2018 Yönetici Atama Takvimi açıklandı

Ana Sayfa » DÖKÜMAN » 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı İngilizce dersi il genişletilmiş 2. dönem zümre öğretmenler tutanağı

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı İngilizce dersi il genişletilmiş 2. dönem zümre öğretmenler tutanağı

2012-2013 Eğitim Öğretim yılı İngilizce dersi il genişletilmiş 2. dönem zümre öğretmenler tutanağı indir

 
11 Şubat 2013 Pazartesi 18:26
Okunma: 16499
Yorum YapYazdır
 
2012-2013 Eğitim Öğretim yılı İngilizce dersi il genişletilmiş 2. dönem zümre öğretmenler tutanağı

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 DERS YILI

.........................   İLİ  2. BÖLGE

GENİŞLETİLMİŞ İNGİLİZCE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞI.

Tutanak No : 2 Tarihi     : 15-02-2013 Yer        ……….. İlköğretim Okulu

Saat          : 15:30

GÜNDEM :

1-Açılış  ve   yoklama

2-Zümre  toplantıları  mevzuatı  ile  ilgili   açıklamalar  ve   bilgilendirme .

3-Zümre  başkanı ve yazmanın  seçimi.

4-Toplantı  gündeminin  belirlenmesi  ve  maddelerin  ele  alınması .

 

Madde 1- Toplantı Başkanı İstiklal İlköğretim Okulu Müdürü Sayın Hildan ULUS iyi  dilekleriyle  toplantıyı   açtı.  tarafından yapılan yoklamada ekte ismi ve imzası bulunan  İngilizce öğretmenlerinin  toplantıya katıldığı belirlenmiştir..

Madde2- Toplantı Başkanı İstiklal İlköğretim Okulu Müdürü Sayın Hildan ULUS Zümre  Toplantıları  ile   ilgili  Mevzuat   konusunda açıklama  yaptı. Örnek  Zümre Toplantısı     öğretmenler  tarafından  incelendi.

Madde3Gazi İlköğretim Okulu İngilizce Dersi Öğretmeni Ayhan ERSOYzümre başkanlığına Neşe GÜVEN ÖZCAN 'da yazmanlığa  aday oldular ve oy birliği ile seçildiler

Madde4 -Zümre  Toplantıları    Mevzuatına   uygun   olarak   toplantı   gündem   maddeleri  aşağıdaki   gibi    belirlendi.

TOPLANTI   GÜNDEMİNİN BELİRLENMESİ

 

 

 

  1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2,10,43sayılı maddelerinin okunması.
  2. Birinci dönemin değerlendirilmesi.
  3. 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılaplarının    yönergesi ve Atatürkçülük konularının görüşülüp günlük planlara aktarılması.

 

  1. İngilizce derslerinin amaçları ve Yabancı Dil Öğretiminin Genel İlkeleri ve metot tespiti. İngilizce dersinin genel ve özel amaçlarının okunması ve değerlendirilmesi

 

  1. M.E.B ilköğretim kurumları yeni yönetmelikte yapılan değişiklikler.

6.   İngilizce dersinde başarıyı artıracak yenilikler ve yöntemler ve öğretmenler arası iletişimin sağlanması.

7.  Sınav tarihlerinin belirlenmesi , Ölçme ve Değerlendirme:

a-) Yazılı sınavlar.

b-) Performans değerlendirmeleri.

c-) Proje Ödevleri.

8.    Dilekler ve temenniler.

 

GÜNDEMİN ELE ALINMASI :

1- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen İlköğretim Kurumlarının Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılapları okunarak değerlendirildi.

2- Toplantıya katılan tüm öğretmenler Geçen dönemin zümre kararları okunarak, alınan kararların gerçekleştirildiği ve istenen başarıya ulaşıldığı tespit edildi. Yabancı Dil Öğretiminde hedef dört temel dil becerisinin ( dinleme, konuşma, okuma, yazma ) yerleşmesine çalışılmıştır.. Ödevler verildikten sonra gerekli denetimler yapılmıştır.

Özellikle bazı öğrencilerde düşüklüğünün, temel bilgilerinin olmayışından kaynaklandığı tespit edilmiştir

3- Atatürk  inkılap ve ilkelerine anayasada bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk       milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

4- Yabancı Dil  Öğretiminin Genel İlkeleri görüşüldü.  31.05.2006 tarih 26184 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi 2347 sayılı İngilizce öğretim programı ve öğretimi Yönetmeliğini Ahmet MACİT ŞAHİN   okudu. Dil Öğretiminde dört temel dil becerisinin (Reading, (OKUMA) Listening,(DİNLEME) Speaking,(konuşma) ve Writing (Yazma)) geliştirilmesi esası tartışıldı.  Usulet KARA 4.ve 5. sınıflarda önemli olan yöntemin Grammer öğretme değil, kendisinin de daha önce denemiş olduğu TPR metodunun doğru olduğunu  önerdi.Bu metotta öğretmen adeta bir sanatçı gibi rol yapacak ve sınıfın doğal atmosferini kullanacak ,öğrenciler de aktif olarak öğrenime katılacaklardır Öneri benimsendi.Turgut Reis İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni sayın    Usulet  KARA   söz alarak.”Öğrenciler arasında seviye farkı olduğunu ve bu yüzden günlük ve yıllık planların buna göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

 

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Serkan ÖZÇELİK  söz alarak : Yabancı Dil Öğretiminin Genel İlkeleri de bu anlayışı öngörüyor. Böylece öğretim,öğrencinin ihtiyacına dönük ve    fonksiyonel bir nitelik kazanmış oluyor.Ayrıca öğrencilerimizin sınıfta sürekli İngilizce konuşmaları bize neyi ne kadar öğretmiş olduğumuzu gözleme ve yapılan yanlışları düzeltme imkanını da verir.

2149–2152–2197 ve son olarak yayımlanan Haziran Ek 2006/2585 sayılı tebliğler dergilerinden ilköğretim yabancı dil müfredatları okunarak gözden geçirildi. Buna ek olarak 1993–94 öğretim yılında ortaöğretimde yenilenen İNGİLİZCE dersi müfredatı hedef ve davranış biçimlerini içeren kitapçık okundu.

 

GENEL AMACI: Öğrencilere öğrenmekte oldukları yabancı dili sevdirmek ve onları çağdaş bir yaşama hazırlamaktır.

 

 

ÖZEL AMACI: Öğrencileri, söz ve yazı ile anlatılanları anlamaya çalıştırmak, gördüklerini duyduklarını ve düşündüklerini yabancı dilde söz ve yazı ile anlatma yeteneğini kazandırmak, yabancı dili sevdirmek, basit şarkı ve oyunlarla ilgilerini uyandırmak, yabancı dildeki sözcüklerin anlamlarını, doğru okunuşlarını öğretmek, öğrenilen yabancı dili okul sonrası yaşamında da kullanma ve geliştirme bilincini kazandırmak. Dünyadaki yenilikleri izleme olanağı sağlamak.

Ayhan ERSOY, İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşımın (Communicative Approach) benimsenmesinin ve dilin iletişimi sağlamak için bir bütün olarak ele alınmasının gereğini ( Whole Language Approach ) vurguladı. Bu amaçla derslerde dört temel dil becerisinin -  dinleme, okuma, konuşma, yazma- geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca derslerde öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenime dayalı aşağıdaki tekniklerin uygulanmasına karar verildi.

Neşe GÜVEN ÖZCAN günümüzde öğrencilerin yabancı dil dersine okulda öğrenilip sınıfı geçmek için öğrenilecek bir ders olarak gördüklerinin ve bunun öğrencilerin bu yabancı dili öğrenmelerinde zorlaştırıcı bir etken olduğunu söyledi. Öğrencilerin dili sadece okulda bir ders olarak değil güncel yaşantılarının bir parçası olarak görmeleri gerektiğini ve onların bu yöne sevk edilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Ve son olarak öğrencilerin yabancı dili sadece okulda değil ileriki yaşlarda da kullanacakları bir şey olduğunun ve bu yönde motive edilmeleri gerektiğini belirtti.

KARAR: 1-İngilizce dersi programının özel hedeflerinde ayrıntılı olarak belirtilen durum, işlev, kavram ve yapılar çerçevesinde öğrencilerimize İngilizce yi dinlediğinde anlayabilme, okuduğunda anlayabilme, konuşma ve yazabilme becerilerin kazandırılması.

2-Öğrencilerin yabancı dili günlük hayatlarında da kullanmaları için motive edilmelerine, öğrendiklerini kullanabilmeleri açısından role-play çalışmalarına ağırlık verilmesine karar verildi.

3 - *Karşılıklı diyaloglar, canlandırmalar( Conversation dialogues, role-plays)

*Soru-cevap tekniği( Question-answer )

*Grup çalışması( Group-work )

*Eşli çalışma etkinlikleri( Pair-work )

*Simülasyonlar ( Simulations)

 

KARAR 1 : Yabancı Dil Öğretiminde hedef dört temel dil becerisinin (dinleme,konuşma,okuma,yazma ) yerleşmesi için öğrencilerin mümkün olduğu kadar1 anadillerini konuşmamaya ve sürekli İngilizce konuşmalarına karar verilmiştir.

5-  M.E.B ilköğretim kurumları yeni yönetmelikte yapılan değişiklikler incelendi  4.ve 5. sınıflardaki 2 saatlik zorunlu İngilizce dersi  nin 3 saate çıkarıldığı Gazi İlköğretim Okulu Öğretmeni Ayhan ERSOY   tarafından hatırlatıldı. Yapılan çalışmaların  öğrenci  “ürün dosyasında” bulundurulması  kararlaştırıldı 4.ve 5. sınıflarda enaz iki  6.7.8. sınıflarda en az 3 sınav yapılmasına karar verildi. Söz alan  Ayhan ERSOY Yıllık planların  ünitelendirilmiş yıllık plan çerçevesinde yaptığını Planlarını 2347 sayılı İngilizce öğretim programı ve  2551 no’lu Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı,Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye göre hazırladığını ve 2504 no’lu Tebliğler Dergisi’ne uygun olarak,Atatürkçülük konusuna yer verdiğini belirtti

 

6-  Geçen Eğitim-Öğretim yarı yılının değerlendirilmesi yeni ders yılı çalışma esaslarının belirlenmesi ve işbölümü gündem maddesinin tartışmaya açıldığı bu aşamada öğretmen arkadaşlarımız bu dönem de  okutulacak yeni programların heyecanını yaşamaya başladıklarını ifade ettiler. Meslekte esas olanın İngilizce öğretmenliği ve kazanılmış olan formasyon ile performans olduğuna göre bundan böyle yeni programların da zevkle ve başarıyla uygulanacağı vurgulandı. Daha sonra İngilizce eğitim ve öğretiminde daha başarılı olmak,yabancı dili çekici yapmak,öğretilenlerin kullanılmasını yani fonksiyonel olmasını sağlamak için dikkate alınması gereken hususlar şöyle sıralandı:

Öğrencilerimizin yaş gruplarına ve Asıl ders kitaplarına uygun olan öğretim metotlarını uygulamak.( Communicative Approach , Eclectic Approach , Natural Approach )

Daha ilk günden başlayarak ‘Classroom Expressions’ları öğretmeye başlamak ve sürekli kullanmak.

Ders süresince anadil kullanmamak. Sadece zorunluluk hallerinde kullanılmalı. “Teach English Through English” prensibine bağlı kalınarak sınıfta ders süresince kullanılan dil sürekli İngilizce olmalı ve çok gerekmedikçe anadile başvurulmamalı.

Role-play,dialogue,games,İngilizce şarkı,drama,reading text,listening passages, chants, story telling,poems,writing,internet,video films vb. etkinliklere ağırlık vermek,ısrarla bu araç ve gereçleri kullanmak. Bunlar, öğrenci başarısını yansıtan araç ve tekniklerdir.

Ve tekrar. Eğitimde çok önemli yeri olan tekrara (revision) ağırlık vermek. Her vesileyle tekrara zaman ayırmak.Derse başlarken bir önceki dersi tekrar etmek, ilk saatlerde ve haftanın ilk günlerinde tekrara yer vermek.

 

Başarıyı artıracak yöntemler ve öğretmenler arası iletişimin sağlanması gerektiğini ve  Ahmet   Macit ŞAHİN  kendimizi öğrenciye sevdirmek olduğunu dile getirdi. Bunu yaparken öğrenciyi sıkmamak,dersi zevkli hale getirmek gerektiğini söyledi. Öğretmenin çocukların ruh halinden anlayan, onları iyi gözlemleyen bir anlayış ve beceride olması kendisiyle  ve hayatla barışık olması gerektiğini belirti. Öğrencileri güncel ve basit sorular ile motive etmenin en uygun yol olduğunu dile getirdi. Bir konuyu birinci örnekte anlayan zeki öğrencilerin yanında ancak beşinci örnekte anlayan ve bir daha unutmayan öğrencilerin de var olduğunu , derste bunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Neşe GÜVEN ÖZCAN başarıyı artırmak için seviye tespit sınavlarının sene başında yapılmasını önerdi.

Özlem ÖZDEMİR :”kaynaştırmalı eğitime tabi öğrenciler için daha esnek planların ve ödevlendirmenin yapılmasını” önerdi.

Işık KOÇ “Çok sayıda quiz in yapılması başarıyı artıracak bir yöntem olduğunu , kısa cevaplı ve çok sorulu sınavların başarıyı artıracağını hatırlattı.

Ayhan ERSOY Öğretmenler arası iletişimin internet üzerinden sağlanabileceğini bunun için tüm arkadaşların MSN messenger dan bir E-mail  adrese sahip olmaları gerektiğini belirtti. Okulunda DynED programını uygulamaya başladığını belirtti.Diğer öğretmenlerde bu kurulumu öğrencilere tanıttıklarını şhızlandıracaklarını belirttiler.

Söz alan Serkan ÖZÇELİK SBS sınavlarında İngilizce sorularının da oluşuyla derslerin daha  önemsendiğini belirtti.

KARAR 1: İngilizce Öğretiminde hedeflenen başarıyı yakalayabilmek için yukarıda belirtilen önerilerin uygulanmasına karar verildi.

 

7- İlköğretim Okulları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde öngörülen esaslar dikkate alınarak yapılacak Yazılı Sınav sayısı ve tarihleri şöyle saptandı :Buna  göre İlköğretim 2. kademede Tüm sınıflarda her dönem için en az 3 yazılı sınav yapılacak İlköğretim 1. kademede Tüm sınıflarda her dönem için en az 2 yazılı sınav yapılacak

Performans Değerlendirmeleri ve Proje ödevleri verilecek.

 

YAZILI SINAVLAR :

 

II.  DÖNEM :

 

1. YAZILI : Mart’ın 3. Haftası

2. YAZILI : Nisan  ın 3. Haftası

3. YAZILI : Mayıs’ ın 4. Haftası

Yazılı sınav tarihi iki hafta önceden öğrencilere duyurulacaktır. Ayrıca, yazılı sınavlardan önce verilecek çalışma kağıdı  yazılı sınavlarda çıkacak soru tiplerini ve tekniklerini,yazılı sınavlarda her bölüm için kullandığımız INSTRUCTION’ ları öğrencilere tanıtma fırsatı vermesi ve aynı zamanda yazılı sınavlar içinde zengin bir kaynak oluşturması bakımından çok önemli bir araç olduğuna işaret edildi. Aynı önemin QUIZ’ler için de geçerli olduğu belirtildi.

b) PERFORMANS DEĞERLENDİRME :Öğrencilerin sınıf içindeki aktivitileri derse   uyumları derse katılma istekleri motivasyonları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmasına karar verildi.

c) PROJE ÖDEVLERİ : İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nin ödev vermede dikkate alınması gereken maddeleri okunarak tartışıldı. Ödev vermiş olmak için ödev vermenin anlamsızlığına işaretle : Ödev konularının titizlikle seçilip sınırlandırılmasına,öğrenciyi gerek zaman ve gerekse seviye ve hatta kapasite açısından onu sıkıntıya sokmayacak bir çerçevede,öğrencinin gelişimine ve bilgisine katkı sağlayacak bir yapıda ve en önemlisi de önemin fonksiyonel yani öğrenciye bir yarar sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilmesi gereğinin altı çizildi. Verilen ödevin mutlaka kontrol edilmesi,kontrol edilmeyecek ödevin kesinlikle verilmemesine karar verilmiştir. Projelerin öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olmasına karar verildi. Bu arada, İlköğretim Okulları yönetmeliği’ nin not verme esası gözden geçirildi. Notlar ve puanlamalar şöyle değerlendirilecek :

 

Derece                                 Rakamla                                  Puanlama

Pekiyi                                          5                                            85-100

İyi                                                4                                            70-84

Orta                                             3                                             55-69

Geçer                                           2                                            45-54

Başarısız                                      1                                             0-44

İngilizce öğretmenlerinin Sınıf Defterlerini aşağıda gösterilen örnekler ya   da benzeri ifadelerle doldurmalarının birlik ve beraberlik açısından daha hoş olacağı görüşü benimsendi.

7- DİLEKLER : Öğretmen arkadaşlar araç-gereç,laboratuar,video salonu,müzik salonu ve atölyeler açısından imkansızlıklar içinde olduğumuzu,bu alanda ciddi sıkıntıların olduğunu belirttiler.İl İngilizce Dersi Zümre Başkanı Ayhan ERSOY Öğretmenlerimize  yeni yarı yılında sağlık,mutluluk ve başarı dileklerinden sonra toplantıya  son verdi.

 

 
11 Şubat 2013 Pazartesi 18:26
Okunma: 16499
Yorum YapYazdır
 
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1848 - Fransa'da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi.
1908 - Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.
1910 - Sanayi-i Nefise Mektebi 'nin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.
1912 - İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan Beyrut Muharebesi' yapıldı.
1918 - Estonya, Rusya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1918 - Osmanlı Devleti'nde, Trabzon işgalden kurtuldu.
1920 - Almanya'da Nazi Partisi kuruldu.
1922 - Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satvet-i Milliye" adlı gazete çıkmaya başladı.
1942 - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu; suikastçının [ugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.
1942 - 769 Romanyalı Yahudiyi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.
1945 - Mısır devlet başkanı Ahmet Mahir Paşa parlamentoda öldürüldü.
1946 - Juan Perón, Arjantin devlet başkanı oldu.
1946 - CHP'nin "Parti Sanat Mükafatı" adıyla düzenlendiği yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı "Otuz Beş Yaş" şiiriyle birinci oldu.
1951 - Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.
1954 - Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı; deniz trafiği durdu.
1955 - Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği antlaşması (CENTO), Bağdat'ta imzalandı. Daha sonra Birleşik Krallık, İran ve Pakistan üye olarak, Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.
1955 - Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da, Avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.
1975 - Led Zeppelin, klasik "Physical Graffiti" albümünü çıkardı.
1976 - Küba anayasası ilan edildi.
1977 - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1977 - Türk fizikçi Prof.Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li fizikçi S. Glashow ile paylaştı.
1981 - Buckingham Sarayı, Prens Charles ile Lady Diana'nın nişanlandıklarını duyurdu.
1981 - Atina'da Richter ölçeğine göre 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 16 kişi öldü.
1983 - Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.
1984 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kabe'yi ziyaret etti.
1987 - Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (açıklık politikası) söz etti.
1989 - Ayetullah Humeyni, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ölüsünü getirene 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.
1992 - Nirvana solisti Kurt Cobain Courtney Love ile evlendi.
1993 - Danıştay,Nazım Hikmet'in vatandaşlığa alınması için kardeşi Samiye Yaltırım'ın açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi kararını onayladı.
1995 - Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.
1999 - Çin havayollarına ait Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı Wenzhou havaalanına inişe geçtiği sırada düştü: 61 kişi öldü.
2002 - Salt Lake City'de (Utah, ABD) düzenlenen Kış Olimpiyatları sona erdi.
2003 - Bas gitarist Robert Trujillo, Jason Newsted'in 17 Ocak 2001'de Metallica'yı terketmesinin ardından gruba katıldı.
2005 - Penguen dergisinin Tayyipler Alemi adlı kapağı sebebiyle Dergisi'nin sahibi olan Erdil Yaşaroğlu ile Pak Yayıncılık'tan 40 bin YTL'lik manevi tazminat talep edildi.
2008 - 80. Akademi Ödülleri, Kodak Tiyatrosunda sahiplerini bulacak.
2009 - DTP'nin Grup toplantısında Kürtçe krizi yaşandı. Ahmet Türk'ün Kürtçe konuşmaya başlaması ile konuşmayı canlı veren TRT yayınını kesti.
303 - Diocletianus'un Hıristiyanlara karşı ilk fermanı yayımlandı ve buna göre imparatorluk içindeki Hıristiyan kitapları ve ibadet yerleri yok edilecekti.
 
 
Kurumsal

İçerik

EĞİTİM

KPSS

MEMUR

Yukarı Çık