurallarının ihlalinde sürücüler gibi

yayalara da ceza verilebileceğinin farkına varır.

-Trafik Kazalarında Yükümlülükler

- Sürücü ve Yayalara verilen trafik cezaları

H/” Öğrenciler, “Trafik Suçları ve Cezaları”

konusunda trafik polisleri ile röportaj yaparlar.

Hazırladıkları röportajları sınıfta sunar.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Trafik kazalarına karışanların sorumlulukları, sürücü, yaya ve yolcu kusurlarının tespiti, kaza inceleme, bilirkişi ve görevliler hakkında bilgi verilir.

[!] Yayalara verilen trafik cezaları üzerinde durulur.

2. HAFTA

7 - 11 OCAK

1

 

1.DÖNEM 2.SINAV

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

 

 

3.HAFTA

14  - 18 OCAK

1

26. Sürücü ve tescil belgelerinin önemini

açıklar.

 

-Sürücü Belgesi Alma İşlemleri

-Araçların Kayıt Tescil İşlemleri

H/” Öğrenciler sürücü belgelerinin sınıflarını ve

sürücü belgesi almak için gerekli koşulları araştırarak sınıf içinde sunarlar

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!] Sürücü belgelerinin sınıfları, geçerlilik süresi, sürücü adaylarında aranan şartlar ve sürücü sınavları üzerinde durulur. [!]Araçların tescil, trafik belgesi ve tescil plakaları ile trafik sigortası ve kaskonun gerekliliği üzerinde durulur. [!] Araçların bakımlarının ve muayenelerinin düzenli olarak yaptırılması gerektiği ve önemi üzerinde durulur

4.HAFTA

21  - 25 OCAK

1

27. Araçlarda bulunması zorunlu olan malzeme ve gereçleri tanır ve kullanır.

-Araçlarda bulunması zorunlu olan malzeme ve gereçler

H Araçlarda bulunması gereken yangın söndürme

cihazı, reflektör, ilk yardım çantası, tekerlek takozu, vb. sınıfa getirilir. Malzeme ve araç gereçler tanıtılır, hangi durumlarda nasıl kullanılması gerektiği gösterilir.

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Araçlarda bulunması zorunlu olan malzeme ve gereçler ( yangın söndürme cihazı, reflektör, ilk yardım çantası, tekerlek takozu vb.) sıralanarak bunların gerekli olduğu koşullar ve eksikliği durumunda doğabilecek sorunlar üzerinde durulur.

YARIYIL TATİLİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİNCİRLİKUYU İSOV TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

TRAFİK VE İLK YARDIM  DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

2. ÜNİTE: İLK YARDIM
AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

ŞUBAT

2. HAFTA

11  - 15  ŞUBAT

1

1.İlk yardım ile ilgili temel kavramları açıklar.

2.İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları ayırt eder.

3. İlk yardımın amaçları ve temel uygulamalarını açıklar.

4. Güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemleri ve önemini açıklar.

İlk Yardımın Genel Kuralları

H Öğrencilerin ilk yardımın temel

uygulamalarından olan bildirmenin önemini kavramalarını sağlamak için bir öğrenci 112 personeli, başka bir öğrenci hasta/yaralı yakını gibi davranarak 112’nin aranması sırasında geçen

bir diyalogu canlandırır. Canlandırma sırasında yapılan hatalar diğer öğrenciler tarafından tespit edilir, yanlışlar düzeltilir. Doğru bir diyalogun nasıl olması gerektiği yeniden canlandırılır

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!] İlk yardım, acil yardım ve ilk yardımcı kavramları  üzerinde durulur.

[!] İlk yardımın amaçları açıklanır.

[!] Kaza anında ilk yardımın temel uygulamaları olan Koruma-Bildirme-Kurtarmanın (müdahale) önemi üzerinde durulur.

[!] Hastanın/yaralının bildirilmesinde dikkat edilecek hususlar açıklanır.

[!] Her türlü acil durumlarda 112 nin aranmasının ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesinin bir insanlık görevi olduğu üzerinde önemle durulur.

[!] Hayat kurtarma zinciri ve ilk yardımın ABC’si

üzerinde durulur.

3. HAFTA

18  - 22  ŞUBAT

1

5. Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım

malzemelerini tanır ve kullanır

Taşıtlarda Bulunması Gereken İlk Yardım

Malzemeleri

HAraçlarda bulunması gereken ilk yardım çantası sınıfa getirilir. İlk yardım çantasında bulunan malzemeler tanıtılır, hangi durumlarda nasıl kullanılması gerektiği gösterilir.

 

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemeleri hakkında bilgi verilerek bunların nasıl kullanıldığı uygulamalı olarak gösterilir.

[!] Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilanından sonra sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar üzerinde durulur.

4. HAFTA

25 ŞUBAT - 1 MART

1

6.Olay yerini değerlendirerek güvenli ortam sağlamanın önemini fark eder.

Trafik Kazalarında Olay Yeri Değerlendirmesi

H/” Öğrenciler, görsel ve yazılı basından yararlanarak hastaya/yaralıya yapılan müdahaleler ve güvenli ortam sağlanması ile ilgili haberleri

toplar. Sınıfta olumlu ve olumsuz yönleri tartışır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!] Olay yeri değerlendirmenin amacı açıklanarak olay yeri değerlendirilmesinde yapılacak işlemler üzerinde durulur.

MART

1. HAFTA

4 - 8 MART

1

 

7. Hastanın/yaralının durumunu değerlendirerek yapabileceği gerekli

müdahalelere karar verir.

 

İlk Yardımın Temel Kuralları

H Öğrenciler, kaza sonrası yaşananlar konusunda örnek bir senaryo oluşturup uygulamalı olarak hastanın/yaralının durumunu değerlendirir. Değerlendirme sonucu hastaya/ yaralıya nasıl bir müdahale yapması gerektiğine karar verir

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Hastanın/yaralının değerlendirilmesinin amacı üzerinde durulur.

[!] Hastanın/yaralının I. değerlendirmesinde; bilinci, dolaşımı ( C), solunum yolu açıklığının sağlanması (A) ve solunumun değerlendirilmesi (B) üzerinde durulur.

[!] II. değerlendirmede; hasta/yaralı ile görüşülerek bilgi edinme, bilinç düzeyi, solunum sayısı ve ritmini belirleme; nabız ve vücut ısısı ölçümü; baş, boyun, göğüs kafesi, karın boşluğu ile kol ve bacak muayenelerinin nasıl yapılacağı açıklanır.

 

 

 

 

ZİNCİRLİKUYU İSOV TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

2.ÜNİTE:İLKYARDIM

 

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

 

MART

2. HAFTA

11 - 15 MART

1

8. İlk yardımda temel yaşam desteği uygulamalarını yapar.

9. Doku ve organ bağışlamanın önemini

açıklar.

İlk Yardımın Temel Kuralları

H/” Öğrencilere görsel materyaller ve/veya maket kullanarak ”Temel Yaşam Desteği"nin yapılışı izletilir ve uygulama yaptırılır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!]Bilinç kontrolünün; yetişkinde, çocukta ve bebekte nasıl yapılacağı açıklanır.

[!] Yetişkinlerde temel yaşam desteğinin işlem

basamakları, dikkat edilecek noktalar ve zamanlamanın önemi üzerinde durulur.

[!] Çocuklarda temel yaşam desteğinin işlem basamakları, dikkat edilecek noktalar ve zamanlamanın önemi üzerinde durulur.

[!] Bebeklerde temel yaşam desteğinin işlem basamakları, dikkat edilecek noktalar ve zamanlamanın önemi üzerinde durulur.

[!] Temel yaşam desteğinin ilk yardım eğitimi almış, belgesi olan kişiler tarafından yapılacağı

 

3. HAFTA

18 - 22 MART

1

10. Solunum yolu tıkanıklığı durumunda ilk yardım uygular

11. Boğulmalarda ilk yardım uygular.

-Solunum Durması Nedenleri Belirtileri

-Boğulma Çeşitleri ve İlk Yardım

H Öğrenciler solunum yolu tıkanıklığıyla ilgili kendi yaşantılarından örnekler verir. Örneklerden biri seçilerek doğru ve yanlış uygulamalar üzerinde tartışılır. Tam tıkanmalarda yapılması gereken Hemlich manevrası maket veya öğrenci üzerinde uygulamalı olarak gösterilir.

H Öğrencilere, boğulma anında ilk yardım uyg. Gös. bir film izlettirilir. Uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde tartışılır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Solunum yolu tıkanıklıklarının çeşitleri verilir.

[!] Kısmi tıkanmanın belirtileri ve yapılacak ilk yardım uygulamaları açıklanır.

[!] Tam tıkanmanın belirtileri, Hemlich manevrasının önemi üzerinde durulur.

[!] Hemlich manevrasının yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde uygulanışı üzerinde durulur.

[!] Boğulma çeşitleri üzerinde durulur.

[!] Boğulma şekline göre ilk yardım uygulamaları açıklanır.

 

4. HAFTA

25 - 29  MART

1

 

2.DÖNEM 1.SINAV

 

 

 

 

 

NİSAN

1. HAFTA

1  - 5 NİSAN

1

1

12. Kanamalarda ilk yardım uygular.

13. Kopan uzvun, yaralıyla birlikte en kısa zamanda, uygun koşullarda, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasının önemini açıklar.

14. Şokta ilk yardım uygular.

Kanama Nedenleri Belirtileri ve İlk Yardım

H / ” Öğrenciler sınıfa dış kanamaları durdurmak için kullanılan malzemeleri getirirler ve tanıtırlar. Kanamayı durdurmak için kullanılan yöntemler nedenleriyle birlikte açıklanır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Kanama kavramı açıklanır.

[!] Kanama çeşitleri üzerinde durulur.

[!] İç kanamadaki ilk yardım uygulamaları işlem basamakları açıklanır.

[!] Dış kanamadaki ilk yardım uygulamaları işlem basamakları açıklanır.

[!] Diğer kanamalardaki (burun, kulak, makat vs.) ilk yardım uygulamaları işlem basamakları açıklanır.

[!] Şok kavramı açıklanarak nedenleri üzerinde durulur.

[!] Şokun belirtileri açıklanır.

 

NİSAN

2.HAFTA

8-12 NİSAN

1

15. Yaralanmalarda ilk yardım uygular.

Yaralanma Türleri ve İlk Yardım İlkeleri

H/” Öğrenciler, yaralanmalarla ilgili görselleri sınıfa getirir. Görseller üzerinden yaralanma türleri ve yapılabilecek ilk yardım uygulamaları tartışılır. Baş ve

omurga yaralanmalarında yapılması gerekenler bir

öğrenci üzerinde uygulamalı olarak gösterilir. Aynı uygulamayı öğrencilerinde yapması sağlanır.

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Yaranın tanımı, yara çeşitleri, yaraların ortak belirtileri ve ciddi yaralanmaların özellikleri belirtilir.

[!] Yaralanma çeşitlerine göre farklı uygulamaların gerekliliği ve bu uygulamaların neler olduğu vurgulanır.

[!] Delici göğüs ve karın yaralanmaları, kafatası ve omurga yaralanmalarının önemi, belirtileri ve yapılacak ilk yardım uygulamaları açıklanır.

 

3.HATA

15-19 NİSAN

1

16. Göze, kulağa ve buruna yabancı cisim kaçması durumunda ilk yardım uygular.

Göze, Kulağa ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması Durumunda İlk Yardım

H/” Öğrenciler gruplara ayrılarak göze, kulağa ve

buruna yabancı cisim kaçması durumunda yapılması gerekenleri uygulayarak görüntüler.

 

 

[!] Göze, kulağa ve buruna yabancı cisim kaçması ve göze yabancı cisim batması durumunda yapılacak ilk yardım uygulaması açıklanır.

 

4.HAFTA

22-26 NİSAN

1

17. Yanık, donma ve sıcak çarpması durumunda ilk yardım uygular.

Atatürkçülük

Yanık, Donma ve Sıcak Çarpması Durumunda İlk Yardım

H/” Öğrenciler, yanık, donma ve sıcak çarpması ile

ilgili halk arasında yapılan yaygın uygulamaları

araştırarak sınıfta paylaşır. Uygulamalardaki

yanlışlıklar tartışılarak doğru uygulamalar gösterilir.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

 

[!] Yanık, donma, sıcak çarpması kavramları açıklanarak

derecelendirilmesi üzerinde durulur.

[!] Yanık, donma ve sıcak çarpmasının belirtileri açıklanır.

[!] Donma ve sıcak çapması gibi durumlarda ilk yardım

uygulamaları işlem basamakları açıklanır.

 

MAYIS

1. HAFTA

29 NİSAN

3 MAYIS

1

18. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

uygular.

Kırık-Çıkık-Burkulma Türleri, Belirtileri ve İlk Yardım İlkeleri

H Sınıfta ön kol kırığı tespit etme uygulaması yaptırılır. Uygulamanın diğer öğrenciler tarafından izlenmesi, doğru ve yanlış uygulamaların

değerlendirilmesi sağlanır.

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Çıkık, burkulma kavramları açıklanarak belirtileri üzerinde

durulur.

[!] Kırığın tanımı yapılarak çeşitleri açıklanır.

[!] Açık, kapalı ve parçalı kırığın belirtileri açıklanarak ilk

yardım uygulamaları üzerinde durulur.

 

ZİNCİRLİKUYU İSOV TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

SÜRE

2. ÜNİTE:İLK YARDIM

 

AY

HAFTA

GÜN

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

KONULAR

ETKİNLİKLER

Öğrenme   - Öğretme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçleri

Açıklamalar

 

MAYIS

2.HAFTA

6  - 10 MAYIS

1

19. Bilinç kayıplarında ilk yardım uygular.

20. Bilinç kaybı oluşturan duruma göre ilk

yardım uygular.

Bilinç Kayıplarında İlk Yardım İlkeleri

H Öğrencilerden bayılma ile ilgili bir senaryo

hazırlamaları istenir. Senaryo gereği bayılan öğrenciye

sınıfta ilk yardım uygulanır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Bilinç kaybı, bayılma ve koma kavramları verilerek, nedenleri, belirtileri ve yapılacak ilk yardım uygulamaları açıklanır.

[!] Koma pozisyonu üzerinde durulur.

[!] Havale, sara (epilepsi), kan şekeri düşüklüğü, göğüste

kuvvetli ağrı, inme kavramları açıklanarak belirtileri ve

nedenleri üzerinde durulur.

 

3. HAFTA

13 - 17 MAYIS

1

 

1.DÖNEM 2.SINAV

 

 

 

 

 

4. HAFTA

20  - 24 MAYIS

1

21. Zehirlenmelerde ilk yardım uygular.

Atatürkçülük

Zehirlenme Türleri, Belirtileri, Önlem, İlk Yardım

H/” Öğrenciler, tanık oldukları veya başlarından

geçen bir zehirlenme olayını anlatırlar. Solunum yolu

zehirlenmelerinde uygulanması gereken ilk yardım

gösterilir.

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Zehirlenme kavramı açıklanır.

[!] Solunum yolu ile zehirlenmeler (soba, doğalgaz, şofben vb.) açıklanarak belirtileri ve uygulanacak ilk yardım işlem basamakları üzerinde durulur.

[!] Sindirim yolu ile zehirlenmeler (bozuk besinlerin yenilmesi, ilaçların yanlış kullanımı ve zehirli maddelerin içilmesi vb.) açıklanarak belirtileri ve uygulanacak ilk yardım işlem

basamakları üzerinde durulur.

[!] Cilt yolu ile zehirlenmeler (tarım ilaçları, radyasyon, kimyasal ilaçlar vb.) açıklanarak belirtileri ve uygulanacak ilk yardım işlem basamakları üzerinde durulur.

[!] Zehirlenmelerde genel ilk yardım kuralları açıklanarak Zehir Danışma Merkezinin telefon numarası belirtilir.

 

5. HAFTA

27 - 31 MAYIS

1

22. Hayvan ısırmalarında ve sokmalarında ilk

yardım uygular.

Hayvan Isırmalarında ve Sokmalarında İlk

Yardım

H/” Hayvan ısırmaları ve sokmalarında yapılması

gereken ilk yardım uygulamalarını içeren görsel

materyaller kullanılarak bu gibi durumlarda neler

yapılması gerektiği   uygulamalı olarak  gösterilir.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] Arı sokmalarında uygulanacak ilk yardım üzerinde durulur.

[!]Akrep ve yılan sokmalarında uygulanacak ilk yardım üzerinde durulur.

[!] Kene ısırmasında uygulanacak ilk yardım üzerinde durulur.

 

HAZİRAN

1. HAFTA

3  - 7

HAZİRAN

1

23.Hasta/yaralı taşımanın temel kurallarını açıklar.

Yaralı Taşıma Yöntemleri

H Öğrenciler, yaralı taşıması sırasında kendilerinin ve

yaralının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri

sınıfta tartışır.

 

 

[!] Hastanın/yaralının taşınmasında ilk yardımcının kendi sağlığını korumaya yönelik alması gereken önlemler vurgulanır.

 

2. HAFTA

10 - 14  HAZİRAN

1

24. Hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygular.

Yaralı Taşıma Teknikleri

 

Yıl Sonu Değerlendirmesi

H Görsel materyallerden yararlanarak hasta/yaralı

taşıma teknikleri uygulamalı olarak gösterilir. Daha sonra sınıfta öğrencilerin bu teknikleri uygulamaları

sağlanır.

H/” Dersten bir hafta önce öğrencilerin yazılı ve görsel basından kaza anlarında yaralıları nasıl taşıdıkları ile ilgili bilgi ve görsel materyal toplamaları istenir. Bu bilgi ve görsellerden yararlanarak

vatandaşların yaralıları kurallara uygun taşıyıp

taşımadıkları konusunda tartışmaları sağlanır.

Anlatma yöntemi
Katılım  yöntemi
Soru yanıt yöntemi

 

Ders kitabı,güncel yayınlar,
resim ve fotoğraflar, cd

 

[!] - Acil taşıma teknikleri,

- Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri,

- Sedye ile taşıma teknikleri, üzerinde durulur.

[!] Hasta / yaralı taşırken yapılacak en küçük bir hatanın neden olacağı olumsuz sonuçlar üzerinde durulur.
  • Trafik ve İlk  Yardım dersi yıllık planı, Talim ve Terbiye kurulunun 04.11.2011 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilen programa uygun olup; yukarıya çıkarılmıştır; uygulanmasını müsaadelerinize arz ederim.
  • **Atatürkçülük konuları 2104  ve 2488 sayılı Tebliğler Dergilerinden alıntılanmıştır.

 

 

MEHMET IŞIKLAR

T.Dili ve Ed. Öğretmeni

17.09.2012

UYGUNDUR

MEHMET GÜZEL

OKUL MÜDÜRÜ

 
14 Ocak 2013 Pazartesi 07:11 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1821 - Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdı.
1920 - Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.
1930 - Columbus-Ohio'daki bir hapishanede çıkan yangında 320 kişi öldü.
1939 - Hatay, Türk Gümrük Tarifesi'ne dahil oldu.
1944 - Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.
1952 - Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.
1956 - Elvis Presley'nin Heartbreak Hotel isimli şarkısı Billboard dergisinde 1 numaraya ulaşan ilk eseri oldu.
1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi.
1960 - Brasília resmen Brezilya'nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro'ydu.
1964 - Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.
1964 - Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.
1967 - Yunanistan'da darbe yapıldı. George Papadopoulos liderliğindeki albaylar cuntası yönetime el koydu, yedi yıl sürecek olan askeri rejim başladı.
1968 - Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Rusya, zor durumda kalan astronotları kurtarmak için bir antlaşma imzaladı.
1970 - Hutt River Vilayeti Prensliği Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1975 - Vietnam Savaşı: Güney Vietnam devlet başkanı Nguyen Van Thieu, Saygon'u terketti.
1979 - İstanbul Boğazı'nda Rumen bandıralı Karpati şilebi ile demir yüklü Kemal Kefeli kosteri çarpıştı. Türk gemisi 17 mürettebatı ile battı iki denizcinin cesedi bulundu, beş kişi kayboldu. Rumen şilebi kaçarken polis motoru tarafından yakalandı.
1987 - Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 106 kişi öldü.
1994 - İlk Güneş dışı gezegenler Polonyalı gökbilimci Alexander Wolszczan tarafından keşfedildi.
2003 - Irak'taki Saddam Hüseyin iktidarı'nın yıkılmasından sonra Geçici Koalisyon Yönetimi 28 Haziran 2004'e kadar ülkeyi yönetti.
2008 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Gece Şahini olarak da anılan radara yakalanmayan uçak F-117 Nighthawk'ları hizmetten çıkardı.
M.Ö. - 753 Romulus ve Remus, Roma'yı kurdular.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık