Ek Gösterge 3600 olursa maaşlara ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelir?

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Türkçe dersi 2. dönem zümre öğretmenler tutanağı

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Türkçe dersi 2. dönem zümre öğretmenler tutanağı

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Türkçe dersi 2. dönem zümre öğretmenler tutanağı indir

 
11 Şubat 2013 Pazartesi 18:10 
Yorum YapYazdır
 
2012-2013 Eğitim Öğretim yılı Türkçe dersi 2. dönem zümre öğretmenler tutanağı

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇAYLAR YİBO II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER İ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 15.02.2013

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati: 15.10 Toplantı No:1

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türkçe dersinin amaçlarının incelenmesi.
 3. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve İlköğretim Türkçe Programının okunması. Yapılan son değişikliklerin incelenmesi.
 4. Birinci kanaat dönemindeki başarı durumunun görüşülmesi, başarısızlığın sebepleri ve başarıyı yükseltmek için yapılacak çalışmalar, kitap okuma.
 5. Öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp konuşulması
 6. Ölçme ve değerlendirme

a- Yazılı yoklamalar

b- Proje ödevleri ve performans görevleri

c- Ders içi performansı

 1. Okul kütüphanesinden yararlanma.
 2. Öğrenci-öğretmen- veli işbirliğinin sağlanması.
 3. Yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler, gözlemler.
 4. Derslerde gazete ve dergilerden yararlanılması.
 5. Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kavratılabilmesi için diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılmasının esaslarının belirlenmesi.
 6. SBS çalışmaları
 7. Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MEDDLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Türkçe öğretmenleri Engin MUTLU, Halit BULUT ve Okul Müdür Baş Yardımcısı Burhan DEMİR toplantı için öğretmenler odasında hazır bulundu.

 

 1. 1739–Türk Milli Eğitimin amaçları ve ilkeleri okundu. Türkçe dersinin genel amaçları, değişen son program (22.01.2009) Türkçe öğretmeni Engin MUTLU tarafından okundu.

 

 1. İlköğretim okulları Türkçe programı, ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 6, 7 ve 8. sınıflarla ilgili bölümler incelendi. Yapılan yeni değişikliklere dikkat çekildi.

 

 1. Türkçe öğretmeni Engin MUTLU: Birinci dönem genel olarak iyi geçmiştir. Konular öğrencilerin seviyelerine uygun, yıllık planlar doğrultusunda işlenmiştir. Öğrenci seviyelerine uygun sorular çözülmüş ve öğrencilere gerek konu aralarında gerekse ünite sonlarında testler dağıtılarak konunun pekiştirilmesi sağlanmıştır. Bu dönem başarının daha da artması için gerekli çalışmalar yapılacaktır;  buna rağmen başarıyı yeterli bulmuyoruz. Başarının daha da artırılması için öncelikle başarısızlığı olan öğrencilerin başarısızlıklarının nedenlerinin doğru tespit edilerek giderilmesi gerekmektedir. Okulumuzdaki başarısızlığın temelinde en az öğrencilerin kişisel nedenleri kadar toplumsal nedenler de etkili olmaktadır. Öğrencilerin ailevi, sosyal, ekonomik, çevre şartları, kültür seviyeleri, sorumluluk bilincinin yeterli oranda kazanılamadığı vb. nedenler başarıyı etkilemektedir. Her sınıfta isteklendirmeyi bozan, davranış bozukluğu gösteren birkaç öğrenci var. Bu öğrenciler tüm uyarı ve konuşmalarımıza rağmen davranışlarında bir tutarlılık gösterememekteler. Veliler ile iletişimimiz yetersiz kalmaktadır. İkinci dönem çeşitli önlemlerimizle başarının daha da artacağı inancındayım.

 

Türkçe öğretmeni Halit BULUT:  Öğrencilerin öncelikle verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenmeleri ve yapılacak veli toplantısında ailelerin de verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Öğrenciler genelde Türkçe dersini seviyorlar. Öğrencilerin sosyal, ekonomik, kültürel, aile şartlarını düşündüğümüzde duygu ve düşüncelerini anlatmakta sıkıntı çektiklerini, söylenenleri anlamakta zorlandıklarını, yeterli okuma alışkanlıklarının olmadığını gözlemliyoruz. Öğrencileri bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Planlı ve düzenli ders çalışma, okuma, öğrenciyi ilgi, yetenek, becerileri doğrultusunda yönlendirme, daha fazla test çözerek sınavlara hazırlanma, veli işbirliği vb. konularda çalışmalarımız ikinci dönemde de sürecektir.

 

Sorunlu ve davranış bozukluğu gösteren öğrencilerin belirlenerek öğrenci davranışlarının görüşülmesi, velisiyle gerekli iletişimin kurulması gerekli.6. sınıflarda hala okuma seviyesi çok düşük öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizi daha fazla kitap okumaya yönlendirmeliyiz. Görsel araç-gereçlerden, okul ve çevre olanakları dâhilinde daha fazla yararlanmalıyız. Öğrencileri seviyelerine, ilgi ve becerilerine göre sosyal, kültürel etkinliklere yönlendirmeliyiz.1.dönemde olduğu gibi 2. dönemde de çalışmalarımız sürecektir.

 

Öğrenci başarısızlıklarının temelinde derse ilişkin hazırlıkların yeterince yapılmadığı görülmüştür. Sınıflarda program doğrultusunda araştırmaya ve sınıf içi etkinliklere ağırlık veriyoruz. Ancak öğrenciler gerekli aile desteğini alamıyorlar. Çevrenin ve ailenin sosyal, kültürel, ekonomik yetersizliği öğrencilerin de kişilik, sorumluluk ve çalışma isteklerini yeterince geliştiremiyor. Dolayısıyla okulda kazandırılmaya çalışılan davranışlar aile ve çevrede desteklenmeyince yeterli başarı ve gelişim sağlanamıyor. Öğrencilerin seviyelerini, okul, aile, çevre şartlarını göz önünde bulundurarak her olumlu davranış ve başarılarını değerlendirmeli ve desteklemeliyiz.”


Başarının arttırılması için alınacak önlemler:

Þ    Öğretimden önce eğitime ağırlık verilmesi,

Þ    Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,

Þ    Okul-veli işbirliği,

Þ    Öğrencilerin seviyesine ve şartlarına uygun ölçme-değerlendirme yapılması,

Þ    Performans ve proje görevlerinin yine öğrencinin ilgi, beceri ve erişebileceği kaynaklara göre verilip değerlendirilmesi,

Þ    Sosyal, kültürel, okul ve sınıf içi etkinliklere yönlendirme,

Þ    Öğrenci merkezli eğitim-öğretim,

Þ    Davranış bozukluğu gösteren öğrencilerin belirlenip gerekli rehberliğin yapılması.”

Başarısız öğrencilerin başarılarının artması için:

Þ    Başarısız ve pasif öğrencilerin baskı yerine uygun eğitim modelleriyle eğitilerek derse ilgilerinin sağlanmasına

Þ    Verilen görevlerle sorumluluk duyguları arttırılmasına

Þ    Daha yakından ilgilenmek için ön sıralara oturtulmasına

Þ    Sorunları üzerinde titizlikle durulmasına

Þ    Başarılı öğrencilerin yanlarına oturtularak aktif hale getirilmeye çalışılmasına

Þ    Tahtaya sıkça kalkmaları sağlanmasına

Þ    Takdir edici sözler ve davranışlar ile kendilerine güvenleri arttırılmasına karar verildi.

 

Ayrıca Türkçe derslerindeki genel başarıyı yükseltmek için aşağıdaki çalışmaların da yapılması gereği vurgulandı:

 

 • Öğrencilerde görülen anlama, anlatım eksikliği ve bozukluğunu gidermek amacıyla kitap okumaya özen gösterilmesi ve bunun için 1. dönemde başlatılmış olan öğrencilerin okudukları kitaplar için kitap değerlendirme formu doldurmalarının devamı sağlanacak. Böylelikle hem okudukları kitaplar izlenecek hem de okudukları kitaplar hakkındaki duygu ve düşünceleri takip edilecektir.

 

 1. Müdür Baş Yardımcısı Burhan DEMİR: Öğrenci başarısızlıklarının temelinde derse ilişkin hazırlıkların yeterince yapılmadığı görülmüştür. Bu nedenle belletici öğretmenlerle görüşülerek öğrencilerin  ödevlerini tam zamanında yapmaları için işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Öğrenci ders hazırlıklarını sıkı takip edebilmesi bu konudaki başarısızlığın engellenmesinde etkili olacağı görüşüne varıldı.

Ancak öğrencilerin  ders yükü düşünüldüğünde her dersten verilen ödevi yapma gayreti içinde olan öğrencinin yaşı gereği dinlenmeye ve oynamaya ihtiyacı varken buna vaktinin kalmayacağı bir gerçektir. Biz öğretmenler ödevlendirme yaparken öğrencilerin içinde yaşadığı sosyal çevreyi , onların yaş düzeylerini bir yandan da diğer derslerden verilecek ödevleri de göz önüne almalıyız. Ödevlendirme yapılırken aynı sınıfa derse giren öğretmenlerin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunmalarının yararlı olacağı kanaatine varıldı.

 

 1. Türkçe derslerinde 1. dönemde olduğu gibi 2. dönemde de 3 yazılı yoklama yapılacak,  ders içi performans notu, performans görevi notu ve proje ödevi notu verilecektir.

a- Yazılı yoklamalar: İşlenilen konular  paralelinde, konunun özelliğine göre ve SBS’ ye hazırlık olması amacıyla bu dönem tüm yazılı sınavların test olarak  sorulmasına, soruların açık ve herkesçe anlaşılır olmasına  karar  verildi.Yazılı sınav tarihlerinin öğrencilere sınavdan bir hafta önce duyurulmasına, bu tarihlerin sınıf defterine  işlenmesine karar verildi. Sınavlar. 6, 7, 8 . sınıflarda Türkçe dersleri için 3 yazılı yapılacaktır. 3. yazılı ortak sınav olarak yapılması kararlaştırıldı. Cevap anahtarının yazılıdan önce not baremiyle hazırlanmasına ve yazılı yoklamalarda değerlendirmenin  buna göre yapılması kararlaştırıldı.Ortak sınavlar çoktan seçmeli olacak şekilde yapılacak.

YAZILI SINAV TARİHLERİ:

 1. Yazılı: Mart (3. hafta)
 2. Yazılı : Nisan(3. hafta)
 3. Yazılı  : Mayıs(3. hafta- ortak sınav)

b- Proje ödevleri ve performans görevleri: Öğrencilerin bu dönem boyunca en az 1 (bir)  performans görevi hazırlamalarına karar verildi. İnternetten veya değişik kaynaklardan hazır olarak getirilen ödevlerin kabul edilmemesi kararlaştırıldı. Proje ödevlerini Türkçe dersinden seçen öğrencilere seviyelerine uygun ödevler verilmesi kararlaştırıldı.

Proje ödevleri ve performans görevleri I. Dönem zümresinde belirtilen tarihlerde verilip toplanacak. Ayrıca değerlendirme ölçekleri de I. Dönem zümresinde belirtilen ölçeklere göre yapılacaktır.

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

 

ÖLÇÜTLER

PUAN

Zamanında ödevini yapma alışkanlığı kazanma

10

Planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve uygulama

10

Türkçeyi iyi ve etkili kullanma

10

Kompozisyon

10

Estetik (temizlik, ahenk ve güzellik)

10

Yazım ve noktalamaya uyum

10

Kaynaklara ulaşma ve yeterince kullanma

10

Konu kapsamının yeterliği

10

Bilgi toplama yöntemlerini kullanmasındaki başarısı

10

Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk

10

TOPLAM

100

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Puan

Proje Hazırlama Süreci

1.

Projenin amacını belirleme

5

2.

Projeye uygun çalışma planı yapma

5

3.

İhtiyaçları belirleme

5

4.

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

5

5.

Projeyi plana göre gerçekleştirme

5

Projenin İçeriği

1.

Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma

5

2.

Bilgilerin doğruluğu

10

3.

Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı

10

4.

Toplanan bilgilerin düzenlenmesi

10

5.

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

10

Projenin Sunumu

1.

Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma

5

2.

Sorulara cevap verebilme

5

3.

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

5

4.

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

5

5.

Verilen sürede sunuyu yapma

5

6.

Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma

5

 

TOPLAM

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje ve performans değerlendirme puanları çalışmanın özelliğine göre değiştirilebilir.

 

 

 

 

c- Ders içi performansı: Ders içi performansı, öğrencilerin derse katılımları ve çalışmaları yaptıkları etkinlikler ve sınıf içerisindeki gayretleri göz önünde bulundurularak bütün öğrencilere eşit sayıda verilmesi uygun görüldü.

 

 1. Müdür Baş Yardımcısı Burhan DEMİR: Okul kütüphanesi birinci dönemin aralık ayından itibaren öğrencilerin yararlanması için açılmıştır. Açılmadan önce kütüphanenin temizliği, kitapların kaplanması ve düzeni gibi unsurlar ele alınmıştır. Kütüphanede görevli öğrenciler toplanarak, kulüp toplantısı yapılmıştır. Görevli öğrenciler, öğrencilere yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrencilere kütüphaneden yararlanmaları için onlara ön bilgi verilmiş ve onları özendirmeye çalışılmıştır.

 

 1. Türkçe Öğretmeni Engin MUTLU: Öğrenci- aile – öğretmen çemberini kurmamız gerektiğini böylelikle öğrenciyi değişik yönlerden tanımanın mümkün olabileceğini; velinin öğrencisinin okul içerisindeki davranışlarını bilmesinin onlar için de artılar sağlayacağını; öğrencinin de kendini daha sağlıklı hissedeceğini belirtti. Veli toplantılarının yapıldığından,  fakat bunlara katılımın ve gereken ilginin ailelerin ilgisizliği nedeniyle yeterli sonucu vermediği üzerinde durdu.

 

 1. Türkçe öğretmeni Halit BULUT: İl ve ilçe düzeyinde yapılan şiir, kompozisyon yarışmalarına katılımın sağlanması konusunda duyarlı olunması gerektiği vurgulandı. Okul içerisinde sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesine çalışılacak bu yolla öğrencinin sosyal bir varlık olarak gelişmesine yardımcı olunacağı belirtildi. Şiir okuma yarışmaları, öykü çalışmaları öğrencilerin hem sanat hem de hayal gücünü olumlu yönde besleyen çalışmalar olduğu belirtilerek bu dönem benzeri çalışmalara daha da ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

 

 1. Türkçe öğretmeni Engin MUTLU: Günlük hayatla bağlantı kurabilmek için gazete ve dergilerdeki makale, fıkra (edebi ve güldürü), eleştiri, röportaj gibi yazı türlerinin sınıfa getirilmesi faydalı olur. Bu sayede öğrencilerin gazete ve dergi okumaları da sağlanmış olur.

 

 1. Türkçe dersi öğretmenlerinin eğitim öğretim sistemi içinde karşılaştıkları en büyük sorun dil kurallarının denetimi ve değerlendirilmesi görevinin yalnız bizim görevimiz olduğu inancıdır. Diğer derslere giren öğretmenlerin de en az Türkçe öğretmenleri kadar bu konuda hassasiyet göstermelerinin bu sorunun giderilmesinde büyük yararı olacağı kararına varıldı.Bu konuda diğer zümre öğretmenleriyle sıkı işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

 

 1. Müdür Baş Yardımcısı Burhan DEMİR: SBS çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ediyor, bu anlamda Türkçe dersinden başarı bekliyorum.

 

Türkçe öğretmeni Engin MUTLU: Nisan ayının sonuna doğru tüm konuları bitiriyorum. Bundan dolayı Nisan ayından itibaren tüm dersleri SBS’ ye yönelik işleyeceğim. Ayrıca her hafta işlediğim konularla ilgili bir deneme sınavı yapıyorum.

.

 1. İkinci dönemin başarılı olması dileği ile zümre toplantısına son verildi.

 

ALINAN  KARARLAR

1.     Okul ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilecek; öğrenciler okumaya teşvik edilecek.

2.     Başarı seviyesinin yükselmesi hususunda velilerle, sınıf ve şube öğretmenleriyle iş birliği yapılacak.

3. Öğrenciye güven aşılayan ve okulu tanıtıcı içeriği olan sosyal faaliyetlere (  şiir, kompozisyon, münazara vb. ) daha çok yer verilecek.

4. Türk dilinin doğru kullanımı ile ilgili olarak bütün zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılacak.

5. Türkçe dersi ile ilgili her türlü çalışmalarda, Türkçe dersinin genel ve özel amaçları doğrultusunda Türkçemizi seven ve koruyan öğrenciler yetiştirilmesi, amacın öğretimden çok eğitim olması ve “ iyi insan, iyi vatandaş” yetiştirme doğrultusunda çaba harcanacak.

6.   Değerlendirmelerde öğrenci bir bütün olarak ele alınacak.

7. 2. yarıyılda üç ( 3 ) yazılı, iki ( 2 ) ders içi performans,  proje ve performans görevi notu verilecek.

8. Şiir ve kompozisyon yarışmalarının öğrencilere zamanında duyurulması, yetenekli öğrenciler bu yarışmalara teşvik edilmesi; okulumuzda da -zaman zaman- kompozisyon yazma, şiir okuma ve yazma yarışmaları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

9. İmlâ, noktalama, yanlış yazılan kelimeler ve harfler konularında dokümanlar hazırlanması ve bu dokümanların diğer ders ve sınıf öğretmenlerine dağıtılması kararlaştırıldı.

10. Derslerde gazete ve dergilerden yararlanılacak. Öğrencilerin gazete ve dergileri düzenli takip etmeleri sağlanacak.

11. Türkçe derslerinde başta soru-cevap ve drama olmak üzere, anlatma, sesli-sessiz okuma, tümevarım, tümdengelim, açıklama gibi tekniklerin kullanılması; derslerde öğrenci merkezli öğretime ağırlık verilmesi, öğrencilerin yerel kelimeler kullanmaması için hassas olunması, metinler üzerinde uygulamalar yapılması, yazılı ve sözlü anlatım çalışmalarında cümle-paragraf-plan terimlerinin kavratılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

12. II. Dönem SBS çalışmalarına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

 

 

 

Engin MUTLU                                                                          Halit BULUT

Türkçe Öğretmeni                                                                   Türkçe Öğretmeni

Burhan DEMİR

Okul Müdür Baş Yrd.

 
11 Şubat 2013 Pazartesi 18:10 
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1571 - İspanya Kralı, Venedik ve Papa, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı...
1924 - Türk Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çek Milli Futbol Takımı'na 5-2 yenildi.
1944 - Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.
1953 - ABD, Nevada'da bulunan deneme bölgesinde, topçu birlikleri tarafından atılan ilk ve tek nükleer bomba denemesini yaptı.
1954 - Tokyo'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.
1954 - Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.
1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy ABD Kongresi'nde yaptığı bir konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden önce mutlaka Ay'a ayak basacaklarını ilan etti.
1963 - 30 Afrika ülkesi bir araya gelerek Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu.
1977 - Yıldız Savaşları filmi gösterime girdi.
1982 - Falkland Savaşı sırasında İngilizlerin HMS Coventry adlı destroyeri Arjantin uçakları tarafından batırıldı.
1983 - Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti.
1988 - Irak Basra'yı İran'dan geri aldı.
1989 - Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.
1997 - Afganistan'dan kaçan General Raşid Dostum, Türkiye'ye sığındı.
2001 - 32 yaşındaki Coloradolu Erik Weihenmayer, Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan ilk görme özürlü insan ünvanını aldı.
2003 - Nuri Bilge Ceylan'ın 'Uzak' adlı filmi 56'ncı Cannes Film Festivali'nde 'Elephant' filmiyle birlikte En İyi Film ödülünü paylaştı.
2005 - Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırması amaçlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattına ilk petrol verildi.
2005 - UEFA Şampiyonlar Ligi 2004-2005 sezonu finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Normal süresi 3-3 biten maçı Liverpool penaltılarla 6-5 Milan'ı yendi.
2008 - 61. Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü Nuri Bilge Ceylan aldı. Ceylan ödülünü kucaklarken, 'Benim yalnız ve güzel ülkeme ithaf ediyorum' dedi. Ceylan, üçüncü kez Cannes'da ödül alarak bir rekora da imza attı..
2010 - Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak, sokağın ortasına düştü. 3 personel hafif yaralandı.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık